Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 10. 22. 22:00 óra és 2020. 10. 23. 06:00 óra, továbbá 2020.10.25. 02:00 óra és 10.25. 03:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on October 22, 2020 and 6:00 a.m. on October 23, 2020, furthermore between 2:00 a.m. on October 25, 2020 and 3:00 a.m. on October 25, 2020 the operation of digital services will be suspended.

Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

 

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Kamatfelár-változtatási mutató

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. az alábbi - Magyar Nemzeti Bank által közzétett - „kamatfelár-változtatási mutatót” alkalmazza:

Referencia-kamatozáshoz kötött forint alapú jelzáloghitelek esetén:

H2F:
A mutató alkalmazása esetén olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher) lehet figyelembe venni, amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg.

A 2015. január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt

 • e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel,
 • a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében,
 • a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy
 • a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével,
  de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli.

A mutató értékét a 2015. január 1-ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli. A mutató számítása: A mutató értéke 2015. április 1-én 0.

A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint:

KT i = NA i-1 /ALL i-1

ahol:
KTi: az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének 2014. december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt.

NA i -1 : a fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének 2014. december 31-ét követő megemelése miatt a i–1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg.

ALL i -1 : a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány i–1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi.

Referencia-kamatozáshoz kötött deviza alapú jelzáloghitelek esetén:

D4F:

A mutató a devizaforrás likviditási prémiumát ragadja meg, a 3 havi átlagos CCIRS felárral, mely azt mutatja, hogy mekkora felárat kell fizetnie a bankoknak, ha egy adott futamidőre forintot devizára cserélnek.

Képletben:

D4F = CC IRSt+1 - CCIRSt + KTi

ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban a CCIRS számtani átlaga.

CCIRS: Az MNB K14 adatszolgáltatásból származtatott havi CCIRS index. CHF-EUR devizakosár alapján, középtávú futamidőkre súlyozott átlag HUF-fal szemben, vagyis devizacserés kamatswap (különböző devizanemben denominált tőke- és kamatcsere). A K14 adatszolgáltatásból származtatott CHF-EUR devizakosárra átlagolt mutató a hazai bankok kötéseit mutatja

KT: A 2015. január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt:

 • e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel,
 • a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében,
 • a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy
 • a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével,
  de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli.

A mutató értékét a 2015. január 1-ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli.

A mutató számítása
A mutató értéke 2015. április 1-én 0. A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint:

KT i = NA i-1 /ALL i-1

ahol:
KTi: az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének 2014. december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt.

NAi-1: a fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének 2014. december 31-ét követő megemelése miatt az i–1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg.

ALLi-1: a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány i–1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi.

A kamat-felár változtatási mutatók értékei az alábbi linken érhetőek el (a weboldalon megjelenő táblázat utolsó oszlopában az „Értékek” feliratra kattintva):

Forint hitelek kamatfelár változtatási mutató értékei:
http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel

Deviza hitelek kamatfelár-változtatási mutató értékei:
http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/devizahitel

Részletes tájékoztató szintén megtalálható az MNB honlapján:
Tájékoztató a forint kamatfelár-változtatási mutatóról:
http://www.mnb.hu/letoltes/forint-kamatfelar-valtoztatasi-mutatok.pdf

H4F kamatfelár-változtatási mutató:

http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/forinthitel/h4f-4-szamu-kamatfelar-valtoztatasi-mutato-forinthitelek-eseten

Tájékoztató a deviza kamatfelár-változtatási mutatóról:
http://www.mnb.hu/letoltes/deviza-kamatfelar-valtoztatasi-mutatok.pdf
D2F kamatfelár változtatási mutató:

http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatfelar-valtoztatasi-mutato/devizahitel/d2f-2-szamu-kamatfelar-valtoztatasi-mutato-devizahitelek-eseten

Általános tájékoztató
https://www3.mnb.hu/fair-bank/tajekoztato
Az MNB részletes tájékoztatóját kiegészítő gyakori kérdések és válaszok:
http://www.mnb.hu/fair-bank/gyakran-ismetelt-kerdesek