Vállalati fenntarthatóság és felelősségvállalás az Erste Banknál

Az Erste Bankot 200 évvel ezelőtt azzal a céllal alapították, hogy társadalmi státuszra, nemzetiségre, hitre, nemi hovatartozásra, életkorra való tekintet nélkül mindenki részesülhessen a jólétből. Mi itthon vagyunk Magyarországon és a közép-európai régióban, és azért dolgozunk, hogy a következő 200 évben is hozzá tudjunk járulni ügyfeleink jólétéhez.

Jövőképünk egyik fontos mondata: „Elkötelezettségünket ügyfeleink és Magyarország iránt banki és befektetési szolgáltatásainkon kívül társadalmi szerepvállalásunkkal is bizonyítjuk.” Hisszük, hogy a jövőben nem úgy tekintenek majd a bankra, mint pénzintézetre, hanem olyan intézményre, amely az emberek, valamint a for-profit és non-profit szervezetek pénzügyeire és prosperitására koncentrál a régióban.

Miképpen tisztában vagyunk a múltunkkal és a lehetőségeinkkel, úgy a magyar gazdaság fontos szereplőjeként tisztában vagyunk a felelősségünkkel is. Tudjuk, hogy a vállalati fenntarthatóság és felelősségvállalás csakis akkor lehet hiteles, ha őszinték vagyunk önmagunkhoz,  ha pontosan ismerjük működésünk társadalmi és környezeti hatásait, illetve ezek jelentőségét, valamint ha a folyamatos fejlődésre koncentrálunk, és nem félünk megkérdezni, sőt bevonni az érintett csoportjaink képviselőit ebbe a munkába.

Amikor CSR-ról, fenntarthatóságról, vagy éppen Social Bankingről beszélünk, akkor az alatt mindig azt a törekvést értjük, hogy a for-profit szektor képviselői a stratégiájuk és az alaptevékenységük szerves részeként vegyenek minél inkább figyelembe társadalmi és környezeti szempontokat, illetve hogy minden egyes szakterületük munkájában megjelenítsék ezt a szemléletet, annak érdekében, hogy a saját szervezetüket minél felelőssebbé, etikusabbá és fenntarthatóbbá tegyék.  

Az Erste Bank számára rendkívül fontos - és ezért nagy energiákat is mozgósítunk - , hogy ezen a téren is példaértékű üzleti szereplőként létezhessen. Kollektív  önmeghatározásunk alapja a fenntarthatóság és a felelősségvállalás elveinek való megfelelés. Ebből következően az Ersténél nem egyetlen szakterület dolga és dicsősége a működés pozitív irányba való befolyásolása, hanem 3000 munkatársunk közös felelőssége és érdeme.

A gyakorlatban 5 fő kategóriára érdemes osztani egy vállalat fenntarthatósági és felelősségvállalási tevékenységét. Ezek a következők: felelős foglalkoztatás, etikus vállalatirányítás, felelős üzletvitel, környezeti felelősségvállalás és közösségi szerepvállalás. Az alábbiakban az ezen témákban elért eredményeinket, és az előttünk álló további feladatokat igyekszünk bemutatni.

5 fő kategóriára osztjuk a fenntarthatósági és felelősségvállalási tevékenységünket.

1. Felelős foglalkoztatás

 

 

2. Felelős üzletvitel