Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) ezúton teszi közzé, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 330947m) (”Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2014. május 15-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2014. május 15. számú határozat
A Részvényes módosította 5/2014. április 25. számú határozatát az Ernst & Young Kft. által a Társaság 2014-es üzleti évre kijelölt, személyében felelős könyvvizsgálója vonatkozásában.

2/2014. május 15. számú határozat
A Részvényes saját kizárólagos hatáskörébe utalta az auditbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása jogát és elfogadta az Alapszabály ilyen tartalmú kiegészítését, egyúttal jóváhagyta az auditbizottság jelenlegi tagjainak mandátumát.

3/2014. május 15. számú határozat
A Részvényes döntött a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („új Ptk.”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság létesítő okiratának az új Ptk. rendelkezéseivel való összhangba hozásáról és elfogadta a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt  2014. május 15-i hatályba lépéssel.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.