Az Erste Bank Hungary Zrt. közleménye a 2013. augusztus 8-i részvényesi határozatairól

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) („Bank”) ezúton teszi közzé, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 330947m) („Egyedüli Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2013. augusztus 8-án az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2013.08.08 . számú határozat

Az Egyedüli Részvényes úgy határozott, hogy a Bank osztalékelsőbbségi részvényei helyébe törzsrészvények lépnek, és az Alapító Okiratot ennek megfelelően módosítja.

 Az Egyedüli Részvényes úgy határozott, hogy az Alapító Okiratban feltünteti a 6920’08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenységet mint a Bank által kizárólag a magyarországi Erste Csoportba tartozó leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai javára végezhető nem üzletszerű tevékenységet. 

Az Egyedüli Részvényes úgy határozott, hogy az Igazgatóságnak a leányvállalatok szerveibe történő delegálási feladatkörét módosítja. 

 

Budapest, 2013. augusztus 12. 

ERSTE BANK HUNGARY ZRT.