Fontos információk Aegonból érkezett ügyfeleinknek

Bankcsoporton belüli adatátadásról szóló tájékoztatás

Tájékoztatjuk, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 164/B. § alapján az Erste Lakástakarék Zrt. és az Erste Bank Hungary Zrt., mint anyavállalata között a banktitok és személyes adat megtartási kötelezettsége meghatározott feltételek teljesülése esetén nem áll fenn egymás közti viszonyukban, az általuk az ügyfélről kezelt személyes adatokat, banktitoknak minősülő adatokat, valamint az üzleti titoknak minősülő adatokat tevékenységi körük ellátásával összefüggésben a szolgáltatásaik nyújtásához szükséges mértékben kölcsönösen megismerhetik, és a közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, az egyedi szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása céljából egymásnak továbbíthatják és az így átvett adatokat az ügyfélkapcsolat létrehozásának és fennállásának időtartamában kezelhetik. A célhoz kötöttség elvének megfelelően – a kölcsönös adatátadáson alapuló közös adatkezelésben részt vevő adatkezelők általános szerződési feltételeinek megfelelően, erre vonatkozó külön megállapodás nélkül is - jogosultak egymás ügyfeleivel való kapcsolatfelvételre a megismert adatok felhasználásával. Az Erste Bank Hungary Zrt. bármely fiókjában vagy az Erste Lakástakarék Zrt-nek címzett levélben (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) ön jogosult bármikor korlátozni vagy megtiltani a Hpt. 164/B.§ szerinti jogcímen történő adatátadást. 

Megtakarítások fizetésével kapcsolatos információ

  •  Az átruházás során a szerződésszáma nem változott.
  •  Átutalásait már a lentiekben megadott Erste Lakástakarék bankszámlára szükséges teljesítenie.
    Kedvezményezett neve: Erste Lakástakarék Zrt.
    Bankszámla száma: 11600006-00000000-50577842
    Az átutalás során a közlemény rovatba kérjük, csak a szerződésszámát írja!

Számlanyitási akciót igénybe vett ügyfeleink figyelmébe

A Magyar Nemzeti Bank által jóváhagyott, szerződésállomány átruházás keretében az Ön lakás-előtakarékossági szerződését 2019. október 25-én az Aegon Lakástakarék, mint átadó, átruházta az Erste Lakástakarékra, mint átvevőre. Ezen átruházás értelmében az Ön lakás-előtakarékossági szerződését 2019. október 25-től az Erste Lakástakarék Zártkörűen Működő Részvénytársaság kezeli.

Az átruházás napján az Aegon Lakástakarék lakás-előtakarékossági szerződés szerinti jogai és kötelezettségei az Erste Lakástakarékra szálltak át.

Fentiekben írtaknak megfelelően, ezentúl Társaságunk naptári negyedévente, a negyedév utolsó munkanapján megvizsgálja a megtakarítás alatt lévő szerződések akciós feltételekre vonatkozó teljesülését.

Az Ajánlat megtétele során vállalt akciós feltételek pontos részletei, a kötelezettség vállalás pontos feltételei az Ajánlat aláírásakor érvényben lévő akciós hirdetményben/szabályzatban található, amely honlapunkon Aegon Hirdetmények alatt is megtalálható.

Amennyiben bármely feltétel nem teljesült, a vizsgálatot követően postai levélben a Társaságunknál nyilvántartott levelezési címen értesítjük Ügyfeleinket.

Amennyiben az akciós feltételek bármelyike nem teljesül két egymást követő negyedéves vizsgálat során, úgy a lakás-előtakarékoskodó elveszti jogosultságát a kedvezményre és az igénybe vett kedvezményt Társaságunk jogosult a lakás-takarékpénztári számlán nyilvántartott megtakarításból illetve a megtakarítás bármely okból történő kifizetésekor levonni.

Fontos, hogy ezen terhelés következményeként a kiutalás dátuma akár lényegesen is eltolódhat, valamint 2018. október 16-a előtt kötött szerződések esetén a jogszabályban rögzített állami támogatásra vonatkozó korlátok miatt a lehívható állami támogatás összege is sérülhet. Amennyiben ezen díj külön befizetéssel rendezésre kerül, természetesen a kiutalás dátuma és lehívható állami támogatás nem sérül.

Amennyiben szerződésén elmaradása van, elmaradását átutalással, vagy az ERSTE BANK HUNGARY Zrt. fiókjaiban történő pénztári befizetéssel rendezheti az alábbi adatok közlésével:

Jogosult neve: Erste Lakástakarék Zrt.

Számlaszám: 11600006-00000000-50577842

Közlemény: szerződésszám

Amennyiben a lakásbiztosítással/önkéntes nyugdíjpénztárral kapcsolatosan van további teendője, kérjük az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel illetve az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztárral vegye fel a kapcsolatot a biztosítás/önkéntes nyugdíjpénztár ügyintézése végett.

AEGON Lakástakarék archív akciós hirdetmények

AEGON Lakástakarék archív üzletszabályzatok

Amennyiben kérdése van, vagy segítségre lenne szüksége, kérjük hívja az Erste TeleBank ügyfélszolgálatát a +36-1-298-0222 telefonszámon, vagy keresse fel az Erste Bank országos fiókhálózatát, ahol kollégáink készséggel állnak rendelkezésére. Telefonos ügyfélszolgálatunk banki munkanapokon (hétfőtől péntekig) 07:00 és 21:00 óra között hívható.