Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein ezen a hétvégén tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk. Ez a 2020. február 29. 10:00 óra és 2020. március 01. 8:00 óra közötti időszakban több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank, Erste TeleBank, mobiltelefon egyenleg feltöltés, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás a 2020. március 01. 22:00 óra és 2020. március 02. 00:00 óra közötti időszakban az Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Electra, Erste Business MobilBank szolgáltatások működését befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 a.m. on February 29, 2020 and 8 a.m. on March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste TeleBank, Erste Business MobilBank, website, MobilePay top up services will be suspended. Between 10 p.m. on March 01, 2020 and midnight of March 01, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste Business MobilBank will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) („Egyedüli Részvényes”) rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Lakáslízing Zrt.-vel kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046409) (”Társaság”) közzéteszi, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 80. § (1) bekezdésnek megfelelés, valamint a devizahiteles csomag kompenzációja érdekében döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről.

Az Erste Bank Hungary Zrt. mint Egyedüli Részvényes a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:296.§-a alapján 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. Az Egyedüli Részvényes ezáltal a Társaság alaptőkéjét 52.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenkétmillió forintról 53.000.000,- Ft-ra, azaz ötvenhárommillió forintra emeli. Kibocsátásra kerül 200 db, azaz kétszáz darab, az Alapszabályban meghatározott jogokkal rendelkező 5.000,- Ft, azaz ötezer forint névértékű dematerializált törzsrészvény. A részvények egyenkénti kibocsátási értéke 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint. Az alaptőke felemelésével egyidejűleg a kibocsátási érték és a névérték különbözetét, 139.000.000,- Ft-ot, vagyis százharminckilencmillió forintot az Egyedüli Részvényes a Társaság rendelkezésére bocsát, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.