Mentőcsomagok

 • Törlesztési nehézségek átmeneti enyhítésére
 • A hosszú távú fizetőképesség megőrzésére

Speciális élethelyzetekre szabott megoldások

Önnel is előfordulhat, hogy rövidebb vagy hosszabb ideig, előre nem látható okokból, váratlan eseményekből kifolyólag nehézséget okoz a havi törlesztő részletek megfizetése. Fontos, hogy ezt Ön időben felismerje, és „ne söpörje a szőnyeg alá a problémát”, amint lehet, cselekedjen.

Minél előbb lép, annál nagyobb esélye van az Ön számára is megnyugtató megoldás megtalálására!

Az Erste Lakástakarék Zrt. elkötelezett ügyfelei iránt. Bízzon bennünk, mi is bízunk Önben! Hitelfelvételét követően az Erste Lakástakarék Zrt. továbbra is társa szeretne lenni a pénzügyeinek megoldásában, akkor is számítson ránk, amikor fizetési nehézsége adódik.

Jelzése és együttműködése alapján az Erste Lakástakarék Zrt. mindent megtesz azért, hogy Önnek pénzügyi helyzetére megnyugtató megoldást nyújtson.

Mit tegyen fizetési nehézség esetén?

1. Vegye számításba jelenlegi pénzügyi helyzetét!

 • Őszintén írja össze valamennyi bevételét és kiadását tételesen!
 • Vegye számításba hol, milyen hitelei vannak!
 • Gondolja végig, hogy rendelkezik-e valamely hitelnél törlesztésbiztosítással?!

Mindezt az alábbiak miatt érdemes megtennie:

 • Meg tudja állapítani mekkora összeg hiányzik pontosan a havi költségvetéséből;
 • Felmérheti, hol tudna költséget spórolni;
 • Sorrendet állíthat fel a kevésbé fontos (átmenetileg vagy véglegesen) elhagyható kiadásairól, vagy azok csökkentéséről;
 • Meggyorsíthatja a megállapodás létrejöttét.

A fentiek kiszámításában van segítségére a Magyar Nemzeti Bank honlapján elérhető Háztartási Költségkalkulátor.

2. Gondolja végig mi okozza, hogy fizetési nehézsége keletkezett!

Fontos, hogy tisztában legyen vele miért változott meg a korábbi anyagi helyzete. Ez ugyanis meghatározza a fizetési nehézsége mértékét és a lehetséges megoldásokat. Ilyen helyzetek lehetnek:

 • Munkahely elvesztése
 • Jövedelme lecsökkent
 • Váratlan családi tragédia, baleset
 • Válás
 • Életében nagyobb, váratlan kiadás(ok) merült(ek) fel stb.

3. Rendelkezik-e törlesztésvédelmi biztosítással?

Ha Önnek a hiteléhez kapcsolódóan munkanélküliségi illetve keresőképtelenségi szolgáltatás érvényesítésére vonatkozóan törlesztési védelme van és megfelel a biztosítási feltételeknek, vagyis biztosítási díj lehívható, akkor Önnek a mentőcsomag igénybevétele előtt, elsődlegesen ezzel a lehetőséggel kell élnie.

Amennyiben Ön rendelkezik törlesztésvédelmi biztosítással kérjük, a lenti elérhetőségeken haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a biztosítójával, a biztosítási esemény bekövetkezéséről Önnek bejelentést kell tennie.

A biztosítási esemény bejelentése

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
Cím: 1300 Budapest, Pf.: 161
Tel: +36-1-501-2372

Törlesztésvédelem szolgáltatás igénylőlap

Amennyiben Ön törlesztésvédelmi biztosítással nem rendelkezik, akkor kérjük, olvassa tovább tájékoztatónkat.

Ezt tegye fizetési nehézség esetén

 1. Állapítsa meg, hogy a havi költségvetéséből pontosan mekkora összeg hiányzik!
 2. Állítson fontossági sorrendet kiadásairól!
 3. Mérje fel, hol tudna kiadást (átmenetileg, vagy véglegesen) spórolni!
 4. Gondolja végig, családi, rokoni, baráti körben kinek a segítségére tudna támaszkodni!
 5. Rendelkezésére álló szerződéses dokumentumait ellenőrizze, rendelkezik-e valamely hitelnél munkanélküliségi illetve keresőképtelenségi törlesztési biztosítással.
 6. Lentiekben tájékozódjon az elérhető állami és banki mentőcsomag lehetőségekről!

NAGYON FONTOS, ADÓSSÁGAIT AKKOR IS FIZESSE, HA CSAK KISEBB ÖSSZEGET TUD RÁSZÁNNI!

ADÓSSÁGRENDEZÉSI ELJÁRÁS

Az adós fizetőképességének
helyreállítása vagyonának értékesítésével és jövedelmének felhasználásával

ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. MENTŐCSOMAGOK

Az Erste Lakástakarék Zrt. által kidolgozott mentőcsomag lehetőségek különböző törlesztési problémákat orvosolnak, változó jogosultsági feltételekkel.

