Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. február 22. 19:00 óra és 2020. február 23. 6:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 7:00 p.m. on February 22, 2020 and 6 a.m. on February 23, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) ezúton teszi közzé, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 330947m) (”Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2014. május 15-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2014. május 15. számú határozat
A Részvényes módosította 5/2014. április 25. számú határozatát az Ernst & Young Kft. által a Társaság 2014-es üzleti évre kijelölt, személyében felelős könyvvizsgálója vonatkozásában.

2/2014. május 15. számú határozat
A Részvényes saját kizárólagos hatáskörébe utalta az auditbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása jogát és elfogadta az Alapszabály ilyen tartalmú kiegészítését, egyúttal jóváhagyta az auditbizottság jelenlegi tagjainak mandátumát.

3/2014. május 15. számú határozat
A Részvényes döntött a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („új Ptk.”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság létesítő okiratának az új Ptk. rendelkezéseivel való összhangba hozásáról és elfogadta a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt  2014. május 15-i hatályba lépéssel.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.