Baleseti Védelmi Csomagok

Anyagi biztonságban a nem várt helyzeteknél

 • Magas szintű szolgáltatások alacsony havidíjért
 • Egész családra kiterjeszthető kiegészítő szolgáltatások
 • Igény és anyagi helyzet szerinti választás 4 csomag közül

A Baleseti Védelmi Csomagok szabadidőben, sportolás közben, saját háztartásban vagy akár vezetés közben bekövetkező nem várt helyzetekre, balesetekre, kiadásokra nyújtanak védelmet Önnek és családjának. 

A Baleset Védelmi Csomagokat a Számlatulajdonos igényelheti önmaga vagy önmaga és családtagjai részére.

Főbiztosított lehet:

 • akinek életkora 18 és 65 év közötti,
 • aki nem részesül rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban,

Egyéb Biztosított lehet:

 • Főbiztosított 18 és 65 év közötti házastársa, élettársa, valamint max. 18 éves korú gyermekeik

*2013. február 4. előtt csatlakozottak /csomagváltással élőkre vonatkozó díjak

**2 házas-, vagy élettársra és a 18 év alatti gyermekeire terjed ki

Biztosítási események:

 • bármely okú halál
 • baleseti halál
 • baleseti maradandó egészségkárosodás (10-100% mértékben, pl.: rokkantság esetén)
 • baleseti műtéti térítés
 • baleseti kórházi napi térítés
 • baleseti csonttörés, csontrepedés

Részletes felvilágosítással az Erste Bank Zrt. bármely bankfiókjában vagy az Erste TeleBankon (+36 1 298 0222) keresztül szívesen segítenek Önnek munkatársaink.

A biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelentenie az alábbi elérhetőségek egyikén:

Prémium csomag esetén:

- személyesen: 1134 Budapest, Váci út 33.
- írásban: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt., 1380 Budapest Pf. 1076

UNION Biztosító ügyfélszolgálatának telefonszáma: +36 1 486 4343

Igénybejelentő nyomtatvány és kedvezményezett nyilatkozata

A nyomtatványokon a szerződésszámnál a számlakivonaton is feltüntetett ügyfélazonosítót szükséges megadnia.

A kifizetésre jogosult személynek (kedvezményezett) a szolgáltatási összeg kifizetéséhez nyilatkozatot szükséges adni a Biztosítónak

 • adóügyi illetékességéről, és arról, hogy
 • az Európai Unió Magyarországon kívüli tagállamának valamelyikében adózik-e, pontosan megjelölve a tagállamot és a külföldi illetőségű adószámát.

A nyilatkozat és a kitöltési útmutató az igénybejelentő nyomtatvány részét képezi.

 

A 2021. 02. 21. napjáig értékesített Baleseti Védelem Alap csomag esetén:

Baleseti Védelem Alap csomaggal kapcsolatos információk a Már nem értékesített biztosítások menüpont alatt találhatóak meg.

Kapcsolódó szolgáltatások

Jogi feltételek

Az ERSTE BANK Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja az „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződéshez 2011. május 30. - 2018. május 25. napja között csatlakozott biztosítottakat, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“Általános Adatvédelmi Rendelet”) 2018. május 25. napján történő hatálybalépésre való tekintettel a biztosítási jogviszonyukra vonatkozó, a csatlakozáskor átvett „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételei 14. pontjában szerepelő adatkezelési rendelkezések az Általános adatvédelmi rendelet miatt módosultak. Az új rendelkezések itt találhatók.

Az ERSTE Bank Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja a „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződéshez 2018. május 25. és 2020. június 23. napja között csatlakozott biztosítottakat, hogy a csatlakozáskor átvett „Erste Baleseti Védelem” baleseti kiegészítő biztosításokkal rendelkező csoportos életbiztosítási szerződés Általános és Különös Biztosítási Feltételeiben szereplő Biztosítói elérhetőségek megváltoztak, illetve a 14. pontjában szerepelő adatkezelési rendelkezések módosultak. Az új Általános és Különös Biztosítási Feltételek itt érhetőek el.

Ügyintézés

Hirdetmények
ÁSZF
Üzletszabályzat

Nyomtatványok

PRÉMIUM csomaghoz:

Az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítási szerződés feltételei (hatályos: 2020.08.01-től)

Az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítási szerződés feltételei (hatályos: 2018.10.01-2020.07.31)

Az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítási szerződés feltételei (hatályos: 2016.01.01-2018.09.30.)

Biztosítási Tájékoztató az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítási szerződésről a 2020. augusztus 1-jétől csatlakozó, illetve 2020. augusztus 1. előtt csatlakozó, de 2020. augusztus 1-jén vagy azt követően csomagváltó ügyfelek részére

Biztosítási Tájékoztató az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítási szerződésről (hatályos: 2016.01.01 - 2018.09.30)

Összehasonlító elemzés Prémium csomaghoz

Biztosítási termékismertető (IPID) Prémium csomaghoz

EGYÉB dokumentumok:

Adatkezelési tájékoztató (2020.08.01-től általánosan alkalmazandó a biztosítottakra)

Adózási tájékoztató

Kedvezményezett jelölő nyilatkozat

Kérelem Baleseti Védelem Csomag váltására

Az „ERSTE Prémium” Baleseti Védelem baleseti kiegészítő fedezetekkel rendelkező csoportos személybiztosítást a Bank Együttbiztosítási szerződés keretében az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. és az NN Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítő ügynökeként (többes ügynök), illetve a Bank megbízott függő biztosításközvetítő alügynöke, az eSense Human Resources Szolgáltató Zrt. nyújtja.