A Magyar Nemzeti Bank honlapján további információt talál a fizetési nehézségekről és a lehetséges megoldásokról

https://www.mnb.hu/fogyasztovedelem/hitel-lizing#fizetesi-nehezsegek

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ ERSTE LAKÁSTAKARÉK ZRT. MENTŐCSOMAGJAIRÓL1

 

I. TÁJÉKOZTATÁS A MENTŐCSOMAGOK ÁLTALÁNOS IGÉNYBEVÉTELÉNEK FELTÉTELEIRŐL

A pénzügyi, gazdasági környezet, valamint az Ön (adós, adóstárs) vagyoni, jövedelmi helyzetének változásából adódóan a hitele(i) törlesztése kapcsán átmeneti vagy tartós nehézségekkel szembesülhet. Az ERSTE Lakástakarék Zrt.  ezen fizetési nehézségek áthidalására szolgáló megoldásokat kíván nyújtani Önnek.

Az egyes lehetőségeknél különös körültekintéssel szükséges eljárni, kiemelt figyelmet fordítva arra, hogy az adott áthidaló megoldás Ön és az ERSTE Lakástakarék Zrt. legjobb érdekeit szolgálja.

Annak elsődleges megállapítására, hogy Ön részt tud-e venni bármely kölcsön/hitel átstrukturálásában, az alábbi általános szabályok vonatkoznak – az egyes mentőcsomag lehetőségeknél szereplő eltérésekkel:

 • Hitelfolyósítás óta eltelt legalább 6 esedékesség, és ezalatt az időszak alatt Ön késedelem nélkül vagy legfeljebb 30 napos késedelemmel teljesítette fizetési kötelezettségeit azon hitelszerződés tekintetében, melyre az átstrukturálási kérelem vonatkozik.
 • Amennyiben adós vagy adóstárs elhalálozott, akkor a hagyatéki eljárás jogerős befejezését követően van lehetőség átstrukturálás igénybevételére.
 • Adós, adóstárs a Központi Hitelinformációs Rendszerben (KHR-ben) elérhető adatainak ellenőrzésére, ezen adatok lekérésére az ERSTE Lakástakarék Zrt-nek a hozzájárulását adja.
 • Jelzálogjoggal biztosított kölcsönszerződésnél a jelzálogfedezeti ingatlan(ok)ra vonatkozó vagyonbiztosítás megléte, rendszeres fizetésének igazolása, valamint, ha a mentőcsomag eredményeként a kölcsön véglejáratának dátuma változik, akkor az engedményezés érvényességének le kell fednie a kölcsön új véglejárati dátumot.
 • Ön igazolni tudja a pénzügyi nehézséget okozó körülmény(eke)t.
 • Ön együttműködő, azaz hajlandó telefonon egyeztetni és megadni a szükséges adatokat a jövedelemvizsgálat lefolytatásához.
 • Önnek elfogadható jövedelemmel kell rendelkeznie, és ezt igazolnia is szükséges. Az elfogadható jövedelmeket és azok megfelelő igazolásait a következő táblázatban gyűjtöttük össze Önnek, melyet alátámasztó dokumentumokat a kérelem elbírálásához csatolni kell:

1 A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek.

2 Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön(ök) egészségi állapottal kapcsolatos adata(i) az adatvédelmi jogszabályok értelmében különleges adatnak minősülnekezért ezek kezelésére ERSTE Lakástakarék Zrt-nek nincs joga, és ilyen információt Ön(ök)től soha nem kérünk. Amennyiben Ön a kérelméhez ilyen tartalmú dokumentumot csatol, úgy az abban foglaltakat ERSTE Lakástakarék Zrt. nem rögzíti, és a benyújtott dokumentációt haladéktalanul visszajuttatja az érintettnek.

MEGOLDÁSI LEHETŐSÉGEK

TÖRLESZTÉS VÉDELEM

Ha Önnek a hiteléhez kapcsolódóan munkanélküliségi, illetve keresőképtelenségi szolgáltatás érvényesítésére vonatkozóan törlesztési védelme van és megfelel a biztosítási feltételeknek, vagyis a biztosítási díj lehívható, akkor Önnek a mentőcsomag igénybevétele előtt, elsődlegesen ezzel a lehetőséggel kell élnie.

Amennyiben Ön rendelkezik törlesztésvédelmi biztosítással kérjük, a lenti elérhetőségeken haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a biztosítójával, a biztosítási esemény bekövetkezéséről Önnek bejelentést kell tennie.

A biztosítási esemény bejelentése

UNION Vienna Insurance Group  Biztosító Zrt.
Cím: 1300 Budapest, Pf.: 161  
Tel: +36-1-501-2372 

Amennyiben Ön törlesztésvédelmi biztosítással nem rendelkezik, akkor kérjük, olvassa tovább tájékoztatásunkat az Erste Lakástakarék Zrt-nél igényelhető mentőcsomag lehetőségekről.

Törlesztésvédelem szolgáltatás igénylőlap letöltése

MENTŐCSOMAGOS LEHETŐSÉGEK

Az egyes mentőcsomagok igénybevétele, valamint azok alkalmazási lehetősége több feltétel függvénye. Társaságunk minden esetben egyedileg egyezteti az ügyfelekkel a jövedelemi, vagyoni helyzetükhöz legmegfelelőbb módon illeszkedő mentőcsomagos lehetőséget. A mentőcsomagos lehetőségek részleteire, időtartamára ügyfeleink számára minden esetben egyedi ajánlatot dolgoznak ki kollégáink.

Részletes információ érdekében hívja a +36 1 298 0222 telefonszámot vagy személyesen kérje fióki tanácsadóink segítségét.

Tájékoztatjuk az Erste Lakástakarék Zrt. által saját hatáskörben nyújtott mentőcsomagok mindenkor a pozitív döntéshozatal és egyedi szerződésmódosítás függvényei.