Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 03. 27. 22:00 óra és 2020. 03. 28. 02:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on March 27, 2020 and 2 a. m. on March 28, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) („Egyedüli Részvényes”) rendkívüli tájékoztatás keretében leányvállalatával, az Erste Lakáslízing Zrt.-vel kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-046409) (”Társaság”) közzéteszi, hogy a 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 80. § (1) bekezdésnek megfelelés, valamint a devizahiteles csomag kompenzációja érdekében döntött a Társaság tőkehelyzetének megerősítéséről.

Az Erste Bank Hungary Zrt. mint Egyedüli Részvényes a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:296.§-a alapján 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint tőkeemelést hajt végre a Társaságban. Az Egyedüli Részvényes ezáltal a Társaság alaptőkéjét 52.000.000,- Ft-ról, azaz ötvenkétmillió forintról 53.000.000,- Ft-ra, azaz ötvenhárommillió forintra emeli. Kibocsátásra kerül 200 db, azaz kétszáz darab, az Alapszabályban meghatározott jogokkal rendelkező 5.000,- Ft, azaz ötezer forint névértékű dematerializált törzsrészvény. A részvények egyenkénti kibocsátási értéke 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint. Az alaptőke felemelésével egyidejűleg a kibocsátási érték és a névérték különbözetét, 139.000.000,- Ft-ot, vagyis százharminckilencmillió forintot az Egyedüli Részvényes a Társaság rendelkezésére bocsát, melyet a Társaság a tőketartalékba helyez.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.