Ügyfélszolgálat

Módosítási kérelem (Cég)
Módosítási kérelem (Magánszemély)
Címváltozás bejelentése
Diszkontálási kérelem
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (cég)
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (magánszemély, egyéni vállalkozó)
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (magánszemély, egyéni vállalkozó társadós)
Finanszírozási kérelem tartozásátvállaláshoz (cég társadós, társlízingbevevő)
Kezesi adatlap magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére
KHR nyilatkozat magánszemély részére
KHR nyilatkozat gazdálkodó szervezetek részére
Kockázatfeltáró nyilatkozat
Kockázatfeltáró nyilatkozat (társadós)
Kockázatfeltáró nyilatkozat (kezes)
Nyilatkozat reklám közléséről (szerződő)
Nyilatkozat reklám közléséről (Társszerződő)
Nyilatkozat reklám közléséről (Kezes)
Kérelem engedély kiadására
Kérelem fizetési mód változtatására
Kérelem határátlépésre vontakozóan
Kérelem iratkiadásra vontakozóan
Kérelem gépjármű finanszírozási szerződés átvállalásához
Kérelem gépjármű finanszírozási szerződés átvállalásához (cég)
Kérelem üzembentartói bejegyzésre (magánszemély)
Kérelem üzembentartó törlésére
Nyilatkozat kilométeróra állásról (magánszemély)
Nyilatkozat kilométeróra állásról (Cég)
Ügyféltájékoztató (szerződő)
Ügyféltájékoztató (társadós)
Ügyféltájékoztató (kezes)
Munkáltatói igazolás
Kérelem kezes bejegyzésére
Kérelem, kezes, adóstárs törléséhez
Végtörlesztési kérelem
Adatvédelmi tájékoztató - Tulajdonosi nyilatkozat cégek részére
Visszautalási kérelem
Felhatalmazás (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által ilyen szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához
Felhatalmazás (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához
Felhatalmazás (magánszemély által jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához
Felhatalmazás (magánszemély által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához
Meghatalmazás (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által ilyen szervezet részére) Szerződés lezárásához
Meghatalmazás (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által magánszemély részére) Szerződés lezárásához
Meghatalmazás (magánszemély által jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére) Szerződés lezárásához
Meghatalmazás (magánszemély által magánszemély részére) Szerződés lezárásához
Rendelkező nyilatkozat (jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet)
Rendelkező nyilatkozat (magánszemély ügyfél)

Ingatlanlízing/Lakáslízing szerződésekhez tartozó dokumentumok


Nyilatkozat Ingatlanlízing szerződés végtörlesztéséhez magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére
Nyilatkozat Ingatlanlízing szerződés végtörlesztéséhez Gazdálkodó szervezetek részére
Nyilatkozat Lakáslízing szerződés végtörlesztéséhez Gazdálkodó szervezetek részére
Nyilatkozat Lakáslízing szerződés végtörlesztéséhez magánszemélyek és egyéni vállalkozók részére
Nyilatkozat tulajdonjog megszerzéséhez Lakáslízing szerződésekhez
Nyilatkozat tulajdonjog megszerzéséhez Lakáslízing szerződésekhez (több vevő esetén)
Nyilatkozat tulajdonjog megszerzésére Ingatlanlízing szerződésekhez
Nyilatkozat tulajdonjog megszerzésére Ingatlanlízing szerződésekhez (több vevő esetén)
Visszautalási kérelem Ingatlanlízing esetén
Visszautalási kérelem Lakás lízing esetén
Felhatalmazás (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Ingatlanlízing
Felhatalmazás (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Lakáslízing
Felhatalmazás (magánszemély által jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Ingatlanlízing
Felhatalmazás (magánszemély által jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához -Lakáslízing
Felhatalmazas (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által ilyen szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Ingatlanlízing
Felhatalmazas (Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által ilyen szervezet részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Lakáslízing
Felhatalmazás (magánszemély által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Ingatlanlízing
Felhatalmazás (magánszemély által magánszemély részére) Banktitoknak minősülő információ kiadásához - Lakáslízing
Kérelem lízingszerződési számlamásolat elektronikusan történő küldéséről (Lakossági ügyfelek részére) - Ingatlanlízing
Kérelem lízingszerződési számlamásolat elektronikusan történő küldéséről (Lakossági ügyfelek részére) - Lakáslízing
Munkáltatói igazolás
Ügyféltájékoztató a Központi Hitelinformációs Rendszerrel kapcsolatos tudnivalókról (természetes személy ügyfél részére)

Csoportos beszedési megbízás

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítására, megszüntetése