Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. az alábbiakat teszi közzé:
Hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének h), illetve f) pontjában foglalt rendelkezésre, az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank) ezennel közzéteszi, hogy
A Bank Szeged, Széchenyi téri Fiókja az átalakítási munkák befejezése miatt a 6720 Szeged, Széchenyi tér 3. sz. alatti ideiglenes helyszínen 2013. július 12-én 15 órakor bezárásra kerül, és visszaköltözik a felújított, eredeti helyszínre, a 6720 Szeged, Széchenyi tér 17. szám alá, ahol 2013. július 15-től, a szokásos nyitva tartási rend szerint folytatja befektetési szolgáltatás nyújtását.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.