Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton teszi közzé a vezető állású személyek körében bekövetkezett változást:

A Bank Egyedüli Részvényese döntött Balogh Márta, az Üzemi Tanács által jelölt munkavállaló felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról, amit a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete H-EN-I-462/2013. sz. határozatával engedélyezett. (mandátum: 2013. május 13-ától 2016. május 31-ig).


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.