Rendkívüli tájékoztatás  

Az Erste Bank Hungary Zrt. ERSTE Alárendelt Kölcsöntőke Kötvény jegyzésének lezárásáról és forgalomba hozataláról

(ISIN: HU0000354493)

  Az Erste Bank Hungary Zrt., (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ezúton a következő rendkívüli tájékoztatást teszi közzé. A 2014. március 21. és 2014. március 25. között jegyezhető „ERSTE Alárendelt Kölcsöntőke Kötvény” kötvény jegyzése sikeresen lezárult, azzal, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. minden jegyzést elfogadott. A befektetők összesen 3.351.510.000 HUF, azaz Hárommilliárd-háromszázötvenegymillió-ötszáztízezernévértékben jegyezték a kötvényt. 

Az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (továbbiakban: „Társaság”) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 55.§ (1) bekezdésében valamint a 24/2008(VIII.15) PM rendelet 4 sz. melléklet 1.2 pontjában előírt közzétételi kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tőkepiac résztvevőit, hogy  a Társaság a Magyar Nemzeti Bank  2013. november 28-án kelt, H-KE-III-850/2013 számú határozatában (valamint a 2014. január 27-én kelt H-KE-III-96/2014. számú határozatában) jóváhagyott 2013-2014. évi 100 milliárd forint együttes keretösszegű kötvényprogram keretei között ERSTE Alárendelt Kölcsöntőke Kötvény elnevezéssel (ISIN azonosító: HU0000354493) 2014. március 28-i keletkeztetési értéknappal 3.351.510.000 HUF, azaz Hárommilliárd-háromszázötvenegymillió-ötszáztízezer kötvényt helyezett forgalomba.