Engedélyekkel kapcsolatos ügyintézés

A forgalmi engedélyben történő változásokhoz Társaságunk engedélye szükséges (forgalmi engedély pótlásánál a feljelentés másolatát is szíveskedjenek megküldeni), melyet Ügyfelünk intéz és viseli az ügyintézéssel kapcsolatos költségeket valamint  megküldi az új forgalmi engedély másolati példányát a Finanszírozó részére.

Az engedély kiadásának költsége 3000,-Ft.

Bővebb információ: +36 1 298 0222 telefonszámon

Kérelem engedélyek kiadására

Második üzembentartó bejegyzéséhez az üzembentartó kezessége vagy adóstársi minősítése szükséges. A gyors ügyintézés érdekében már a kérelemmel együtt kérjük az üzembentartó iratait beküldeni.

Kérelem üzembentartói bejegyzésére
Kérelem üzembentartói bejegyzésére (cég esetén)
Kezes adatlap (magánszemélyek és vállalkozók részére)
Kezes adatlap (gazdálkozó szervezetek részére)

Tekintse meg aktuális díjjegyzékünket!