Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. az alábbiakat teszi közzé:
hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének h), illetve f) pontjában foglalt rendelkezéseire, az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank) ezennel közzéteszi, hogy a Bank Szentendrei Fiókja (2000 Szentendre, Duna korzó 18.) - amely az árvíz-helyzet miatt 2013. június 6-ától ideiglenesen bezárásra került - 2013. június 13-án újra megnyit és a normál nyitva tartási rend szerint működik.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.