Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., „Bank”) – a Befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy Peter Šúrek 2013. december 2-i hatállyal lemondott a Bankban betöltött felügyelőbizottsági tagi tisztségéről.

A Bank Egyedüli Részvényese döntött Gernot Mittendorfer felügyelőbizottsági taggá történő megválasztásáról 2013. december 2-ától 2016. május 31-ig terjedő időtartamra. A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-1282/2013 sz. határozatával engedélyezte Gernot Mittendorfer felügyelőbizottsági taggá történő megválasztását.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.