Kamatváltoztatási mutató

Kamatváltoztatási mutató

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy az Erste Bank Hungary Zrt. az alábbi - Magyar Nemzeti Bank által közzétett - „kamatváltoztatási mutatót” alkalmazza:

2017. július 24-tól kezdődően a Bank Jelzáloghitel termékek esetén a H3K mutatót alkalmazza:

A mutatónak 3 változata van 3 éves (H3K3), 5 éves (H3K5) és 10 éves (H3K10) kamatperiódusra, ahol a megegyező futamidejű hozamok értendők a képletben. A mutató a 3 havi átlagos ÁKK referenciahozam különbsége két egymást követő kamatperiódus között. A magyar állam kockázati felára, mely korrelál a Magyarországon tevékenykedő pénzintézetek forrásszerzési költségével.

Képletben:

H 3 K = ákkt +1 - ákkt

ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban az ÁKK referenciakamat 3-havi számtani átlaga.

ákk: Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján a 3 (3 éves kamatperiódus esetén), 5 éves (5 éves kamatperiódus esetén) és 10 éves (10 éves kamatperiódus esetén) névleges futamidejű államkötvényre vonatkozóan kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamok értéke.

Kamatperiódushoz kötött forint alapú Személyi kölcsön és Jelzáloghitel termékek esetén:

H4K: A mutatónak 4 változata van 3 éves (H4K3), 4 éves (H4K4), 5 éves (H4K5) és 10 éves (H4K10) kamatperiódusra, ahol a megegyező futamidejű hozamok értendők a képletben. A mutató a 3 havi átlagos BIRS különbsége két egymást követő kamatperiódus között, valamint figyelembe lehet venni olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher), amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg.
Képletben:

H4K= BIRS t+1 – BIRS t + KT i

ahol t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás).

Egészen pontosan a kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban a BIRS kamat 3-havi számtani átlaga.

KT: A 2015. január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt

a.     e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel,

b.     a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében,

c.     a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy

d.     a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével,

de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli.

A mutató értékét a 2015. január 1-ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli.

A mutató számítása: A mutató értéke 2015. április 1-én 0. A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint:

KT i =NA i-1 /ALL i-a

ahol:

KT i : az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének 2014. december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt.

NA i-1 : a fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének 2014. december 31-ét követő megemelése miatt a i–1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg

ALL i-1 : a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány i–1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi.

BIRS: a kamatperiódus hosszához alkalmazkodó lejáratú BIRS 3 havi átlagolása az a pénzügyi mutató amely a Hitelező hitelkockázatától és piaci megítélésétől egyaránt független és kifejezi, hogy ezen az áron tudja a Hitelező változó kamatozású forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel a fogyasztó számára a periódus alatt változatlan kamatot/kamatfelárat.

A BIRS (Budapest Interest Rate Swap) jegyzések 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 és 15 év lejáratokra kerülnek publikálásra, és olyan jegyzések, melyek a bankközi piacon átlagos piaci feltételek mellett a bankok által egymás részére az adott futamidőre jegyzett HUF kamatswap (IRS) vételi és eladási kamatlábak számtani középértékének (midswap) átlaga, ahol az adott futamidőre vonatkozó éves fix kamat (ACT/365 bázison) kerül jegyzésre a 6 hónapos BUBOR (ACT/360) jegyzéssel szemben. A Magyar Forex Társaság a Magyar Nemzeti Bankkal közösen működteti a Budapesti Kamatswap Fixing (BIRS), napi megállapítását szolgáló fixingeljárást. A BIRS ráták elérhetők az MNB honlapján.

