Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 03. 27. 22:00 óra és 2020. 03. 28. 02:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on March 27, 2020 and 2 a. m. on March 28, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Szerződésmódosítás

A módosítás ügymenete:

 • Írásos kérelem szükséges az erre rendszeresített adatlap kitöltésével;
 • A módosítási ajánlatot az Ügyfélszolgálat 2példányban, írásban küldi meg. Mindkét példányt eredetiben aláírva (Adós/Adóstárs/Kezes) és tanúztatva kell az Ügyfélszolgálatra részére postai úton visszaküldeni.
 • Amennyiben a cég képviseletre jogosult adataiban változás áll be, úgy a változást bizonyító dokumentumokat szíveskedjenek csatolni a módosítási ajánlat mellé, úgy mint 30 napnál nem régebbi cégbíróság vagy közjegyző által hitelesített cégkivonatot , létesítő okiratot, aláírási címpéldány másolati példányát, az aláírásra jogosult személyi és lakcímigazoló kártya másolati példányát.
 • Fizetési könnyítést eredményező módosítások esetén a fizetési képesség romlását alátámasztó dokumentumok megküldése szükséges!
  • Munkanélküliség esetén: Nyilvántartásba vételi igazolás
  • Jövedelem csökkenés esetén bankszámlakivonat vagy 6 hónapról szóló jövedelemigazolás
  • Halálozás esetén: halotti anyakönyvi kivonat
  • Természeti csapás esetén a Biztosító Társaság által kiállított kárfelvételi igazolás

Szerződésmódosítás változatai:

1. Átütemezés, amely lehet:

 • futamidő meghosszabbítása vagy rövidítése,
 • kiemelt összegű törlesztő részlet átütemezése későbbi időpontra, vagy a hátralévő futamidőre egyenletes elosztásban.

2. Egy nagyobb összeg befizetése futamidő megtartása, illetve csökkentése mellett.

3. Átmeneti könnyítés: a törlesztő részletek átmeneti (maximum 6 hónap) csökkentése az abban foglalt kamat mértékéig.

4. CASCO-mentes, integrált CASCO-s szerződés CASCO-sá tétele.

5. Devizanem váltás: a futamidő alatt egyszer van erre lehetőség. A devizanem váltás a hónap utolsó árfolyam jegyzési napján érvényes árfolyam érték alapján számolt tartozás figyelembe vételével történik meg. Kizárólag Forint alapú váltás lehetséges!

Bővebb információ: +36 1 298 0222
E-mail: lizing@erstebank.hu
Fax: 06 1 476 2875