Az Erste Bank Hungary Zrt. felperes által általános szerződési feltételek érvényességének megállapítása iránt a Magyar Állam alperessel  szemben indított eljárásban a Fővárosi Ítélőtábla 2014. szeptember 22-én a 10.Gf.40.570/2014/6. számon hozott másodfokú jogerős ítéletében megállapította, hogy a deviza alapú kölcsön fogalmába nem tartozik az euróban, illetve svájci frankban nyilvántartott szabad felhasználású jelzáloghitel, ezért  ezen termékkör vonatkozásában a pert megszüntette és az elsőfokú ítéletet ebben a részében hatályon kívül helyezte. A szabad felhasználású jelzáloghitel vonatkozásában a banknak új keresetet kell benyújtania 2015. január 5-12. között a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 8.§ (1) c) bekezdés alapján.

Egyebekben a bíróság az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyta, azaz elutasította az Erste Bank Hungary Zrt. kereseti kérelmét, amelyben a bank az általános szerződési feltételek egyoldalú szerződésmódosítási kikötéseinek tisztességességét kívánta bizonyítani. Az Erste Bank Hungary Zrt. a döntéssel szemben felülvizsgálati kérelmet kíván benyújtani annak érdekében, hogy az általa alkalmazott egyoldalú szerződésmódosítási kikötések tisztességességét bizonyítsa.

2014. október 29.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.