Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2018. december 15-ei szombati munkanapon az elektronikus csatornán bankon kívüli bankszámla javára kezdeményezett forint átutalási megbízások esetében 13:00 óra a végső benyújtási határidő.

A devizában adott fizetési megbízások, konverziót igénylő fizetési műveletek és deviza számla javára beérkező jóváírások szempontjából a szombati munkanapok nem minősülnek Banki munkanapnak, ezen megbízásokat a Bank átveszi, de azokat az azt követő első Banki munkanapon teljesíti.

Egyéb fizetési műveletek tekintetében a szombati munkanapon a Bank a Hirdetményében közzétett teljesítési rend szerint jár el.

Üdvözlettel:
Erste Bank Hungary Zrt.

Elő és végtörlesztés

Lejárat előtti teljes visszafizetés (diszkontálás)

Lejárat előtti teljes visszafizetésről (diszkontálás) akkor beszélünk, amikor a kötelezett a finanszírozásból eredő teljes fizetési kötelezettségének a szerződés szerinti eredeti futamidő lejárta előtti időpontban maradéktalanul eleget tesz.

A diszkontálás ügymenete:

  • igénylése írásban vagy telefonon történhet, az ügyfél beazonosítását követően
  • az ajánlat kiadásának díját az aktuális díjjegyzékünk tartalmazza!

Fontos: deviza alapú szerződés esetén maximum 3- 10 napra előre áll módunkban a kalkulációt elkészíteni, az árfolyam esetleges nagymértékű változása miatt.

Azon szerződések esetében, melyek 2006.10.01-ét megelőzően kötődtek, a lezárási ajánlat érvényessége a kiállítástól számítva 3 nap.

A pénzügyi teljesítés napján egy új elszámolás készül, és amennyiben 3%-os eltérés mutatkozik (pozitív és negatív irányba) az árfolyamváltozás következtében, úgy új összeg kerül megállapításra.

Iratok kiadása:

A szerződés lezárásával kapcsolatos iratok kiadása a diszkontálással megállapított összeg számlánkra beérkezését követően történik.

Amennyiben a tartozást az Ön által meghatalmazott személy fizeti ki, valamint a lezárási iratokat is a meghatalmazotthoz kéri megküldeni, a Szerződött által aláírt, tanukkal ellátott eredeti meghatalmazás szükséges, amit kérünk az igényléshez csatolni. (Postai úton vagy ügyfélszolgálatunkra történő leadással)

Bővebb információ: +36 1 298 0222
E-mail: lizing@erstebank.hu
Fax: 06 1 476 2875
A diszkontálási kérelem letölthető ITT!
Tekintse meg aktuális díjjegyzékünket!