Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Erste Hitel Plusz

Ne akadályozzák a járulékos költségek a hitelfelvételben, fizesse őket a törlesztőrészletekben!

A Hitel Plusz egy olyan, a 6 hónapos referencia kamatperiódusú, 5 éves kamatfelár periódusú piaci kamatozású lakossági jelzáloghitelek mellé igényelhető kiegészítő termék, mely lehetőséget biztosít a hitelfelvétellel és/vagy ingatlan vásárlással összefüggő közvetlen, számlával igazolt költségek visszatérítésére – a hitel összegén felül!

Az Erste Hitel Plusz szolgáltatáshoz kapcsolódó további információk

A Hitel Plusz egy olyan kiegészítő termék, amely

 • 6 havi kamatperiódusú, 5 éves kamatfelár periódusú
 • piaci kamatozású,
 • lakáscélú vagy szabad felhasználású jelzáloghitel,

mely lehetőséget biztosít a hitelfelvétellel és ingatlanvásárlással összefüggő közvetlen, számlával igazolt költségek visszatérítésére.

A költség-visszatérítés összege nem része a hitel összegének, tehát bankunk a kért költségek visszatérítését a hitel összegén felül biztosítja.

A költségek visszatérítése egy összegben, a hitel folyósításakor – szakaszos folyósítású hitelek esetén az első rész folyósításakor – történik.

A költség-visszatérítés fejében az igénylőnek előre rögzített, a teljes futamidő alatt érvényes fix kamatfelárat kell fizetnie.

A Hitel Plusz az alábbi költségtípusok visszatérítésére biztosít lehetőséget:

 • ingatlanszakértői díj
 • földhivatali ügyintézéssel összefüggő díjak
 • közjegyzői díj
 • ügyvédi munkadíj
 • folyósítási jutalék
 • visszterhes vagyonátruházási illeték

A Hitel Plusz csak azoknál a hitelügyleteknél igényelhető, ahol a hitel futamideje eléri a 120 hónapot. Emellett csak olyan költség téríthető vissza, amely az adott hitelügylettel kapcsolatban merült fel, és az ügyfél nevére szóló számlával vagy bizonylattal igazolt.

 • A költség-visszatérítés összege
 • nem haladhatja meg a számlán szereplő összeget; és
 • nem haladhatja meg a hirdetményben szereplő maximális összeget; továbbá
 • az adott ügyletben visszatérített összes költség nem haladhatja meg a felvett hitel összegének 10%-át.


Lehetőség van az adott költséget igazoló számlán szereplő összegnél alacsonyabb összeg visszatérítésére is.

A költség-visszatérítés fejében felszámított kamatfelár a hitel teljes futamideje alatt fizetendő, viszont lehetőség van a visszatérített költségek időarányosan hátralévő részének visszafizetésére, azaz a felszámított kamatfelár törlésére.

A kamatfelár megállapításának módja attól függ, hogy milyen költségeket és milyen mértékben térítünk vissza.

Ennek alapján az alábbi táblázat tartalmazza a fizetendő kamatfelárakat:

Visszatérített költség típus megnevezése Visszatérített költség mértéke, összegsávja (Ft) Kamatfelár
Ingatlanszakértői díj 0-30 000 0,06%
30 001-60 000 0,12%
60 001-90 000 0,18%
Földhivatali eljárási díj 0-17 200 0,04%
17 201-34 400 0,08%
34 401-51 600 0,12%
Közjegyzői díj 0-100 000 0,10%
Ügyvédi költség 0-100 000 0,15%
100 001-150 000 0,25%
150 001-200 000 0,35%
Folyósítási jutalék 0-250 000 0,15%
Illeték 0-120 000 0,10%
120 001-320 000 0,44%
320 001-520 000 0,84%
520 001-720 000 1,24%

Visszafizethető a Bank által visszatérített költség?

 

Lehetőség van arra, hogy a Bank által visszatérített költségek időarányosan hátralévő részét az ügyfél visszafizesse.

Ennek következtében az adott költségtípus visszatérítése miatt felszámított kamatfelár törlésre kerül.

A költség időarányosan visszafizetendő összegének kiszámítására szolgáló képlet a Lakossági Hitel Hirdetményben található.

A visszafizetéssel kapcsolatos szabályok:

 • Az egyes visszatérített költségtípusok visszafizethetők egyszerre, de külön-külön is.
 • Nincs lehetőség arra, hogy egy költségtípus időarányosan hátralévő összege csak részben kerüljön visszafizetésre.
 • A visszafizetés csak esedékességi napon történhet meg, akkor, ha az ütem szerinti törlesztőrészletre elegendő fedezet áll rendelkezésre.
 • Ez a tranzakció díjmentes.

 

A hitel eredeti futamidejének lejáratát megelőző kifizetés esetén meg kell fizetni az eredetileg visszatérített költségek időarányosan hátralévő részét.

A költség időarányosan visszafizetendő összegének kiszámítására szolgáló képlet a Lakossági Hitel Hirdetményben található.

A visszatérített költség időarányos részének visszafizetése önálló tranzakció, minden esetben a hitel összegén felül kell megfizetni.

A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján, a hitelfolyósítással egyidejűleg.
A visszatérítés mértéke: az adott ügyletben, annak folyósításáig (szakaszos folyósítás esetén: első részfolyósításáig) felmerült, és az ügyfél nevére kiszámlázott ingatlanszakértői díjak összege, de maximum a Hirdetményben megjelölt összeg.
A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet folyósítása, az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján, a hitelfolyósítással egyidejűleg.
A visszatérítés mértéke: az adott ügyletben szereplő ingatlanfedezetenként 1 db nem hiteles, 1 db E-hiteles TAKARNET tulajdoni lap, valamint 1 db jelzálogjog bejegyzési illeték összege, de maximum a Hirdetményben szereplő összeg.
A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása, az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra. Bankon belüli lekérdezés esetében számla helyett megfelelő a tranzakcióról kiállított kivonat.

