Az Erste Bank Hungary Zrt. felperes által általános szerződési feltételek érvényességének megállapítása iránt a Magyar Állam alperessel szemben indított perben a Fővárosi Törvényszék 2014. szeptember 10-én a 25.G.43.288/2014/9. számon hozott első fokú, nem jogerős ítéletében elutasította az Erste Bank Hungary Zrt. kereseti kérelmét, amelyben a bank a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény szerint az általános szerződési feltételek egyoldalú szerződésmódosítási kikötéseinek tisztességességét kívánta bizonyítani. Az Erste Bank Hungary Zrt. az első fokú ítélettel nem ért egyet, ezért a döntéssel szemben fellebbezést kíván benyújtani annak érdekében, hogy az általa alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítási kikötések tisztességességét bizonyítsa.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.