Az Erste Bank Hungary Zrt. rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Lakáslízing Zrt-vel kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-046409) (”Társaság”) közzéteszi, hogy a Társaság jövőbeni működési költségeinek fedezetére és a likviditás folyamatos fenntartása érdekében döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről.

Az Erste Bank Hungary Zrt., mint egyedüli tag a 2006. évi IV. törvény 154.§-a alapján 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. Az egyedüli tag ezáltal a társaság törzstőkéjét 51.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenegymillió forintról 52.000.000,- Ft-ra, azaz ötvenkettőmillió forintra emeli.

A törzstőke felemelésével egyidejűleg pótlólagos tőke bevonásként az Erste Bank Hungary Zrt. egyedüli tag 99.000.000,- HUF, azaz kilencvenkilencmillió forintot bocsát a társaság részére, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.