Díjfizetési módok

Csoportos beszedési megbízás

A csoportos fizetési mód választása és az ehhez szükséges banki megbízás megadása után Ön további személyes banki ügyintézés vagy postai sorban állás nélkül biztosíthatja azt, hogy a havonta befizetendő részlet a befizetési határidőben kiegyenlítésre kerüljön.

Tájékoztatjuk, hogy csoportos beszedés fizetési mód abban az esetben is választható, ha a befizetéseket nem Ön, hanem harmadik személy (pl. hozzátartozó, élettárs) kívánja teljesíteni. Ekkor annak a személynek kell rendelkeznie a csoportos beszedési megbízásról, akinek a bankszámlaszámlájáról a teljesítések történnek a jövőben. 

Érvényes csoportos beszedési megbízás alapján az Erste Bank Hungary Zrt. minden hó 15-én kezdeményezi a finanszírozási szerződéshez kapcsolódó aktuális fizetendő összeg leemelését az érintett bankszámláról, Önnek csak azt kell biztosítania, hogy a szükséges összeg minden hó 14-től a számlán rendelkezésre álljon. 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy csoportos beszedési megbízásuk összeghatárát forint alapú szerződések esetén 4-5%-kal érdemes meghatározni, mint az aktuális havidíj összege annak érdekében, hogy kamatláb növekedés esetén is teljesíteni tudja bankjuk a megemelkedett összegű havi díjuk Társaságunk részére történő leemelését. 

Amennyiben ugyanis a megemelkedett havi díj összege meghaladja a megadott összeghatárt, akkor a bank nem teljesíti megbízását.Amennyiben élni kíván ezzel a lehetőséggel kérjük, a megbízási nyomtatványt szíveskedjen a kitöltési útmutató alapján hiánytalanul és hibátlanul kitölteni és – a számlatulajdonos aláírásával ellátva - a számlavezető pénzintézethez benyújtani. A pénzintézet által átvett/érkeztetett dokumentum másolatát szíveskedjen Ügyfélszolgálatunkhoz eljuttatni. 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban további kérdése merülne fel, Ügyfélszolgálatunk szívesen áll rendelkezésére a +36 1 298 0222-es telefonszámon, a lízing@erstebank.hu e-mail címen, vagy Társaságunk postacímén (1380 Budapest, Pf. 1179.).Készpénzátutalási megbízással (sárga csekkel) történő fizetés 

Társaságunk a havi díjról minden hónap 10-ig olyan számlát postáz Önnek, melyhez csatolt csekkel a hagyományos postai befizetés útján tehet eleget fizetési kötelezettségeinek.

Banki átutalással történő fizetés

A havi díjról minden hónap 10-ig postázott számlája alapján Ön egy konkrét összegre ad egyszeri vagy állandó átutalási megbízást bankjának.

Ezzel a fizetési móddal kapcsolatban felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy:

  • a közlemény rovatban a 13 karakterből álló szerződésszámot feltétlenül tüntessék fel (pl: 2012000123-ZZ), mert befizetéseiket csak így áll módunkban kötelezettségeik teljesítéseként elszámolni. Ha több szerződésük számláit egy összegben egyenlítik ki, akkor a 13 karakteres szerződésszámokat egymástól vesszővel elválasztva töltsék ki a közlemény rovatot;
  • állandó átutalási megbízásait a kamatláb változásokat követően negyedévente-félévente időben módosítania kell, mert havi díjainak összege a szerződésében foglaltak alapján megváltozik.

Készpénz befizetés Erste bankfiókban 

Fizetési kötelezettségeiről kapott számláját befizetheti az Erste Bank fiókjaiban is, de ebben az esetben feltétlenül tüntesse fel a közlemény rovatban a 13 karakterből álló szerződésszámot (pl: 2012000123-ZZ), mert befizetéseiket csak így áll módunkban kötelezettségeik teljesítéseként elszámolni. Ha több szerződésük számláit egy összegben egyenlítik ki, akkor a 13 karakteres szerződésszámokat egymástól vesszővel válasszák el.

Fizetés banki utalással elektronikus számlára 

Ebben az esetben ügyfeleink számlájuk elkészítéséről e-mailben kapnak értesítést, és számlájukat elektronikus formában tölthetik le az e-mailben megadott webhelyről. A letöltött pdf file egy nyomtatható számlaképet, az APEH által megkövetelt fileformátumot tartalmaz elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét arra, hogy ha szerződéses fizetési kötelezettségeik teljesítésekor nem fentiekben leírt módon adják meg a befizetett összegek azonosításához szükséges adatokat, akkor az fizetési késedelemhez, illetve ennek következtében végső esetben a szerződés felmondásához vezethet.

Fizetési késedelmek kezelése

A díjnemfizetés lehetséges következményei

Az alábbiakban a törlesztő részletek nem fizetése esetén várható szankciókról szeretnénk Önnek rövid tájékoztatást nyújtani. Célunk, hogy megkíméljük Önt egy esetleges behajtási eljárás során felmerülő felesleges költségektől, melyek akár a 100.000 Ft-os nagyságrendet is elérhetik.

Bármelyik ügyfelünkkel előfordulhat, hogy az esedékes havi törlesztő részlet befizetéséről megfeledkezik, vagy valamilyen egyéb okból kifolyólag késve teljesíti. Az ilyen esetekben kiküldött emlékeztető levélnek elsősorban a tájékoztatás, a figyelemfelhívás a célja. Az emlékeztetőben megadott határidőn belül Ön mindenféle következmény nélkül pótolhatja az esedékesség napjáig be nem fizetett törlesztő részletét.

Ezen a helyen fontos említést tennünk néhány, a hitel törlesztéséhez kötődő fogalomról: a hitel törlesztése annuitással történik, ami röviden azt jelenti, hogy a futamidő alatt Ön egyenlő mértékű törlesztő részleteket fizet, de a törlesztő részlet tőke-, illetve kamattartalma minden egyes esedékességkor különbözik. A futamidő előrehaladtával az adott törlesztő részlettel megfizetett tőkerész összeg nő, míg a kamattartalom csökken. Amennyiben Ön egy havi törlesztő részlettel hátralékba kerül és az csak a soron következő esedékesség után kerül lekönyvelésre, abban az esetben a befizetés összegét először a lejárt kamatokra fogjuk könyvelni és csak abban az esetben a tőketartozásra, amennyiben a kamattartozás kiegyenlítését követően marad a befizetett összegből. Fontos tehát, hogy amennyiben Ön egy havi törlesztő részlettel hátralékba kerül, a következő esedékesség időpontjáig mind a lejárt, mind pedig az esedékessé vált törlesztő részletét fizesse meg.

Tekintse meg aktuális díjjegyzékünket!