Az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55. § (1) bekezdésében foglalt tájékoztatási kötelezettsége alapján ezúton az alábbiakat teszi közzé.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a 2013. november 19-én kelt, Vj/74-872/2011. számú határozatával megállapította, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. gazdasági versenykorlátozó megállapodás tilalmának megsértését követte el, ezért az Erste Bank Hungary Zrt-vel szemben 1.725.700.000,- Ft bírságot szabott ki. Az Erste Bank Hungary Zrt. a Gazdasági Versenyhivatal döntését megalapozatlannak tartja, ezért a határozattal szemben a rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőséget igénybe kívánja venni.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.