Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

2014 16 DEC.
Vezető állású személy kinevezése

Az Erste Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-041054; székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., a továbbiakban: „Társaság”) – a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 123. § (1) bekezdés d) pontjában előírtaknak megfelelve – ezúton közzéteszi, hogy a Társaság Egyedüli Részvényese 2015. február 1-jei hatállyal megválasztotta Jurgen Kristiaan De Ruijter urat a Társaság igazgatóságának tagjává (mandátum: 2015.02.01 - 2017.12.31.), aki az igazgatóság határozata szerint a Társaság ügyvezetője / kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettese lesz. Bernhard Spalt mandátuma – aki jelenleg az EBH kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettese – 2015. január 31-én jár le.

Jurgen Kristiaan De Ruijter úr ügyvezetővé / kockázatkezelési területért felelős vezérigazgató-helyettessé történő kinevezésének és igazgatósági taggá megválasztásának feltétele, hogy a Magyar Nemzeti Bank azt a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján jóváhagyja.ERSTE BANK HUNGARY Zrt.