Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2018. december 15-ei szombati munkanapon az elektronikus csatornán bankon kívüli bankszámla javára kezdeményezett forint átutalási megbízások esetében 13:00 óra a végső benyújtási határidő.

A devizában adott fizetési megbízások, konverziót igénylő fizetési műveletek és deviza számla javára beérkező jóváírások szempontjából a szombati munkanapok nem minősülnek Banki munkanapnak, ezen megbízásokat a Bank átveszi, de azokat az azt követő első Banki munkanapon teljesíti.

Egyéb fizetési műveletek tekintetében a szombati munkanapon a Bank a Hirdetményében közzétett teljesítési rend szerint jár el.

Üdvözlettel:
Erste Bank Hungary Zrt.

Engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés

A forgalmi engedélyben történő változásokhoz Társaságunk engedélye szükséges (forgalmi engedély pótlásánál a feljelentés másolatát is szíveskedjenek megküldeni), melyet Ügyfelünk intéz és viseli az ügyintézéssel kapcsolatos költségeket valamint  megküldi az új forgalmi engedély másolati példányát a Finanszírozó részére.

Az engedély kiadásának költsége 3000,-Ft.

Bővebb információ: +36 1 298 0222 telefonszámon

Kérelem engedélyek kiadására

Második üzembentartó bejegyzéséhez az üzembentartó kezessége vagy adóstársi minősítése szükséges. A gyors ügyintézés érdekében már a kérelemmel együtt kérjük az üzembentartó iratait beküldeni.

Kérelem üzembentartói bejegyzésére
Kérelem üzembentartói bejegyzésére (cég esetén)
Kezes adatlap (magánszemélyek és vállalkozók részére)
Kezes adatlap (gazdálkozó szervezetek részére)

Tekintse meg aktuális díjjegyzékünket!