Erste Vásárolható utasbiztosítás lakossági bank- és hitelkártyákhoz

Ön és családja is biztonságban az egész világon, egész évben

 • Kedvező éves díj
 • Családtagok részére is igényelhető
 • Korlátlan számú kiutazás, széles körű szolgáltatások, milliós térítések

Igényeljen lakossági bank- vagy hitelkártyájához éves díjú Vásárolható utasbiztosítást önmaga, partnere és gyermekei részére, hogy külföldi utazásaik során az egész világon, az év minden napján biztonságban érezhessék magukat.

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy a Vienna Insurance Group (VIG) három magyar biztosítótársasága: az Erste Biztosító, az Union Biztosító és a Vienna Life Biztosító 2018. március 31-én egyesült, és ezt követően UNION Biztosítóként (hivatalosan UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. néven, a továbbiakban Biztosító) folytatja tevékenységét.
Az egyesülés ügyfeleink utasbiztosítási szerződését nem érinti, azok változatlan feltételek és kondíciók mellett érvényesek, ezzel kapcsolatban Önnek semmilyen teendője nincs! Ugyanakkor felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Biztosító személyes ügyfélszolgálatának elérhetősége áprilistól a következőre változik: 1134 Budapest Váci út 33. A Biztosító többi elérhetősége változatlan formában áll továbbra is rendelkezésére!
Az UNION Biztosító stabilitását és megbízhatóságát továbbra is Közép-Kelet Európa egyik legnagyobb biztosítótársasága, a Vienna Insurance Group garantálja.

A Vásárolható utasbiztosítás előnyei

A biztosítás érvényessége már az igénylést követő nap megkezdődik, így ön akár a külföldi utazása előtti napon is igényelheti a vásárolható utasbiztosítást. 

Egészségügyi biztosítás

(pl: baleset, megbetegedés, holttest hazaszállítás)

Utazási segítségnyújtás és biztosítás

(pl: betegszállítás, hazaszállítás)

Baleset-biztosítás

(pl: baleseti halál, balesettel kapcsolatos költségek)

Poggyászbiztosítás, poggyászkésedelem, járatkiesés, sofőrküldés költségei, jogvédelem

Személyi felelősségbiztosítás, ügyvédi költségek, óvadék előleg

Az oldal látogatói leggyakrabban keresték

A biztosítást kizárólag lakossági Erste bank- vagy hitelkártyával rendelkező Főkártya-birtokos ügyfeleink igényelhetik. Devizakártyához nem igényelhető.

 • 18 és 70 év közötti főkártya-birtokos,
 • Főkártya-birtokos családtagja (a családi kapcsolatnak a biztosítás igénylésének időpontjában kell fennállnia):
 1. 18 és 70 év közötti élettársa vagy házastársa és
 2. vérszerinti, nevelt és örökbefogadott gyermeke(i) – a 18 év alatti gyermekek csak akkor válnak biztosítottá és lesznek jogosultak a szolgáltatásra, ha felnőtt kísérővel utaznak külföldre, 
 • aki ugyanazon bank- vagy hitelkártyaszámla vonatkozásában még nem volt biztosított, vagy korábban biztosított volt, de a biztosítotti jogviszony nem a főkártya-birtokos felmondásával szűnt meg. (Kivételt képez ez alól a csomagváltás miatt kezdeményezett felmondás),
 • aki az igénylés pillanatában Magyarország területén tartózkodik.

A családtagok részére abban az esetben is igényelhető Vásárolható utasbiztosítást, ha a Főkártya-birtokos önmaga részére nem igényelte azt.

 • Külföldön szolgálatot teljesítő személy (pl. katona, diplomata),
 • Külföldi állampolgár, ha állampolgársága szerinti országba utazik,
 • Fizikai munkavégzés céljából külföldre utazó személy,
 • Aki ugyanazon bank- vagy hitelkártyaszámla vonatkozásában már korábban biztosított volt és a biztosítási jogviszony a főkártya-birtokos felmondásával szűnt meg. (Kivételt képez ez alól a csomagváltás miatt kezdeményezett felmondás.)

Az Ön által igényelhető utasbiztosítási csomagok a biztosítási díj, a szolgáltatások, a biztosítási összegek és limitek tekintetében térnek el egymástól.

