Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. 03. 27. 22:00 óra és 2020. 03. 28. 02:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett karbantartási munkálatokat végzünk, amely digitális szolgáltatásaink működését befolyásolhatja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed this Friday and Saturday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services: Between 10:00 p.m. on March 27, 2020 and 2 a. m. on March 28, 2020 the operation of digital services will be suspended.


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Kattintson a részletekért! / Please click here for details

Erste Hitelkártya Törlesztési Védelem - 2017. november 7-ig csatlakozott ügyfelek részére

 • Az „A” csomag (elsősorban munkavállalóknak):
  • Bármely okú halál
  • Bármely okú, 70%-ot meghaladó végleges egészségkárosodás
  • Munkanélküliség
  • Keresőképtelenség
 • A „B” csomag (elsősorban nyugdíjasoknak, vállalkozóknak):
  • Bármely okú halál
  • Balesetből eredő, 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás
  • Balesetből eredő kórházi ápolás

A biztosítás havi díja

A biztosítás havi díja a hitelkártya fordulónapon fennálló teljes tartozás 1%-a .(A biztosítás díja a fordulónapon kerül beterhelésre.)

Hogyan szolgáltat a biztosító?

 • Bármely okú halál, balesetből eredő 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás, 70%- ot meghaladó mértékű végleges egészségkárosodás, balesetből eredő kórházi ápolás esetén a biztosítási esemény napján fennálló teljes tartozás kerül kiegyenlítésre
 • 60 napot meghaladó keresőképtelenség, illetve munkanélküliség esetén, a keresőképtelenség, illetve a munkanélküliség* első napját megelőző fordulónapon fennálló teljes tartozás kerül kiegyenlítésre

* A munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat (felmondás vagy közös megegyezés) napját megelőző havi fordulónapon fennálló tartozás

Mi a teendő káresemény bekövetkezése esetén?

A biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve telefonszámon: 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1300 Budapest, Pf. 161.
Tel: (+36-1) 501-2372

Szolgáltatási igénybejelentő

Letölthető nyomtatványok az Erste HitelkártyaTörlesztési Védelemhez

"A” csomag – Összefoglaló Terméktájékoztató 
"B" csomag - Összefoglaló Terméktájékoztató 
"A” csomag - Biztosítási Feltételek 
"B” csomag - Biztosítási Feltételek