Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. az alábbiakat teszi közzé:
hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének h), illetve f) pontjában foglalt rendelkezéseire, az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank) ezennel közzéteszi, hogy
a Bank árvíz-helyzet miatt 2013. június 7-étől ideiglenesen bezárt Komáromi Fiókja (2900 Komárom, Gyár u. 2-6.) 2013. június 11-étől újra a normál nyitva tartási rend szerint működik.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.