Kamatperiódushoz kötött deviza alapú Személyi kölcsön és Jelzáloghitel termékek esetén:

D2K:A mutató különböző devizanemben lévő kamatswap (IRS), valamint a forinttal szembeni kétdevizás kamatswap (CCIRS) alapján ragadja meg a devizaforráshoz jutás költségét a kölcsön devizaneméhez és a kamatperiódus hosszához alkalmazkodva. A két kamatperiódus közti változás adja a különbséget. Emellett figyelembe lehet venni olyan bankrendszert érintő, bankoktól független működési költséget (új fiskális teher), amely 2014. december 31-t követően jelentkezik vagy emelkedik meg.A mutatónak két dimenzió mentén 9 változata van. 3, 4 és 5 éves kamatperiódus mentén, ahol a megegyező futamidejű IRS ráták devizanemenként értendők a képletben, valamint devizanemenként: svájci frank (DC2K3, DC2K4, DC2K5), euro (DE2K3, DE2K4, DE2K5), Japán jen (DJ2K3, DJ2K4, DJ2K5).

Képletben:

D2K = IRS t+1 - IRS t + CCIRS t+1 - CCIRS t + KT i

ahol:

t a kamatperiódust jelöli, mely maximum 6 lehet (5 darab kamatváltoztatás). Egészen pontosan a kamatperiódus fordulónapja előtti 120. nap hónapját megelőző 3 hónapban az IRS kamatlábak és CCIRS felárak 3-havi számtani átlaga.

IRS (3,4,5 éves futamidő; euro, svájci frank, japán jen): Interest Rate Swap 3 havi átlaga.

ISDAFIX: egy vezető globális benchmark az évesített swap kamatlábakra vonatkozóan, amelyet a pénzügyi intézmények kamatderivatívák elszámolásához használnak fel. A fixing átlagos mid rátákat jelenít meg, három nagy devizában 1 évtől 30 évig terjedő lejáratra napi gyakorisággal. Az IRS fixingek jelenleg a panelbankok beadott jegyzései alapján határozódnak meg. Jegyzett devizák: EUR, GBP, USD. Jegyzett futamidők: 1 évtől 10 évig évente és további kitüntetett futamidőkre 30 évig. A jegyzéseket helyi idő szerint délelőtt 11:15-kor mentik. Az euróra vonatkozó kamatlábak elérhetők a Reuters EURSFIXA= oldalán. Japán jen és svájci frank esetében az 1-től 30 évig különböző lejáratokra vonatkozó kamatjegyzések elérhetők a Reuters-en az JPYSB6L3Y=TTKL, illetve a CHFAB6L3Y=TTKL oldalon, ahol a futamidő években kifejezett értékét az „Y” előtti pozícióban lévő szám mutatja. A napi értékek háromhavi átlagolása adja a komponens értékét. Japán jen és svájci frank esetén az adott futamidőre elérhető mid jegyzéseket használjuk.

CCIRS: Az MNB K14 adatszolgáltatásból származtatott havi CCIRS index. CHF-EUR devizakosár alapján, középtávú futamidőkre súlyozott átlag HUF-fal szemben, vagyis devizacserés kamatswap (különböző devizanemben denominált tőke- és kamatcsere). A K14 adatszolgáltatásból származtatott CHF-EUR devizakosárra átlagolt mutató a hazai bankok kötéseit mutatja.
A mutatóban a CCIRS komponens annak a költségnek a változását mutatja, hogy milyen feláron tud a bank forint fedezete mellett devizahitelezéshez szükséges deviza forráshoz hozzájutni a piacon, illetve a megfelelő IRS komponens azt mutatja, hogy milyen áron tudja a bank változó kamatozású forrását fix kamatozásúra cserélni, biztosítva ezzel az ügyfél számára a periódus alatt változatlan kamatot/kamatfelárat.

