Tájékoztatás jogi eljárás során felmerülő költségekről, díjakról

Az alábbiakban tájékoztatás szeretnénk adni arról, hogy – önkéntes teljesítés elmaradása, illetve a Bankkal való együttműködés hiánya esetén – kezdeményezett fizetési meghagyásos eljárás, szerződés végrehajtási záradékkal való ellátása, végrehajtási lap kiállítása, végrehajtás foganatosítása iráni eljárásoknál (a továbbiakban együtt: jogi eljárás), mely jogszabályban meghatározott díjak, költségek fizetése merülhet fel.

Fontos tudnia, Bankunk minden tőletelhetőt megtesz azért, hogy a jogi eljárás megindítását elkerülje.  A jogi eljárás megindítását Bankunk minden esetben végső eszközként kénytelen alkalmazni önkéntes teljesítés elmaradása, illetve a Bankkal való együttműködés hiánya miatt. (Ide nem értve a jelzálogjoggal biztosított ügyleteknél azon esetet, amikor a zálogtárgyat harmadik kívülálló személy végrehajtás alá vonja).

A közokiratba foglalt kölcsön- hitel-, lízingszerződések esetén Bankunk az illetékes közjegyzőtől kéri a szerződés végrehajtási záradékkal történő ellátását. Közokiratba nem foglalt szerződések esetén fizetési meghagyás kibocsátást majd ez alapján végrehajtási lap kiállítását kezdeményezi. Ennek megfelelően bemutatjuk a fizetési meghagyásos eljárással valamint a végrehajtási eljárással kapcsolatos költségeket is. Kérjük, hogy ezen költségnövekményeket is vegyék figyelembe a késedelembe esés esetén illetve a rendezési lehetőségek mérlegelése során.