Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. az alábbiakat teszi közzé:
Hivatkozással a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 123. § (1) bekezdésének h), illetve f) pontjában foglalt rendelkezésre, az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054, továbbiakban: Bank) ezennel közzéteszi, hogy

A Bank Kőbányai Fiókja (1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 9/B.) felújítási munkálatok miatt 2013. augusztus 21-én ideiglenesen bezárásra kerül. A felújítási munkálatok várhatóan 2013. szeptember 22-ig tartanak, a Kőbányai Fiók a felújítás befejezése után, előreláthatóan 2013. szeptember 23-án fog újra kinyitni.


ERSTE BANK HUNGARY ZRT.