Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2019. november 22. 22:00 óra és 2019. november 23. 6:00 óra között, valamint 2019. november 23. 22:00 és 2019. november 24. 06:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste MobilBank, Vállalati NetBank, Electra, Erste TeleBank, sms szolgáltatások) működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday and Monday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:

Between 10 p.m. on November 22, 2019 and 6 a.m. on November 23, 2019, further more between 10 p.m. on November 23, 2019 and 6 a.m. on November 24, 2019 the operation of Erste Retail and Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, Erste Telebank, text message services will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Üdvözöljük az Aegon Lakástakarékból érkező új ügyfeleinket!

Az idén 200 éves Erste Bank leányvállalata az Erste Lakástakarék felkészülten várja Önöket!

Az átvételi folyamat rendben lezajlott!

Az Aegon Lakástakarék, mint átadó, a Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, szerződésállomány átruházás keretében az Ön lakás-előtakarékossági szerződését 2019. október 25-én átruházta az Erste Lakástakarékra, mint átvevőre. Az átruházás napján az Aegon Lakástakarék Üzletszabályzata szerinti jogok és kötelezettségek az Erste Lakástakarékra szálltak át.

Bankcsoporton belüli adatátadásról szóló tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 164/B. § alapján az Erste Lakástakarék Zrt. és az Erste Bank Hungary Zrt., mint anyavállalata között a banktitok és személyes adat megtartási kötelezettsége meghatározott feltételek teljesülése esetén nem áll fenn egymás közti viszonyukban, az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, banktitoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik. A célhoz kötöttség elvének megfelelően – a kölcsönös adatátadáson alapuló közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, erre vonatkozó külön megállapodás nélkül is - jogosultak egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre a megismert adatok felhasználásával. Az Erste Bank Hungary Zrt. bármely fiókjában vagy az Erste Lakástakarék Zrt-nek címzett levélben (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ön jogosult bármikor korlátozni vagy megtiltani a Hpt. 164/B.§ szerinti jogcímen történő adatátadást. 

Amennyiben Ön korábban szolgáltatást (kifizetést) igényelt az Aegon lakástakarék-számlájáról, szerződése 2019. október 25-én nem került átruházásra. Ez 2020. január 17-én fog megtörténni abban az esetben, ha az ügyintézés 2020. január 17-ig nem zárul le, azaz eddig a dátumig a szolgáltatási igénye alapján a kifizetésre nem teljes körűen kerül sor, vagy a kifizetést követő, az utólagos lakáscélú felhasználás igazolásához szükséges dokumentumok nem kerülnek maradéktalanul benyújtásra az Aegon Lakástakarék felé, vagy a lakáscél igazolása nem kerül elfogadásra.

Mire kell figyelnie?

 • 2019. október 26-tól az Erste Lakástakarék kezeli szerződését.
 • 2019. október 25-e után befizetéseit az alábbiak szerint teljesítse:
  • Amennyiben az Ön által választott fizetési mód csoportos beszedési megbízás, amelynek a módosításával kapcsolatban nincs teendője.
  • Csekkes fizetési mód esetén az Erste Lakástakarék 2019. november 08-ig postai úton új csekket fog küldeni, novembertől csak és kizárólag az Erste Lakástakaréktól kapott új csekk használható!
  • 2019. november havi - és minden további - átutalását már a lentiekben megadott Erste Lakástakarék bankszámlára szükséges teljesítenie.
   Kedvezményezett neve: Erste Lakástakarék Zrt.
   Bankszámla száma: 11600006-00000000-50577842
   Az átutalás során a közlemény rovatba kérjük, csak a szerződésszámát írja!
 • Az átruházás során a szerződésszáma nem változott.
 • Az érintett ügyfelek az átvett egyenlegüket a https://www.udvazerstenel.hu/ weboldalon tekinthetik meg,  a belépéshez szükséges azonosítót e-mailben megkapták.

Amennyiben kérdése van, vagy segítségre lenne szüksége, kérjük hívja az Erste TeleBank ügyfélszolgálatát a +36-1-298-0222 telefonszámon, vagy keresse fel az Erste Bank országos fiókhálózatát (link: https://gate.erstebank.hu/ekwa-web-web/branchAtmSearch.jsp), ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Telefonos ügyfélszolgálatunk banki munkanapokon (hétfőtől péntekig) 07:00 és 21:00 óra között hívható.