2013 30 AUG.
Az EBH 2013. I. félévi konszolidált jelentése

Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. 2013. I. félévi konszolidált jelentése nem auditált féléves adatok alapján, az Európai Unió által elfogadott Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint: 

Felelősségvállalási nyilatkozat
Konszolidált vezetőségi jelentés


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.