Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 2013. I. félévi konszolidált jelentése nem auditált féléves adatok alapján, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint: 

Felelősségvállalási nyilatkozat
Konszolidált vezetőségi jelentés


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.