Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041054) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a Társaság saját tőkéje a 2014. június 30-i fordulónapra vonatkozóan előzetes, nem auditált adatok alapján a legutóbb közzétett 2013.12.31-i adatokhoz képest 10%-ot meghaladó mértékben csökkent. 

A saját tőke csökkenése a 2014. évi XXXVIII. törvény miatti becsült céltartalék képzés következménye. A Bank tőkemegfelelési mutatója továbbra is magasabb, mint a jogszabály által előírt mérték.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.