Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank rendszerein 2019. 07.19. 22:00 és 2019. 07.20. 6:00 között karbantartási munkálatokat végzünk. Ebben az időszakban a NetBank és MobilBank, Electra és Vállalati NetBank internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások valamint a www.erstebank.hu nem, a TeleBank pedig korlátozottan lesznek elérhetőek.

 

Please note that Erste Bank will perform a scheduled maintenance between 10pm 19.07 and 6am 20.07. During this period Netbank and MobilBank, Electra and Corporate Netbank internet bank and mobile application services as well as the www.erstebank.hu will not be available. TeleBank services will also be limited.

 

Köszönjük türelmét! /Thank you for your patience.

További részletek/More details

2014 19 MÁJ.
Az EBH Zrt. közleménye a 2014. május 15-i részvényesi határozatairól

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26., cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) ezúton teszi közzé, hogy az EGB Ceps Holding GmbH (székhely: AT-1010 Bécs, Graben 21., Ausztria; nyilvántartási száma: FN 330947m) (”Részvényes”) mint a Bank Egyedüli Részvényese 2014. május 15-én az alábbi tartalmú írásbeli határozatokat hozta:

1/2014. május 15. számú határozat
A Részvényes módosította 5/2014. április 25. számú határozatát az Ernst & Young Kft. által a Társaság 2014-es üzleti évre kijelölt, személyében felelős könyvvizsgálója vonatkozásában.

2/2014. május 15. számú határozat
A Részvényes saját kizárólagos hatáskörébe utalta az auditbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása jogát és elfogadta az Alapszabály ilyen tartalmú kiegészítését, egyúttal jóváhagyta az auditbizottság jelenlegi tagjainak mandátumát.

3/2014. május 15. számú határozat
A Részvényes döntött a Társaságnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („új Ptk.”) rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről és a Társaság létesítő okiratának az új Ptk. rendelkezéseivel való összhangba hozásáról és elfogadta a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt  2014. május 15-i hatályba lépéssel.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.