KT: A 2015. január 1-én vagy azt követően hatályos jogszabályban (ideértve az Európai Unió kötelező jogi aktusát is) előírt olyan fizetési kötelezettség, amelyet a pénzügyi intézmények a fizetési kötelezettség alanyaként (nem a fizetési kötelezettség alanyai helyett vagy javára) teljesítenek, feltéve, hogy e fizetési kötelezettség a pénzügyi intézményt

a.     e jogállására vagy a hitel-, kölcsön- vagy pénzügyilízing-nyújtásra való jogosultságára tekintettel,

b.     a hitel-, a kölcsön- vagy pénzügyilízing-szerződések megkötése vagy azok teljesítése következtében,

c.     a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-szerződés alapján kapott kamat, díj vagy más hozam alapulvételével, vagy

d.     a hitel-, kölcsön-, vagy pénzügyilízing-ügylethez közvetlenül kapcsolódó költség, ráfordítás alapulvételével,

de nem jogsértő magatartása jogkövetkezményeként terheli. A mutató értékét a 2015. január 1-ét követően bevezetett (jogszabályban megállapított) fizetési kötelezettség kivezetése, vagy az ezen időpontot követő emelések későbbi csökkentése mérsékeli. A mutató számítása: A mutató értéke 2015. április 1-én 0. A mutató értéke évente egyszer, minden év április 1-én (ha az előző évre vonatkozó fizetési kötelezettség megállapítására előírt határidő március 20-át követő időpont, akkor a határidő leteltének napját követő második hónap első napján) változik az alábbi képlet szerint:

KT i =NA i-1 /ALL i-a

ahol:

KT i : az i. évi fizetési kötelezettség miatti kamatváltoztatási mutató bázispontban kifejezve. Adott kamatperiódusban történt fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetését/kivezetését vagy mértékének 2014. december 31-ét követő egy alkalommal történő megemelését/vagy csökkentését egyszer érvényesíthet a pénzügyi intézmény, nem pedig az összes hátralévő kamatperiódus alatt.

NA i-1 : a fizetési kötelezettség 2014. december 31-ét követő bevezetése vagy mértékének 2014. december 31-ét követő megemelése miatt a i–1. évre a pénzügyi intézmények által megfizetett összeg.

ALL i-1 : a fizetési kötelezettség alapját közvetlenül befolyásoló hitelállomány i–1. évi Felügyeleti Mérleg szerinti nettó átlagállományának a nagysága, ideértve azt az esetet is, amikor a fizetési kötelezettség alapját az adott hitelállományon elért kamat vagy díjbevétel képezi.

A mutatók értékei az alábbi linken érhetőek el (megnyíló weboldalon a táblázat utolsó oszlopában az „Értékek” feliratra kattintva):
 

A kamat-felár változtatási mutatók értékei az alábbi linken érhetőek el (a weboldalon megjelenő táblázat utolsó oszlopában az „Értékek” feliratra kattintva):

Forint hitelek kamatváltoztatási mutató értékei:
http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato/forinthitel

Deviza hitelek kamatváltoztatási mutató értékei:
http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato/devizahitel

Részletes tájékoztató szintén megtalálható az MNB honlapján:

Forint kamatváltoztatási mutató:
http://www.mnb.hu/letoltes/forint-kamatvaltoztatasi-mutatok.pdf

Deviza kamatváltoztatási mutató:
http://www.mnb.hu/letoltes/deviza-kamatvaltoztatasi-mutatok.pdf

H3K kamatváltoztatási mutató

https://www.mnb.hu/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato/forinthitel/h3k-3-szamu-kamatvaltoztatasi-mutato-forinthitelek-eseten

H4K kamatváltoztatási mutató
http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato/forinthitel/h4k-4-szamu-kamatvaltoztatasi-mutato-forinthitelek-eseten

D2K kamatváltoztatási mutató
http://www.mnb.hu/fair-bank/kamatvaltoztatasi-mutato/devizahitel/d2k-2-szamu-kamatvaltoztatasi-mutato-devizahitelek-eseten

Általános tájékoztató
https://www3.mnb.hu/fair-bank/tajekoztato
Az MNB részletes tájékoztatóját kiegészítő gyakori kérdések és válaszok:
http://www.mnb.hu/fair-bank/gyakran-ismetelt-kerdesek