Adatváltozás bejelentés

 

Ügyféladatok változása

Adatváltozás esetén az alábbi dokumentumok másolatát kérjük beküldeni:

  • névváltozás esetén a személyi igazolvány fénymásolatát
  • címváltozás esetén a lakcímkártya másolata szükséges, (Címváltozás bejelentése dokumentum letölthető ITT
  • levelezési cím változását írásban kérjük jelezni a lenti címekre.

Ügyfeleink cégjogi helyzetében bekövetkezett változásnál:

  • amennyiben jogutódlással történt az átalakulás, a végzést kérjük beküldeni, amely alapján nyilvántartásunkban megtörténik a módosítás,
  • egyéb esetben tartozásátvállalás szükséges.

A változás bejelentését kérjük, a +36 1 298 0222 telefonszámra, vagy az lizing@erstebank.hu e-mail címre jelezze.