Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Ügyfélszolgálat

Módosítási kérelem (Cég)
Módosítási kérelem (Magánszemély)
Címváltozás bejelentése
Diszkontálási kérelem
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (cég)
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (magánszemély, egyéni vállalkozó)
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (magánszemély, egyéni vállalkozó társadós)
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (cég társadós, társlízingbevevő)
Kezesi adatlap magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére
KHR nyilatkozat magánszemély részére
KHR nyilatkozat gazdálkodó szervezetek részére
Kockázatfeltáró nyilatkozat
Kockázatfeltáró nyilatkozat (társadós)
Kockázatfeltáró nyilatkozat (kezes)
Nyilatkozat reklám közléséről (szerződő)
Nyilatkozat reklám közléséről (Társszerződő)
Nyilatkozat reklám közléséről (Kezes)
Kérelem engedély kiadására
Kérelem fizetési mód változtatására
Kérelem határátlépésre vontakozóan
Kérelem iratkiadásra vontakozóan
Kérelem gépjármű finanszírozási szerződés átvállalásához
Kérelem gépjármű finanszírozási szerződés átvállalásához (cég)
Kérelem üzembentartói bejegyzésre (magánszemély)
Kérelem üzembentartó törlésére
Nyilatkozat kilométeróra állásról (magánszemély)
Nyilatkozat kilométeróra állásról (Cég)
Ügyféltájékoztató (szerződő)
Ügyféltájékoztató (társadós)
Ügyféltájékoztató (kezes)
Munkáltatói igazolás
Kérelem kezes bejegyzésére
Kérelem, kezes, adóstárs törléséhez
Végtörlesztési kérelem
Adatvédelmi tájékoztató - Tulajdonosi nyilatkozat cégek részére
Visszautalási kérelem
Felhatalmazás (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által ilyen szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához
Felhatalmazás (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához
Felhatalmazás (magánszemély által jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához
Felhatalmazás (magánszemély által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához
Meghatalmazás (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által ilyen szervezet részére) Szerződés lezárásához
Meghatalmazás (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által magánszemély részére) Szerződés lezárásához
Meghatalmazás (magánszemély által jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére) Szerződés lezárásához
Meghatalmazás (magánszemély által magánszemély részére) Szerződés lezárásához
Rendelkező nyilatkozat (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet)
Rendelkező nyilatkozat (magánszemély ügyfél)

Ingatlanlízing/Lakáslízing szerződésekhez tartozó dokumentumok


Nyilatkozat Ingatlanlízing szerződés végtörlesztéséhez magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére
Nyilatkozat Ingatlanlízing szerződés végtörlesztéséhez Gazdálkodó szervezetek részére
Nyilatkozat Lakáslízing szerződés végtörlesztéséhez Gazdálkodó szervezetek részére
Nyilatkozat Lakáslízing szerződés végtörlesztéséhez magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére
Nyilatkozat tulajdonjog megszerzéséhez Lakáslízing szerződésekhez
Nyilatkozat tulajdonjog megszerzéséhez Lakáslízing szerződésekhez (több vevő esetén)
Nyilatkozat tulajdonjog megszerzésére Ingatlanlízing szerződésekhez
Nyilatkozat tulajdonjog megszerzésére Ingatlanlízing szerződésekhez (több vevő esetén)
Visszautalási kérelem Ingatlanlízing esetén
Visszautalási kérelem Lakás lízing esetén
Felhatalmazás (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Ingatlanlízing
Felhatalmazás (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Lakáslízing
Felhatalmazás (magánszemély által jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Ingatlanlízing
Felhatalmazás (magánszemély által jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához -Lakáslízing
Felhatalmazas (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által ilyen szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Ingatlanlízing
Felhatalmazas (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által ilyen szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Lakáslízing
Felhatalmazás (magánszemély által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Ingatlanlízing
Felhatalmazás (magánszemély által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Lakáslízing
Kérelem lízingszerződési számlamásolat elektronikusan történő küldéséről (Lakossági ügyfelek részére) - Ingatlanlízing
Kérelem lízingszerződési számlamásolat elektronikusan történő küldéséről (Lakossági ügyfelek részére) - Lakáslízing
Munkáltatói igazolás
Ügyféltájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról (természetes személy ügyfél részére)

Csoportos beszedési megbízás

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítására, megszüntetése