Öröklési tájékoztató

A szerződés nem képezi a hagyaték tárgyát. Kérjük, hozza be bármely Erste fiókba az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát.  Az állami támogatást már korábban is a kedvezményezettre hívtuk le, nem kell külön rendezni, megmarad az eddig lehívott állami támogatás. A kedvezményezettnek a szerződés rendezése végett személyes okmányaival szükséges bármely Erste Bank Hungary Zrt. bankfiókba megjelennie.

A szerződés hagyaték tárgyát képezi, a hagyatéki végzésben szereplő örökös(ök) fog(nak) a szerződés felett rendelkezni. Amennyiben a hagyatéki végzésben első körben nem szerepel a lakás-előtakarékossági szerződés, akkor póthagyatéki eljárásra van szükség A hagyatéki végzésbe a lakás-előtakarékossági szerződést külön szerepeltetni szükséges, kivéve, ha minden ingó és ingatlan vagyon-ként szerepel a hagyaték tárgya.  Kérjük jutassa el Társaságunkhoz a Halotti anyakönyvi kivonatot és a lakás-előtakarékossági szerződésre vonatkozó rendelkezést is tartalmazó jogerős Hagyatéki végzést. Az örökös(ök) választhat(nak), hogy tovább kívánja(ák) folytatni a megtakarítást, vagy nem szeretnék, ha nevükre átvezetésre kerülne, és inkább kérik a kifizetését. Az örökös(ök)nek a szerződés rendezése végett személyes okmányaival szükséges bármely Erste Bank Hungary Zrt. bankfiókba megjelennie. Nem kötelező minden örökösnek egyszerre megjelennie. Az elhunyt személy vonatkozásában csak teljes megtakarítási évre tarthatja(ák) meg az örökös(ök) az állami támogatást és csak akkor, ha az örökös(ök) nem jelöl(nek) meg kedvezményezettet. Az esetlegesen jogosulatlanul lehívott állami támogatást Társaságunk visszaküldi a Magyar Államkincstárnak.

A szerződés nem képezi a hagyaték tárgyát. Kérjük jutassa el Társaságunkhoz az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát A szerződő új kedvezményezettet tud megjelölni, Társaságunk ebben az esetben nem számítja fel a kedvezményezett módosításának a díját. Az eddig lehívott állami támogatásra nem jogosult a szerződő, amennyiben szeretné az állami támogatást, olyan kedvezményezettet kell megjelölnie, aki a szerződés kezdete óta nem vesz igénybe más lakás-takarékpénztárnál állami támogatást. Ha ütközik, és nem tud mást jelölni kedvezményezettnek, az ütköző évekre vonatkozóan szükséges lemondani az állami támogatásról.