Erste Védelem a Mindennapokra

Védelem a vagyontárgyaknak, a bankoláshoz és az internetes vásárláshoz.

Az Erste Védelem a Mindennapokra biztosítás 3 típusú fedezetet tartalmaz:

 • Bankolási védelem
 • Személyes vagyontárgyak védelme
 • Digitális védelem

A szerződési feltételek teljesülése esetén:

 • Fedezi a bankolással, kártyahasználattal összefüggő lopás, vagy elvesztés kapcsán felmerülő károkat.
 • Megtéríti az ellopott készpénzt vagy utalványokat.
 • Fedezi a személyes vagy céges tárgyak elvesztéséből vagy ellopásából eredő károkat.
 • Kifizeti az internetes vásárlásokból származó károkat.
 • 0-24 órás telefonos asszisztenciát biztosít, ha probléma adódik az informatikai eszközökkel kapcsolatban.
 • Segítséget nyújt az online visszaélések esetén, ha például nem a megrendelt vagy sérült termék érkezik meg.
 • Az igénylést követő hónap első napján 0 órától él a biztosítás.

A havidíjat automatikusan levonjuk az aktuális hónap utolsó napján.

Családi csomag választásakor biztosítottnak minősül még a fő biztosított:

 • házastársa,
 • bejegyzett élettársa,
 • illetve élettársa,
 • valamint legfeljebb 18 éves gyermeke(i).
 • 18 év feletti ügyfél, akinek van nálunk vezetett folyószámlája
 • Bármilyen lakossági forint folyószámlához igényelhető

Fontos tudnia, hogy egyszerre csak egy biztosítás, és csak egy biztosítás kapcsán jogosult a szolgáltatásokra.

Ha „Családi” biztosítási csomag alapján valakire többszörösen is kiterjed a biztosító kockázatviselése, a biztosító a biztosítási esemény bekövetkeztekor csak a legkorábban létrejött biztosítotti jogviszony alapján nyújt szolgáltatást.

Bankolás védelem

 • Elvesztett vagy eltulajdonított kártya esetén a kártyapótlás költségeinek megtérítése limit nélkül
 • ATM-nél megvalósuló rablótámadás esetén maximum 600.000 Ft-ig, illetve készpénz vagy utalványlopás esetén az eltulajdonított összeg megtérítése maximum 60.000 Ft értékben

Személyes vagyontárgy védelem

 • Személyes tárgyak és/vagy a munkáltató tulajdonát képező, jogszerűen a Biztosított birtokában lévő tárgyak elvesztése vagy ellopása, úgy mint például a táskája, és abban lévő pénztárca, telefon, tablet, notebook, kulcsok, szemüveg, óra vagy személyes okmányok ellopása, elrablása, vagy elvesztése esetén kifizeti a biztosító ezen tárgyak értékét maximum 600.000 Ft összegig; melyen belül az elektronikus eszközök, ékszer, óra, sporteszköz, hangszer elvesztése esetén a lopás/rablás esetén térítendő összeg 50%-át fizeti a biztosító, de max. 60 000 HUF-ot tárgyanként. A biztosító szolgáltatásának feltétele többek között, hogy a biztosítási eseménnyel érintett  vagyontárgyat a biztosított pótolta.
 • Mobiltelefon visszaélések keretében az előfizető terhére igénybe vett szolgáltatások árának megtérítése, letiltással összefüggő költségek megtérítése

Digitális Védelem

 • Internetes vásárlások biztosítása maximum 600.000 Ft-ig a feltételek teljesülése esetén: így többek között azon újonnan vásárolt és kizárással nem érintett árucikkekre terjed ki a fedezet, amelyek esetében a megrendelés összértéke minimum 5 000 Ft, valamint a megrendelés értéke kifizetésre került. A 600.000 Ft-os limit csak bizonyos internetes vásárlások (az eladó székhelye az Európai Unióban, Ausztráliában, Izlandon, Izraelben, Japánban, Kanadában, Norvégiában, Új-Zélandon, Svájcban vagy az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában található, vagy az árukat az e-Bay-en vagy az Amazonon vásárolták) esetében érvényes, minden más esetben a biztosítás maximum 60.000 Ft-ig nyújt fedezetet.
 • A biztosítás megtéríti a vásárolt termék árát és szállításának díjat (az esetlegesen más forrásból vagy más biztosítás alapján megtérült összeggel csökkentve), ha a Biztosított a megrendelt áru(ka)t:
  • egyáltalán nem kapja meg (ideértve azt az esetet is, ha mást kap, mint amit megrendelt)
  • vagy ha a Biztosított a megrendelt áru(ka)t részlegesen kapta meg,
  • illetve hibás vagy sérült áru kerül kézbesítésre.

A termék igénylésétől számítva 30 nap várakozási időt köt ki a biztosító.

A tájékoztatás nem teljeskörű, a biztosítással kapcsolatos részletes szabályokat itt találja.

Jelentse be személyesen vagy postán a biztosítónál!

A biztosító az elbíráláshoz szükséges összes dokumentum beérkezését követő 15 napon belül fizet, ha a biztosítási esemény megfelel a szerződésben foglaltaknak.

Biztosítás megszüntetése

Kizárólag a számlatulajdonos szüntetheti meg a biztosítást. A „Nyilatkozat Erste Védelem a Mindennapokra megszüntetéséről” dokumentum két példányban történő kitöltésével.

A felmondó nyilatkozatot hozzánk kell benyújtani:

 • postán: Erste Bank Hungary Zrt. (Telesales), Budapest 1933)
 • vagy személyesen valamely bankfiókba

A biztosítás szüneteltetésére nincs lehetőség.

Dokumentumok

Kapcsolódó szolgáltatások