Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Bank”) ezúton közzéteszi, hogy az Audit Bizottság összetételében változás következett be: Peter Šúrek lemondása miatt 2013. december 2-től az Audit Bizottság új tagja Gernot Mittendorfer. Az Audit Bizottság jelenlegi összetétele:

Friedrich Rödler, elnök; Zsiga Krisztina, helyettes elnök és Gernot Mittendorfer.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.