Biztosítási esemény

Lopáskár és totálkár ügymenete

Szükséges dokumentumok:

 • lopáskár esetén kérjük, küldje be a rendőrségi feljelentést, a nyomozás lezárását követően pedig a megszüntető határozat és a kárszámítás egy másolati példányát;
 • totálkár esetében a kárfelvételi jegyzőkönyv és a biztosító kárszámítása is szükséges.

A szükséges dokumentumok beérkezése után Társaságunk az illetékes biztosító társasággal felveszi a kapcsolatot és bekéri a kártérítési összeget. A kártérítési összeg számlánkra történő beérkezése után a szerződés felmondásra majd lezárása kerül. A havi törlesztő részletek kárrendezésig történő fizetésével elkerülhető a bankközi adóslistára való felkerülés és a szerződés azonnali hatállyal történő lezárása.
Az elszámolást a biztosítási összegek számlánkra történő beérkezését követően készítjük el Ügyfelünk részére, amelyet haladéktalanul postázunk.
Bővebb információ: +36 1 298 0222
email: lizing@erstebank.hu,
Fax: 06 1 476 2875

Egyéb töréskárok ügymenete

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a rugalmasabb kárrendezés érdekében Társaságunk 2009. február 16-tól eseti meghatalmazás nélkül hozzájárul a kértérítési összeg kifizetéséhez abban az esetben, ha az egy káreseményhez kapcsolódó teljes kártérítési összeg a 500 000,- Ft –t nem haladja meg. Az erre vonatkozó nyilatkozat a biztosító társaságok és javító szervízek részére megküldésre került.

 • egyéb töréskár esetén az alábbi dokumentumokat kérjük beküldeni:
  • kárfelvételi jegyzőkönyv
  • javítási kalkuláció vagy számla
 • A kár bejelentésével egyidejűleg kérjük, jelölje meg azt a céget vagy személyt, aki a kártérítési összeget felveszi. Így a meghatalmazást az Ön által megbízott nevére állítjuk ki.
 • Amennyiben a javítást végző szakszervíz részletes kalkulációt küld, mely tartalmazza a kárdátumot is, ez esetben kárfelvételi jegyzőkönyv megküldése nem feltétele a meghatalmazás kiadásának.

Fontos:

 • Ügyfelünk a gépkocsi javítását az Általános Szerződési Feltételek alapján szakszervizben köteles elvégeztetni. Amennyiben a javítás nem szakszervizben történik, a meghatalmazás kiadása egyéni elbírálás alapján történik;
 • Amennyiben a megállapított kár összege a gépjármű értékéhez, illetve a kezdő befizetéshez képest magas, a meghatalmazást kármegosztás alapján adunk ki. Egyezség alapján történő kárrendezés esetén a Biztosító társasággal megkötött egyezségi elszámolás és a kárfelvételi jegyzőkönyv szükséges a meghatalmazás kiadásához. Ilyenkor mindig kérünk utólagos szemlét, valamint kárszakértői szakvéleményt is. A meghatalmazás csak a szakvélemény függvényében adható ki.

Bővebb információ:
Telefon: +36 1 298 0222,
email: lizing@erstebank.hu,
Fax: 06 1 476 2875
Tekintse meg aktuális díjjegyzékünket!