Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Erste Vásárolható utasbiztosítás lakossági bank- és hitelkártyákhoz

Ön és családja is biztonságban az egész világon, egész évben

 • Kedvező éves díj
 • Családtagok részére is igényelhető
 • Korlátlan számú kiutazás, széles körű szolgáltatások, milliós térítések

Igényeljen lakossági bank- vagy hitelkártyájához éves díjú Vásárolható utasbiztosítást önmaga, partnere és gyermekei részére, hogy külföldi utazásaik során az egész világon, az év minden napján biztonságban érezhessék magukat.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Vienna Insurance Group (VIG) három magyar biztosítótársasága: az Erste Biztosító, az Union Biztosító és a Vienna Life Biztosító 2018. március 31-én egyesült, és ezt követően UNION Biztosítóként (hivatalosan UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. néven, a továbbiakban Biztosító) folytatja tevékenységét.
Az egyesülés ügyfeleink utasbiztosítási szerződését nem érinti, azok változatlan feltételek és kondíciók mellett érvényesek, ezzel kapcsolatban Önnek semmilyen teendője nincs! Ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Biztosító személyes ügyfélszolgálatának elérhetősége áprilistól a következőre változik: 1134 Budapest Váci út 33. A Biztosító többi elérhetősége változatlan formában áll továbbra is rendelkezésére!
Az UNION Biztosító stabilitását és megbízhatóságát továbbra is Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb biztosítótársasága, a Vienna Insurance Group garantálja.

A Vásárolható utasbiztosítás előnyei

A biztosítás érvényessége már az igénylést követő nap megkezdődik, így ön akár a külföldi utazása előtti napon is igényelheti a vásárolható utasbiztosítást. 

Egészségügyi biztosítás

(pl: baleset, megbetegedés, holttest hazaszállítás)

Utazási segítségnyújtás és biztosítás

(pl: betegszállítás, hazaszállítás)

Baleset-biztosítás

(pl: baleseti halál, balesettel kapcsolatos költségek)

Poggyászbiztosítás, poggyászkésedelem, járatkiesés, sofőrküldés költségei, jogvédelem

Személyi felelősségbiztosítás, ügyvédi költségek, óvadék előleg

Az oldal látogatói leggyakrabban keresték

A biztosítást kizárólag lakossági Erste bank- vagy hitelkártyával rendelkező Főkártya-birtokos ügyfeleink igényelhetik. Devizakártyához nem igényelhető.

 • 18 és 70 év közötti főkártya-birtokos,
 • Főkártya-birtokos családtagja (a családi kapcsolatnak a biztosítás igénylésének időpontjában kell fennállnia):
 1. 18 és 70 év közötti élettársa vagy házastársa és
 2. vérszerinti, nevelt és örökbefogadott gyermeke(i) – a 18 év alatti gyermekek csak akkor válnak biztosítottá és lesznek jogosultak a szolgáltatásra, ha felnőtt kísérővel utaznak külföldre, 
 • aki ugyanazon bank- vagy hitelkártyaszámla vonatkozásában még nem volt biztosított, vagy korábban biztosított volt, de a biztosítotti jogviszony nem a főkártya-birtokos felmondásával szűnt meg. (Kivételt képez ez alól a csomagváltás miatt kezdeményezett felmondás),
 • aki az igénylés pillanatában Magyarország területén tartózkodik.

A családtagok részére abban az esetben is igényelhető Vásárolható utasbiztosítást, ha a Főkártya-birtokos önmaga részére nem igényelte azt.

 • Külföldön szolgálatot teljesítő személy (pl. katona, diplomata),
 • Külföldi állampolgár, ha állampolgársága szerinti országba utazik,
 • Fizikai munkavégzés céljából külföldre utazó személy,
 • Aki ugyanazon bank- vagy hitelkártyaszámla vonatkozásában már korábban biztosított volt és a biztosítási jogviszony a főkártya-birtokos felmondásával szűnt meg. (Kivételt képez ez alól a csomagváltás miatt kezdeményezett felmondás.)

Az Ön által igényelhető utasbiztosítási csomagok a biztosítási díj, a szolgáltatások, a biztosítási összegek és limitek tekintetében térnek el egymástól.

