Az Erste Bank Hungary Zrt. leányvállalatával, az ERSTE Lakás-takarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kapcsolatban (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-047080; a továbbiakban: „Társaság”) rendkívüli tájékoztatás keretében közzéteszi, hogy a Társaság saját tőkéje a 2014. október 31-i adatok szerint a legutóbb közzétett adatokhoz képest 10%-ot meghaladó mértékben csökkent.

A Társaság likviditása biztosított, fizető- és működőképessége fenntartható, tőkerendezésre nincs szükség.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.