Az Erste Bank Hungary Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: 01-10-041054) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 122 §-a, valamint az Európai Unió 575/2013/EU számú rendelet Nyolcadik rész (435. cikk) alapján közzéteszi a 2014. évi kockázatkezelési jelentését.

ERSTE BANK HUNGARY Zrt.