Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese 2015. február 1-jei hatállyal megválasztotta Jurgen Kristiaan De Ruijter urat a Társaság igazgatóságának tagjává (mandátum: 2015.02.01 - 2017.12.31.), aki az igazgatóság határozata szerint a Társaság ügyvezetője / kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettese lesz. Bernhard Spalt mandátuma – aki jelenleg az EBH kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettese – 2015. január 31-én jár le.

Jurgen Kristiaan De Ruijter úr ügyvezetővé / kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettessé történő kinevezésének és igazgatósági taggá megválasztásának feltétele, hogy a Magyar Nemzeti Bank azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyja.ERSTE BANK HUNGARY Zrt.