Erste Védelem – Utasbiztosítás és Gépjármű asszisztencia

Tudja magát biztonságban, akár külföldön akár belföldön utazik.

Miért előnyös az Erste Védelem?

 • Biztonságban érezheti magát, ha külföldi vagy belföldi utazás során baleset éri, illetve a gépjárművével probléma adódik.
 • Az igénylést követő hónap első napján 0 órától él a biztosítás.
 • Széles körű balesetbiztosítási védelmet nyújt.
 • Gépjármű asszisztencia max. 18 éves személygépkocsira, motorkerékpárra belföldön és külföldön is
 • Költségek térítése a vontatástól a defektig
 • 0-24 órás telefonos asszisztencia

Mit kell tudni a biztosításról?

Az 1375 Ft havidíjat automatikusan levonjuk az aktuális hónap utolsó napján.

Ki igényelheti?

 • 18-70 év közötti ügyfelek
 • Bármilyen lakossági forint folyószámlához igényelhető, kivéve devizaszámlához.
 • Bankszámlaszerződéséhez korábban még nem kötött Erste Védelem – Utas és gépjármű asszisztenciát, vagy 2021. július 1. után legalább 12 hónapig folyamatosan volt biztosítása.

Mikor fizet a biztosítás?

 • Baleset halál
 • Baleseti rokkantság
 • Baleseti kórházi napi térítés
 • Közúti segélyszolgálat Magyarországon, illetve külföldön
 • Menetképtelen járművel kapcsolatban felmerült költségek esetén (például: vontatás, defekt javítása)

Van lehetőség kedvezményezett rögzítésére?

A biztosítottak írásbeli nyilatkozattal (Kedvezményezett jelölő nyilatkozat) haláleseti kedvezményezettet vagy kedvezményezetteket jelölhetnek meg a biztosítási esemény bekövetkeztéig bármikor. A visszavonás vagy más kedvezményezett megjelölése írásban történhet.

A kedvezményezett jelölő nyomtatványt postán juttassa az alábbi címre:

 Erste Bank Hungary Zrt. (Telesales), Budapest 1933.

A kedvezményezett rögzítését az Erste Bank központjában végzik el. Ha nem jelöl meg kedvezményezette, halál esetén a biztosítási összeg az örököst vagy örökösöket illeti meg.

Hogyan jelentheti be a káreseményt?

Gépjármű asszisztencia károk bejelentéséhez (külföldről és belföldről) és asszisztencia szolgáltatások igényléséhez az alábbit ajánljuk:

Minden gépjármű asszisztencia káresemény kapcsán, mely azonnali intézkedést igényel, értesíteni kell az asszisztencia partnert 48 órán belül.  A káreseményt a SOS Assistance Hungary Kft. 24 órás magyar nyelvű segélyhívó vonalon kell bejelenteni.

Telefonszám: (+36-1) 268-1388

Személyesen és postai igénybejelentésre a biztosítónál van lehetősége.


Utólagos kárrendezéshez az alábbi elérhetőségeket ajánljuk:

Balesetbiztosítási káresemények vagy bármilyen, utólagos kárkifizetést igénylő ügyben az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.-t kell keresni a hazaérkezést követően.

Telefonszám: (+36-1) 486-4343

Személyesen: 1134 Budapest, Váci út 33.

Posta: UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. 1380 Budapest Pf. 1076.

A kizárásokról és mentesülésekről teljes körűen a vonatkozó Biztosítási Feltételekben tájékozódhatsz.

Hogyan mondható le a biztosítás?

Biztosítás megszüntetése

Kizárólag a számlatulajdonos szüntetheti meg a biztosítást. A „Nyilatkozat „ERSTE Veled-Utas és Gépjármű Asszisztencia”megszüntetéséről” dokumentum két példányban történő kitöltésével.

A felmondó nyilatkozatot hozzánk kell benyújtani:

 • postán: Erste Bank Hungary Zrt. (Telesales), Budapest 1933)
 • vagy személyesen valamely bankfiókba

A biztosítás szüneteltetésére nincs lehetőség.

Jogi feltételek

A Bank az Union Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. függő biztosításközvetítő ügynökeként nyújtja.

A fenti tájékoztatás nem teljes körű. Részletes információk az alábbi dokumentumokban találhatók:

Általános biztosítási feltételek

Adatkezelési tájékoztató

Biztosítási termékismertető

Betegség és balesetbiztosítási igénybejelentő

Gépjármű segítségnyújtás kárbejelentő

Kedvezményezett jelölő nyilatkozat

Összefoglaló terméktájékoztató