Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 10. 22. 22:00 óra és 2020. 10. 23. 06:00 óra, továbbá 2020.10.25. 02:00 óra és 10.25. 03:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on October 22, 2020 and 6:00 a.m. on October 23, 2020, furthermore between 2:00 a.m. on October 25, 2020 and 3:00 a.m. on October 25, 2020 the operation of digital services will be suspended.

Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

 

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Baleseti Védelmi Csomagok

Anyagi biztonságban a nem várt helyzeteknél

 • Magas szintű szolgáltatások alacsony havidíjért
 • Egész családra kiterjeszthető kiegészítő szolgáltatások
 • Igény és anyagi helyzet szerinti választás 8 csomag közül

A Baleseti Védelmi Csomagok szabadidőben, sportolás közben, saját háztartásban vagy akár vezetés közben bekövetkező nem várt helyzetekre, balesetekre, kiadásokra nyújtanak védelmet Önnek és családjának. 

A Baleset Védelmi Csomagokat a Számlatulajdonos igényelheti önmaga vagy önmaga és családtagjai részére.

Főbiztosított lehet:

 • akinek életkora 18 és 65 év közötti,
 • Prémium csomag választása esetén nem részesül rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban,

Egyéb Biztosított lehet:

 • Főbiztosított 18 és 65 év közötti házastársa, élettársa, valamint max. 18 éves korú gyermekeik

8 csomag igényelhető a szolgáltatások körétől, a szolgáltatási összegektől és limitektől függően az ön igényei szerint.

*2013. február 4. előtt csatlakozottak /csomagváltással élőkre vonatkozó díjak

**2 házas-, vagy élettársra és a 18 év alatti gyermekeire terjed ki

Biztosítási események:

 • bármely okú halál
 • baleseti halál
 • baleseti rokkantság (10-100%)
 • baleseti műtéti térítés
 • baleseti kórházi napi térítés
 • baleseti csonttörés, csontrepedés

Részletes felvilágosítással és konkrét, személyre szabott kalkulációval az Erste Bank Zrt. bármely bankfiókjában vagy az Erste Bank TeleBankon (+36 1 298 0222) szívesen segítenek Önnek munkatársaink.

A biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie az alábbi elérhetőségek egyikén:

Alap csomag esetén:

 • írásban: NN Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szerződéskezelés és Szolgáltatási Osztály, 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8.

NN Telecenter: 1433

Egyéb biztosítottak (nem főbiztosított) káreseményének bejelentése kapcsán a házastársi/élettársi nyilatkozat kitöltése kötelező!

Házastársi / élettársi nyilatkozat

Kérjük, hogy az igénybejelentő nyomtatványon található „Szerződésszám” elnevezésű mezőnél írja be, hogy”Erste Bank”!

Igénybejelentés: bármely okú halál, baleseti halál
Igénybejelentés: betegség, műtét, kórházi kezelés
Igénybejelentés: csonttörés, csontrepedés
Igénybejelentés: baleseti rokkantság

Egyéb, az alap csomag kapcsán kitöltendő dokumentumok:

Orvosi jelentés nem balesetből eredő haláleset kapcsán
Nyilatkozhat élettársi jogviszonyról (abban az esetben kitöltendő, ha az egyéb biztosított a főbiztosított élettársa, vagy annak vérszerinti/örökbefogadott gyermeke)
Nyilatkozat törvényes képviseleti jogról (abban az esetben kitöltendő, ha az egyéb biztosított a főbiztosított 18 éven aluli gyermeke, törvényes képviselője/gondnoka)

Prémium csomag esetén:
- személyesen: 1134 Budapest, Váci út 33.
- írásban: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., 1380 Budapest Pf. 1076

UNION Biztosító ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36 1 486 4343

Igénybejelentő nyomtatvány és kedvezményezett nyilatkozata

A nyomtatványokon a szerződésszámnál a számlakivonaton is feltüntetett ügyfélazonosítót szükséges megadnia.

A kifizetésre jogosult személynek (kedvezményezett) a szolgáltatási összeg kifizetéséhez nyilatkozatot szükséges adni a Biztosítónak

 • adóügyi illetékességéről, és arról, hogy
 • az Európai Unió Magyarországon kívüli tagállamának valamelyikében adózik-e, pontosan megjelölve a tagállamot és a külföldi illetőségű adószámát.

A nyilatkozat és a kitöltési útmutató az igénybejelentő nyomtatvány részét képezi.

Kapcsolódó szolgáltatások

Jogi feltételek

Az ERSTE BANK Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja az „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződéshez 2011. május 30. - 2018. május 25. napja között csatlakozott biztosítottakat, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“Általános Adatvédelmi Rendelet”) 2018. május 25. napján történő hatálybalépésre való tekintettel a biztosítási jogviszonyukra vonatkozó, a csatlakozáskor átvett „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei 14. pontjában szerepelő adatkezelési rendelkezések az Általános adatvédelmi rendelet miatt módosultak. Az új rendelkezések itt találhatók.

Az ERSTE Bank Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja a „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződéshez 2018. május 25. és 2020. június 23. napja között csatlakozott biztosítottakat, hogy a csatlakozáskor átvett „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételeiben szereplő Biztosítói elérhetőségek megváltoztak, illetve a 14. pontjában szerepelő adatkezelési rendelkezések módosultak. Az új Általános és Különös Biztosítási Feltételek itt érhetőek el.

Ügyintézés

Hirdetmények
ÁSZF
Üzletszabályzat

Nyomtatványok

ALAP csomaghoz:

"ERSTE Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei (hatályos: 2020.08.01-től)

"ERSTE Baleseti Védelem" baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei (hatályos: 2018.05.25-2020.07.31)

"ERSTE Baleseti Védelem" baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei (hatályos: 2017.05.05-2018.05.24)

Biztosítási Ügyfél-tájékoztató az „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződésről

Összehasonlító elemzés Alap csomaghoz

PRÉMIUM csomaghoz:

Az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítási szerződés feltételei (hatályos: 2020.08.01-től)

Az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítási szerződés feltételei (hatályos: 2018.10.01-2020.07.31)

Az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítási szerződés feltételei (hatályos: 2016.01.01-2018.09.30.)

Biztosítási Tájékoztató az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítási szerződésről a 2020. augusztus 1-jétől csatlakozó, illetve 2020. augusztus 1. előtt csatlakozó, de 2020. augusztus 1-jén vagy azt követően csomagváltó ügyfelek részére

Biztosítási Tájékoztató az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítási szerződésről (hatályos: 2016.01.01 - 2018.09.30)

Összehasonlító elemzés Prémium csomaghoz

Biztosítási termékismertető (IPID) Prémium csomaghoz

EGYÉB dokumentumok:

Adatkezelési tájékoztató (2020.08.01-től általánosan alkalmazandó a biztosítottakra)

Adózási tájékoztató

Kedvezményezett jelölő nyilatkozat

Kérelem Baleseti Védelem Csomag váltására

Az „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítást a Bank (mint az NN Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítő többes ügynöke) megbízott függő biztosításközvetítő alügynöke, az eSense Human Resources Szolgáltató Zrt. nyújtja.

Az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítást a Bank Együttbiztosítási szerződés keretében az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és az NN Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítő ügynökeként (többes ügynök) nyújtja.