 • Gold utasbiztosítási csomag – alkalmankénti külföldi utazás esetén legfeljebb 30 napra 
 • Platinum utasbiztosítási csomag – alkalmankénti külföldi utazás esetén legfeljebb 60 napra

Az egyes utasbiztosítási csomagokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, valamint a szolgáltatási összegekről és limitekről itt valamint a Biztosítási Feltételekben talál részletes információt.

A Vásárolható utasbiztosítás éves díjfizetésű termék. A Bank a Főkártya-birtokos felhatalmazása alapján évente megterheli a Főkártya-birtokos bankkártya vagy hitelkártya számláját a Főkártya-birtokos által igényelt valamennyi biztosított (önmaga és családtagjai) éves biztosítási díjával.
A Főkártya-birtokos 18 év alatti gyermeke(i) 50% kedvezményben részesül(nek) a biztosítás éves díjából.

 1. Gold utasbiztosítási csomag: 4990/Ft/Fő/Év
  0-18 év közötti gyermek biztosított esetén: 2495/Ft/Fő/Év
 2. Platinum utasbiztosítási csomag : 9900 Ft/Fő/Év
  0-18 év közötti gyermek biztosított esetén: 4950 Ft/Fő/Év

Utasbiztosítás igénylését követően a Bank az alábbi időpontokban terheli meg a Fő-kártyabirtokos egyenlegét a Biztosított(ak) éves biztosítási díjával:

 • Lakossági bankkártyához kapcsolódóan:
  • amennyiben a biztosítás igénylése a hónap 15. napja előtt történt, a biztosítás éves díjának terhelése – minden Biztosítottra vonatkozóan – adott hó 15-én történik,
  • amennyiben a biztosítás igénylése a hónap 15. napja után történik, a biztosítás éves díjának terhelése – minden Biztosítottra vonatkozóan – következő hó 15-én történik.
 • Lakossági hitelkártyához kapcsolódóan az igénylést követő első hitelkártya fordulónapon.

Amennyiben Ön, mint főkártya-birtokos vagy bármely családtagja szeretne utasbiztosítási csomagot váltani, a főkártya-birtokosnak meg kell szüntetnie az érintett biztosított meglévő utasbiztosítási csomagját, és a megszüntetési nyilatkozat leadásával egyidejűleg igényelnie kell az új biztosítási csomagot. 

Csomagváltás kizárólag bankfiókban kezdeményezhető.

A külföldön történt káresemény bekövetkezését követő 48 órán belül hívja a Europ Assistance Magyarország 24 órán keresztül elérhető telefonszámát:(+36-1) 458-4465.

Külföldön felmerült, utólagos kárrendezést igénylő káresemények rendezése: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.

Telefon: (+36-1) 486-4343

Személyesen: 1134 Budapest, Váci út 33.

A káresemény bejelentéséhez az alábbi adatokat készítse elő:

 • Főkártya-birtokos adatai: név, születési dátum, anyja neve, személyazonosító dokumentum típús és szám, lakcím
 • Biztosított adatai (amennyiben eltér a főkrátya-birtokos adataitól): név, születési dátum

A biztosító szolgáltatásának részleteiről a Biztosítási Feltételekben olvashat. A Biztosítási feltételeket az oldal alján találja meg a Letölthető nyomtatványok résznél.

A Vásárolható utasbiztosítás az ERSTE Bank Hungary Zrt. bármely bankfiókjában személyesen igényelhető.

Kapcsolódó termékek

Jogi feltételek

A biztosítással kapcsolatos kérdésekben, további információért forduljon bármely bankfiókunkhoz!

Az Erste Vásárolható utasbiztosítást a Bank (mint az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítő többes ügynöke) és a Bank megbízott függő biztosításközvetítő alügynöke, az eSense Human Resources Szolgáltató Zrt. nyújtja.

Nyomtatványok

Vásárolható utasbiztosítás - Biztosítási Feltételek

Vásárolható utasbiztosítás - Összefoglaló terméktájékoztató

Travel insurance for a separate premium - Product summary information

Travel insurance for a separate premium - Full conditions of the insurance contract

Adatkezelési tájékoztató

Biztosítási termékismertető

Összehasonlító elemzés