Az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041054) (a továbbiakban: „Erste Bank Hungary Zrt.”) leányvállalatával, az Erste Leasing Bérlet Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; cégjegyzékszám: Cg.01-09-689805); (a továbbiakban: „Társaság”) kapcsolatban közzéteszi, hogy mint a Társaság egyedüli tagja 2014. december 18-án döntött a Társaság - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. §-ában foglaltak szerinti – végelszámolásának megindításáról.

A végelszámolás kezdő időpontja 2015. január 1. napja

Az Erste Bank Hungary Zrt. a Társaság végelszámolójául Báti Balázst, a Társaság korábbi ügyvezetőjét jelölte ki.


ERSTE BANK HUNGARY Zrt.