 • Gold utasbiztosítási csomag – alkalmankénti külföldi utazás esetén legfeljebb 30 napra 
 • Platinum utasbiztosítási csomag – alkalmankénti külföldi utazás esetén legfeljebb 60 napra

Az egyes utasbiztosítási csomagokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, valamint a szolgáltatási összegekről és limitekről itt valamint a Biztosítási Feltételekben talál részletes információt.

A Vásárolható utasbiztosítás éves díjfizetésű termék. A Bank a Főkártya-birtokos felhatalmazása alapján évente megterheli a Főkártya-birtokos bankkártya vagy hitelkártya számláját a Főkártya-birtokos által igényelt valamennyi biztosított (önmaga és családtagjai) éves biztosítási díjával.
A Főkártya-birtokos 18 év alatti gyermeke(i) 50% kedvezményben részesül(nek) a biztosítás éves díjából.

 1. Gold utasbiztosítási csomag: 4990/Ft/Fő/Év
  0-18 év közötti gyermek biztosított esetén: 2495/Ft/Fő/Év
 2. Platinum utasbiztosítási csomag : 9900 Ft/Fő/Év
  0-18 év közötti gyermek biztosított esetén: 4950 Ft/Fő/Év

Utasbiztosítás igénylését követően a Bank az alábbi időpontokban terheli meg a Fő-kártyabirtokos egyenlegét a Biztosított(ak) éves biztosítási díjával:

 • Lakossági bankkártyához kapcsolódóan:
  • amennyiben a biztosítás igénylése a hónap 15. napja előtt történt, a biztosítás éves díjának terhelése – minden Biztosítottra vonatkozóan – adott hó 15-én történik,
  • amennyiben a biztosítás igénylése a hónap 15. napja után történik, a biztosítás éves díjának terhelése – minden Biztosítottra vonatkozóan – következő hó 15-én történik.
 • Lakossági hitelkártyához kapcsolódóan az igénylést követő első hitelkártya fordulónapon.

Amennyiben Ön, mint főkártya-birtokos vagy bármely családtagja szeretne utasbiztosítási csomagot váltani, a főkártya-birtokosnak meg kell szüntetnie az érintett biztosított meglévő utasbiztosítási csomagját, és a megszüntetési nyilatkozat leadásával egyidejűleg igényelnie kell az új biztosítási csomagot. 

Csomagváltás kizárólag bankfiókban kezdeményezhető.

A külföldön történt káresemény bekövetkezését követő 48 órán belül hívja a Europ Assistance Magyarország 24 órán keresztül elérhető telefonszámát:(+36-1) 458-4465.

Külföldön felmerült, utólagos kárrendezést igénylő káresemények rendezése: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Telefon: (+36-1) 486-4343

Személyesen: 1134 Budapest, Váci út 33.

A káresemény bejelentéséhez az alábbi adatokat készítse elő:

 • Főkártya-birtokos adatai: név, születési dátum, anyja neve, személyazonosító dokumentum típús és szám, lakcím
 • Biztosított adatai (amennyiben eltér a főkrátya-birtokos adataitól): név, születési dátum

A biztosító szolgáltatásának részleteiről a Biztosítási Feltételekben olvashat. A Biztosítási feltételeket az oldal alján találja meg a Letölthető nyomtatványok résznél.

A Vásárolható utasbiztosítás az ERSTE Bank Hungary Zrt. bármely bankfiókjában személyesen igényelhető.

Kapcsolódó termékek

Jogi feltételek

A biztosítással kapcsolatos kérdésekben, további információért forduljon bármely bankfiókunkhoz!

Az Erste Vásárolható utasbiztosítást a Bank (mint az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítő többes ügynöke) és a Bank megbízott függő biztosításközvetítő alügynöke, az eSense Human Resources Szolgáltató Zrt. nyújtja.

Nyomtatványok

Vásárolható utasbiztosítás - Biztosítási Feltételek

Vásárolható utasbiztosítás - Összefoglaló terméktájékoztató

Travel insurance for a separate premium - Product summary information

Travel insurance for a separate premium - Full conditions of the insurance contract

Adatkezelési tájékoztató

Biztosítási termékismertető

Összehasonlító elemzés