Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) („Egyedüli Részvényes”) rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Lakáslízing Zrt.-vel kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046409) (”Társaság”) közzéteszi, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 80. § (1) bekezdésnek megfelelés, valamint a devizahiteles csomag kompenzációja érdekében döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről.

Az Erste Bank Hungary Zrt. mint Egyedüli Részvényes a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:296.§-a alapján 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. Az Egyedüli Részvényes ezáltal a Társaság alaptőkéjét 52.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenkétmillió forintról 53.000.000,- Ft-ra, azaz ötvenhárommillió forintra emeli. Kibocsátásra kerül 200 db, azaz kétszáz darab, az Alapszabályban meghatározott jogokkal rendelkező 5.000,- Ft, azaz ötezer forint névértékű dematerializált törzsrészvény. A részvények egyenkénti kibocsátási értéke 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint. Az alaptőke felemelésével egyidejűleg a kibocsátási érték és a névérték különbözetét, 139.000.000,- Ft-ot, vagyis százharminckilencmillió forintot az Egyedüli Részvényes a Társaság rendelkezésére bocsát, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.