Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank rendszerein 2019. 07.19. 22:00 és 2019. 07.20. 6:00 között karbantartási munkálatokat végzünk. Ebben az időszakban a NetBank és MobilBank, Electra és Vállalati NetBank internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások valamint a www.erstebank.hu nem, a TeleBank pedig korlátozottan lesznek elérhetőek.

 

Please note that Erste Bank will perform a scheduled maintenance between 10pm 19.07 and 6am 20.07. During this period Netbank and MobilBank, Electra and Corporate Netbank internet bank and mobile application services as well as the www.erstebank.hu will not be available. TeleBank services will also be limited.

 

Köszönjük türelmét! /Thank you for your patience.

További részletek/More details

2014 16 DEC.
Vezető állású személy kinevezése

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese 2015. február 1-jei hatállyal megválasztotta Jurgen Kristiaan De Ruijter urat a Társaság igazgatóságának tagjává (mandátum: 2015.02.01 - 2017.12.31.), aki az igazgatóság határozata szerint a Társaság ügyvezetője / kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettese lesz. Bernhard Spalt mandátuma – aki jelenleg az EBH kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettese – 2015. január 31-én jár le.

Jurgen Kristiaan De Ruijter úr ügyvezetővé / kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettessé történő kinevezésének és igazgatósági taggá megválasztásának feltétele, hogy a Magyar Nemzeti Bank azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyja.ERSTE BANK HUNGARY Zrt.