Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 03. 27. 22:00 óra és 2020. 03. 28. 02:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on March 27, 2020 and 2 a. m. on March 28, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Vállalkozásokra, vállalatokra vonatkozó további fontos információk

Tisztelt Ügyfelünk!

Az Ön számára két kedvező változás várható 2012. július 2-ától a pénzforgalomban. Az egyik változás az, hogy felgyorsul azon elektronikus úton kezdeményezett belföldi forint átutalások lebonyolítása, amelyeket más banknál vezetett számlára indítanak. A másik változás az, hogy valamennyi elektronikus úton kezdeményezett forint átutalásnál lehetőség lesz az eddiginél több adat közlésére és fogadására. Az ezekkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaljuk össze.

A 4 órás szabály1

A Magyar Nemzeti Bank rendelete2 szerint az úgynevezett „4 órás szabálynak” megfelelően a pénzforgalmi szolgáltatók (bankok, takarékszövetkezetek) 2012. július 2-ától biztosítják, hogy az ügyfelük által az ún. tárgynapi (vagyis aznapi) teljesítésre meghatározott időszak alatt (a végső benyújtási határidőig) elektronikus úton indított belföldi forint átutalás a befogadástól számított legkésőbb 4 órán belül eljusson a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához. A rendelet másik rendelkezésepedig garantálja, hogy az így továbbított átutalás összege haladéktalanul a kedvezményezett rendelkezésére álljon.

Elektronikus megbízásnak minősül minden olyan fizetési megbízás, amelyet a megbízó elektronikusan küld be a bankjához. Ilyen az elektronikus banki rendszereken benyújtott valamennyi tranzakció, továbbá a telefonon megadott rendelkezés, ide nem értve afaxon benyújtott megbízást.

A „4 órás szabály” nem vonatkozik a papír alapon benyújtott megbízásokra.

A 4 órás teljesítési határidő szabálya alá azok a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő belföldi forint átutalások tartoznak, amelyek keretében mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon belül végzi tevékenységét.

Típusai:

  • egyszeri átutalási megbízás,
  • csoportos átutalás,
  • rendszeres átutalás / állandó megbízás

Az alábbi belföldi megbízásokra viszont nem vonatkozik a „4 órás szabály”, vagyis ezek a továbbiakban is a jelenleg érvényben lévő elszámolási rendszerben (T+1 napon) kerülnek elszámolásra:

  • beszedések: csoportos beszedés, felhatalmazó levélen alapuló beszedés, váltóbeszedés, csekkbeszedés, határidős beszedés, okmányos beszedés,
  • a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés,
  • minden papír alapon benyújtott átutalás.

Szakaszos elszámolás

A jelenlegi éjszakai elszámolás megmarad minden olyan tranzakció elszámolására, amelyre nem vonatkozik a „4 órás szabály”. E mellett - a „4 órás szabály” alá eső tételek esetén - naponta több elszámolási szakasz lesz. Ennek köszönhetően napközben többször érkezhet jóváírás az Önök számlájára, és Ön is többször indíthat átutalást úgy, hogy az még a tárgynapon megérkezzen a kedvezményezetthez. Más szavakkal a napközben kapott pénzt is akár tovább lehet utalni.

Az új rendszerben, az első szakaszban beérkező tételek jóváírása 10 óra körül, az utolsóké 18:00 körül várható. A kimenő tételek befogadása a reggeli óráktól várhatóan legkésőbb 16 óráig történik. A pontos benyújtási határidőket a későbbiekben határozzuk meg.

Amennyiben egy elektronikus megbízás a benyújtási határidőn belül megérkezik a bankunkba, akkor azt még aznap feldolgozzuk. Amennyiben a benyújtási határidő után érkezik a bankhoz a kötelezett megbízása, akkor azt a tranzakciót másnap az első ciklusban dolgozzuk fel, így a kedvezményezett számláján 10 óra körül kerülhet sor a jóváírásra.

Bővített adattartalom

A bankközösség határozott arról, hogy a belföldi fizetési forgalomban, az egyszeri és a rendszeres megbízásoknál bevezeti a SEPA 4 szabványhoz hasonló adattartalmat. A HCT C2B szabvány – vagyis az ügyfél által a banknak adott átutalási megbízás lehetséges és kötelező adattartalmi elemeire vonatkozó előírás – már hozzáférhető a GIRO Zrt. honlapján. Ennek köszönhetően opcionális használatú mezőkkel bővülhet a megbízások és a bankszámlakivonat adattartalma. Így Önöknek lehetősége lesz használni a SEPA átutalásoknál (SCT) már ismert mezők nagy részét, valamint élvezhetik az egyes mezők karakterhossz bővüléséből eredő előnyöket is. A bővített adattartalmat a jelenlegi szabvánnyal összehasonlítva a mellékletben részletezzük.

Az adattartalom bővülésével – többek közt – lehetőség nyílik a végső kedvezményezett, ill. az eredeti megbízó megadására is, ami biztosítja a más nevében, illetve a más javára történő átutalások kezdeményezését, illetve fogadását is. A bővülő adattartalom számos egyéb előnyt kínál a különböző vállalatirányítási rendszerek és banki számlavezető rendszerek automatikus kommunikációjának fejlesztésére és bővítésére.

A csoportos átutalás – noha érintett a 4 órás elszámolásban – adat struktúrája – ügyfél és bank viszonylatában - és tartalma nem változik.

IV. Várható következmények

Az elektronikus átutalásokat a jövőben elegendő lesz a fizetési kötelezettség esedékességének napján (az új végső benyújtási határidőt figyelembe véve) elindítani.

A napközbeni elszámolási rendszer nyújtotta előnyök minél teljesebb kihasználása érdekében hasznos és szükséges lehet a vállalat meglévő számlázási, számviteli folyamatainak és rendszereinek, valamint tranzakciós szokásainak áttekintése, újra gondolása. A likviditásmenedzsmentjük optimalizálásával költséget tudnak megtakarítani. 

Honlapunkon megtalálják a Gyakran Ismételt Kérdések dokumentumot is, amiben további hasznos információkat találhatnak.

További információk találhatók az alábbi internetcímeken: