Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank rendszerein 2019. 07.19. 22:00 és 2019. 07.20. 6:00 között karbantartási munkálatokat végzünk. Ebben az időszakban a NetBank és MobilBank, Electra és Vállalati NetBank internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások valamint a www.erstebank.hu nem, a TeleBank pedig korlátozottan lesznek elérhetőek.

 

Please note that Erste Bank will perform a scheduled maintenance between 10pm 19.07 and 6am 20.07. During this period Netbank and MobilBank, Electra and Corporate Netbank internet bank and mobile application services as well as the www.erstebank.hu will not be available. TeleBank services will also be limited.

 

Köszönjük türelmét! /Thank you for your patience.

További részletek/More details

2014 29 OKT.
Rendkívüli tájékoztatás

Az Erste Bank Hungary Zrt. felperes által általános szerződési feltételek érvényességének megállapítása iránt a Magyar Állam alperessel  szemben indított eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla 2014. szeptember 22-én a 10.Gf.40.570/2014/6. számon hozott másodfokú jogerős ítéletében megállapította, hogy a deviza alapú kölcsön fogalmába nem tartozik az euróban, illetve svájci frankban nyilvántartott szabad felhasználású jelzáloghitel, ezért  ezen termékkör vonatkozásában a pert megszüntette és az elsőfokú ítéletet ebben a részében hatályon kívül helyezte. A szabad felhasználású jelzáloghitel vonatkozásában a banknak új keresetet kell benyújtania 2015. január 5-12. között a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 8.§ (1) c) bekezdés alapján.

Egyebekben a bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta, azaz elutasította az Erste Bank Hungary Zrt. kereseti kérelmét, amelyben a bank az általános szerződési feltételek egyoldalú szerződésmódosítási kikötéseinek tisztességességét kívánta bizonyítani. Az Erste Bank Hungary Zrt. a döntéssel szemben felülvizsgálati kérelmet kíván benyújtani annak érdekében, hogy az általa alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítási kikötések tisztességességét bizonyítsa.

2014. október 29.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.