Bankunkról

Az Erste Jelzálogbank Zrt.-ről mint jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről

Az Erste Jelzálogbank Zrt.-t az Erste Bank Hungary Zrt. alapította 2015-ben, egyedüli részvényese az Erste Bank Hungary Zrt. Az Erste Jelzálogbank Zrt. szakosított hitelintézet (jelzálog-hitelintézet), tevékenységét a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény alapján végzi.

Magyarországon kizárólag jelzálog-hitelintézet jogosult jelzáloglevelet kibocsátani, a jelzáloglevelek fedezete pedig kizárólag a jelzálog-hitelintézeti törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő jelzáloghitel, állami készfizető kezességvállalással biztosított hitel, illetve biztonságos, likvid értékpapír – elsősorban állampapír – lehet.

Magyarországon a jelzáloglevél-kibocsátás hosszú múltra tekinthet vissza, a jelzálog-hitelintézeti törvény megjelenése 1997-ben pedig ismét lehetővé tette jelzáloglevelek kibocsátását a jelzálogbankok számára. 1997 óta a magyar kibocsátók nem csak idehaza, hanem külföldön is sikeresen vonnak be tőkepiaci forrásokat a jelzáloghitelek finanszírozásába.

A jelzáloglevél mint értékpapír kifejezetten biztonságos befektetési eszköznek minősül, Európában a jelzáloglevélhez hasonló fedezett kötvények az állampapírok után a legnagyobb kötvénypiaci szegmenst alkotják, a fedezett kötvények állománya jelenleg meghaladja a kétezer milliárd eurót.

A jelzáloglevél eleget tesz az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 85/611/EGK számú irányelvben foglalt feltételeknek, ami biztosítja számára a privilegizált kockázati megítélést mind a bankokra, mind pedig a biztosítókra vonatkozó tőkekövetelmény-szabályozásban. A jelzálogleveleket mind a Magyar Nemzeti Bank, mind pedig az Európai Központi Bank meghatározott feltételek teljesülése esetén elfogadható fedezetnek tekinti a nyíltpiaci műveleteiben. 

Az Erste Jelzálogbank Zrt. célja, hogy a befektetői igények messzemenő figyelembevételével vonjon be tőkepiaci forrásokat a jelzáloghitelek finanszírozásába, hosszú és stabil forrást biztosítva ezzel az Erste Bank Hungary Zrt. és az Erste Jelzálogbank Zrt. más partnerei által nyújtott jelzáloghiteleknek.

Cégadatok

Menedzsment / Igazgatóság tagjai

Az Igazgatóság tagjai

Kármán András Miklós – az Igazgatóság elnöke, vezérigazgató
Temesi Péter – az Igazgatóság tagja, kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes
Oravecz Kinga – az Igazgatóság külső tagja
Kapitány Laura Emília – az Igazgatóság külső tagja

A Felügyelőbizottság tagjai

Harmati László Szabolcs – a Felügyelőbizottság elnöke
Zsiga Krisztina – a Felügyelőbizottság tagja
Geiszbühl Mihály – a Felügyelőbizottság tagja

Az Alapszabály XIV. 9. pontja alapján az az auditbizottság feladatait a Felügyelőbizottság látja el.

Kapcsolat

Dokumentumok

Adatkezelési tájékoztató

Visszaélés bejelentése

Könyvvizsgáló, vagyonellenőr

Üzletszerűen végzett tevékenységek