Mit jelent és hogyan zajlik az adósságrendezési eljárás?

A természetes személyek adósságrendezési eljárását a 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) és az ahhoz kapcsolódó miniszteri és kormányrendeletek szabályozzák.

Az adósságrendezési eljárás célja, hogy az adós fizetőképessége az adóstárs és egyéb kötelezettek, illetve a hitelezők bevonásával szabályozott keretek között helyreálljon. Az adósságrendezésre az adós ingó és ingatlan vagyonának értékesítésével és jövedelme felhasználásával kerül sor. Az eljárás során az adós gazdálkodása a hitelezők és a családi vagyonfelügyelő folyamatos ellenőrzése alatt áll.

Az eljárás kezdeményezését megelőzően kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót, melynek keretében információt szolgáltatunk Önnek a bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás kezdeményezésének jogszabályi feltételeiről, a kérelemre vonatkozó formai- és tartalmi előírásokról, illetve az Adós, Adóstárs (a továbbiakban együttesen: az Adós) kötelezettségeiről és az eljárás jogkövetkezményeiről.