Kamatfelár-változtatási mutató

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. az alábbi - Magyar Nemzeti Bank által közzétett - „kamatfelár-változtatási mutatót” alkalmazza:

Referencia-kamatozáshoz kötött forint alapú jelzáloghitelek esetén:

H2F:
A mutató alkalmazása esetén olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher) lehet figyelembe venni, amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg.

A 2015. január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt

 • e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel,
 • a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében,
 • a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy
 • a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével,
  de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli.

A mutató értékét a 2015. január 1-ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli. A mutató számítása: A mutató értéke 2015. április 1-én 0.

A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint:

KT i = NA i-1 /ALL i-1

ahol:
KTi: az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének 2014. december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt.

NA i -1 : a fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének 2014. december 31-ét követő megemelése miatt a i–1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg.

ALL i -1 : a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány i–1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi.

Referencia-kamatozáshoz kötött deviza alapú jelzáloghitelek esetén:

D4F:

A mutató a devizaforrás likviditási prémiumát ragadja meg, a 3 havi átlagos CCIRS felárral, mely azt mutatja, hogy mekkora felárat kell fizetnie a bankoknak, ha egy adott futamidőre forintot devizára cserélnek.

Képletben:

D4F = CC IRSt+1 - CCIRSt + KTi

ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban a CCIRS számtani átlaga.

CCIRS: Az MNB K14 adatszolgáltatásból származtatott havi CCIRS index. CHF-EUR devizakosár alapján, középtávú futamidőkre súlyozott átlag HUF-fal szemben, vagyis devizacserés kamatswap (különböző devizanemben denominált tőke- és kamatcsere). A K14 adatszolgáltatásból származtatott CHF-EUR devizakosárra átlagolt mutató a hazai bankok kötéseit mutatja

KT: A 2015. január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt:

 • e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel,
 • a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében,
 • a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy
 • a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével,
  de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli.

A mutató értékét a 2015. január 1-ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli.

A mutató számítása
A mutató értéke 2015. április 1-én 0. A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint:

KT i = NA i-1 /ALL i-1

ahol:
KTi: az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének 2014. december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt.

NAi-1: a fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének 2014. december 31-ét követő megemelése miatt az i–1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg.

ALLi-1: a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány i–1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi.

A kamat-felár változtatási mutatók értékei az alábbi linken érhetőek el (a weboldalon megjelenő táblázat utolsó oszlopában az „Értékek” feliratra kattintva):

Forint hitelek kamatfelár változtatási mutató értékei:
http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel

Deviza hitelek kamatfelár-változtatási mutató értékei:
http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/devizahitel

Részletes tájékoztató szintén megtalálható az MNB honlapján:
Tájékoztató a forint kamatfelár-változtatási mutatóról:
http://www.mnb.hu/letoltes/forint-kamatfelar-valtoztatasi-mutatok.pdf

H4F kamatfelár-változtatási mutató:

http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel/h4f-4-szamu-kamatfelar-valtoztatasi-mutato-forinthitelek-eseten

Tájékoztató a deviza kamatfelár-változtatási mutatóról:
http://www.mnb.hu/letoltes/deviza-kamatfelar-valtoztatasi-mutatok.pdf
D2F kamatfelár változtatási mutató:

http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/devizahitel/d2f-2-szamu-kamatfelar-valtoztatasi-mutato-devizahitelek-eseten

Általános tájékoztató
https://www3.mnb.hu/fair-bank/tajekoztato
Az MNB részletes tájékoztatóját kiegészítő gyakori kérdések és válaszok:
http://www.mnb.hu/fair-bank/gyakran-ismetelt-kerdesek