Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2018. december 15-ei szombati munkanapon az elektronikus csatornán bankon kívüli bankszámla javára kezdeményezett forint átutalási megbízások esetében 13:00 óra a végső benyújtási határidő.

A devizában adott fizetési megbízások, konverziót igénylő fizetési műveletek és deviza számla javára beérkező jóváírások szempontjából a szombati munkanapok nem minősülnek Banki munkanapnak, ezen megbízásokat a Bank átveszi, de azokat az azt követő első Banki munkanapon teljesíti.

Egyéb fizetési műveletek tekintetében a szombati munkanapon a Bank a Hirdetményében közzétett teljesítési rend szerint jár el.

Üdvözlettel:
Erste Bank Hungary Zrt.

Erste Hitelkártya Törlesztési Védelem - 2017. november 7-ig csatlakozott ügyfelek részére

 • Az „A” csomag (elsősorban munkavállalóknak):
  • Bármely okú halál
  • Bármely okú, 70%-ot meghaladó végleges egészségkárosodás
  • Munkanélküliség
  • Keresőképtelenség
 • A „B” csomag (elsősorban nyugdíjasoknak, vállalkozóknak):
  • Bármely okú halál
  • Balesetből eredő, 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás
  • Balesetből eredő kórházi ápolás

A biztosítás havi díja

A biztosítás havi díja a hitelkártya fordulónapon fennálló teljes tartozás 1%-a .(A biztosítás díja a fordulónapon kerül beterhelésre.)

Hogyan szolgáltat a biztosító?

 • Bármely okú halál, balesetből eredő 50%-ot meghaladó mértékű egészségkárosodás, 70%- ot meghaladó mértékű végleges egészségkárosodás, balesetből eredő kórházi ápolás esetén a biztosítási esemény napján fennálló teljes tartozás kerül kiegyenlítésre
 • 60 napot meghaladó keresőképtelenség, illetve munkanélküliség esetén, a keresőképtelenség, illetve a munkanélküliség* első napját megelőző fordulónapon fennálló teljes tartozás kerül kiegyenlítésre

* A munkaviszonyt megszüntető írásbeli jognyilatkozat (felmondás vagy közös megegyezés) napját megelőző havi fordulónapon fennálló tartozás

Mi a teendő káresemény bekövetkezése esetén?

A biztosítási eseményt a bekövetkezését követő 15 napon belül be kell jelenteni az alábbi címen illetve telefonszámon: 

UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.
1300 Budapest, Pf. 161.
Tel: (+36-1) 501-2372

Szolgáltatási igénybejelentő

Letölthető nyomtatványok az Erste HitelkártyaTörlesztési Védelemhez

"A” csomag – Összefoglaló Terméktájékoztató 
"B" csomag - Összefoglaló Terméktájékoztató 
"A” csomag - Biztosítási Feltételek 
"B” csomag - Biztosítási Feltételek