A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján, a hitelfolyósítással egyidejűleg.

A visszatérítés mértéke: az adott ügylettel összefüggő közjegyzői okirat elkészítésének számlával igazolt költsége, de maximum a Hirdetményben szereplő összeg (a maximális díj megállapítása a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján történt).

A kamatfelár: mértékeegységesen került megállapításra, függetlenül a visszatérített összegtől.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása, az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

A visszatérítés feltételei:

 • hitelügylet megvalósulása,
 • az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

A visszatérítés módja: egyösszegű jóváírás az ügyfél törlesztési számláján, a hitelfolyósítással egyidejűleg.
Kizárólag lakáscélú (adásvételt finanszírozó) hitel esetében érhető el.

A visszatérítés mértéke: az adott ügylettel összefüggő ügyvéd által készített illetve ellenjegyzett okiratok számlával igazolt költsége, de maximum a Hirdetményben szereplő összeg (a maximális díj megállapítása a rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján történt).

A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.

Visszatérítés feltételei:

 • hitelügylet megvalósulása,
 • az adott hitelügylettel kapcsolatban az ügyfél nevére kiállított eredeti számlák átadása fénymásolásra.

A visszatérítés módja: e költségtípus választása esetén az adott ügyletben nem kerül felszámításra a Folyósítási jutalék (FOL) összege.

A visszatérítés mértéke: minden esetben megegyezik az adott ügyletben Hirdetmény szerint felszámítandó, teljes fizetendő (adott esetben kedvezményekkel csökkentett) folyósítási jutalékkal.

A kamatfelár: egységesen került megállapításra, függetlenül a visszatérített összegtől.
Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása.

A visszatérítés módja: egyösszegű átutalás közvetlenül az illetéket kiszabó közigazgatási szerv által megadott bankszámlára. Kizárólag lakáscélú (adásvételt finanszírozó) hitel esetében érhető el.

A visszatérítés mértéke: a kiszabott illeték összegével egyenlő, de nem haladhatja meg a Hirdetményben közölt maximumot (az illeték maximuma a hatályos törvények alapján került kiszámításra). További szabály, hogy nem kérhető magasabb összeg visszatérítése, mint az adott vételár alapján számított maximális illeték.

A kamatfelár: mértéke a visszatérített összegtől függően sávosan változik, pontos értéke a Hirdetményben kerül szabályozásra. A kamatfelár mértéke egyenlő azon összegsávhoz kapcsolódó felárral, ahová a visszatérített összeg esik.

Visszatérítés feltételei: hitelügylet megvalósulása, illeték kiszabásáról szóló jogerős végzés/határozat/fizetési meghagyás bemutatása és átadása fénymásolásra.

Speciális szabályok Illeték költség finanszírozása esetén:

 • Az Illeték összegével tehát az ügyfél nem rendelkezhet szabadon!
 • A folyósítással egyidejűleg az összeg rákerül az ügyfél számlájára, de ezzel párhuzamosan zárolásra is kerül. A zárolás feloldására csak akkor van lehetőség, ha benyújtásra kerül az illetékes hatóság (jelenleg a Nemzeti Adó és Vámhivatal) által kiállított, jogerős végzés/határozat/fizetési meghagyás az illeték összegéről, ezt követően a Bank központilag oldja fel a zárolt összeget, és teljesíti az átutalást a végzésben meghatározott bankszámlaszámra.
 • Tekintettel arra, hogy az illetéket tulajdoni hányad arányosan, személyenként róják ki, ha az ügyfél a teljes illetéket kérte finanszírozni, csak akkor továbbíthatók a dokumentumok, ha az illeték teljes összege kiszabásra került, azaz mindegyik tulajdonszerzőre vonatkozó végzés/határozat/fizetési meghagyás rendelkezésre áll. Ha nem a teljes összeg kerül finanszírozásra, azaz az egyik tulajdonszerző esetében kiszabott illeték megegyezik vagy meghaladja az erre a célra a számlán zárolt összeget, akkor is teljesíthető az átutalás.
 • Amennyiben a kiszabott illeték összege magasabb, mint az erre a célra zárolt összeg, az utalás teljesítendő (a maradékot értelem szerűen az ügyfélnek kell megfizetnie). Amennyiben a kiszabott illeték összege alacsonyabb, mint az erre a célra zárolt összeg (pl.: valamilyen illeték kedvezményben részesült az ügyfél), az alacsonyabb összeg átutalandó, a maradék összeggel pedig az ügyfél rendelkezhet.
 • Amennyiben az illeték kiszabásáról szóló jogerős végzés a Nyilatkozat aláírását követő 12 hónapon belül nem kerül benyújtásra, e költség finanszírozása meghiúsul. A kamatfelár illetékre vonatkozó része törlésre, az ügyfél számláján lévő, erre a célra zárolt összeg visszaírásra kerül, az ügyfél egyidejű értesítése mellett.

Ha további kérdései vannak az Erste Hitel Plusz szolgáltatással kapcsolatban, akkor bankfiókjainkban személyesen is örömmel tájékoztatjuk Önt. 

További információk: 

Hirdetmények

Feltételek

A részletes kondíciókat a vonatkozó Lakossági Hitel Hirdetmény tartalmazza, amely megtalálható a bankfiókokban és honlapunkon.

A banki hiteltermékekkel kapcsolatos további termékleírásokat, összehasonlítást segítő alkalmazásokat a Magyar Nemzeti Bank honlapján http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem találhat.