Az EBH Zrt. IFRS szerinti - auditált és könyvvizsgálói záradékkal ellátott - 2013. évi konszolidált magyar nyelvű éves beszámolója és üzleti jelentése