Szerződésmódosítás

A módosítás ügymenete:

 • Írásos kérelem szükséges az erre rendszeresített adatlap kitöltésével;
 • A módosítási ajánlatot az Ügyfélszolgálat 2példányban, írásban küldi meg. Mindkét példányt eredetiben aláírva (Adós/Adóstárs/Kezes) és tanúztatva kell az Ügyfélszolgálatra részére postai úton visszaküldeni.
 • Amennyiben a cég képviseletre jogosult adataiban változás áll be, úgy a változást bizonyító dokumentumokat szíveskedjenek csatolni a módosítási ajánlat mellé, úgy mint 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot , létesítő okiratot, aláírási címpéldány másolati példányát, az aláírásra jogosult személyi és lakcímigazoló kártya másolati példányát.
 • Fizetési könnyítést eredményező módosítások esetén a fizetési képesség romlását alátámasztó dokumentumok megküldése szükséges!
  • Munkanélküliség esetén: Nyilvántartásba vételi igazolás
  • Jövedelem csökkenés esetén bankszámlakivonat vagy 6 hónapról szóló jövedelemigazolás
  • Halálozás esetén: halotti anyakönyvi kivonat
  • Természeti csapás esetén a Biztosító Társaság által kiállított kárfelvételi igazolás

Szerződésmódosítás változatai:

1. Átütemezés, amely lehet:

 • futamidő meghosszabbítása vagy rövidítése,
 • kiemelt összegű törlesztő részlet átütemezése későbbi időpontra, vagy a hátralévő futamidőre egyenletes elosztásban.

2. Egy nagyobb összeg befizetése futamidő megtartása, illetve csökkentése mellett.

3. Átmeneti könnyítés: a törlesztő részletek átmeneti (maximum 6 hónap) csökkentése az abban foglalt kamat mértékéig.

4. CASCO-mentes, integrált CASCO-s szerződés CASCO-sá tétele.

5. Devizanem váltás: a futamidő alatt egyszer van erre lehetőség. A devizanem váltás a hónap utolsó árfolyam jegyzési napján érvényes árfolyam érték alapján számolt tartozás figyelembe vételével történik meg. Kizárólag Forint alapú váltás lehetséges!

Bővebb információ: +36 1 298 0222
E-mail: lizing@erstebank.hu
Fax: 06 1 476 2875