Hasznos tudnivalók a hitelkártyákról

Ezekre érdemes odafigyelnie, amikor hitelkártyáját használja

Fordulónap

Az Ön hitelkártyájára vonatkozóan minden hónapban egy adott napon (úgynevezett fordulónapon) a Bank összesíti az azt megelőző időszakban történt költéseket, amely alapján elkészíti az Ön felhasznált hitelkeretét tartalmazó számlakivonatot (a számlakivonat tartalmazza a könyvelt tranzakciókat, jóváírásokat, kamatokat, díjakat). Ha a fordulónap munkaszüneti napra esik, akkor a számlakivonatot az azt követő banki munkanapon készítjük el.

Visszafizetés

A fordulónaptól számított 15 napos türelmi időn belül  kell a befizetésnek – legalább a minimum összegnek – a hitelkártya számlára beérkeznie. A befizetési határidőt a havi számlakivonaton is feltüntetjük. A befizetés történhet:

-  Átutalással/átvezetéssel (Erste bankfiókban, TeleBankon, internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül)

- Készpénzbefizetéssel (Erste fiókban vagy  az Erste Bank befizetésre alkalmas ATM-jein)

A minimum összegre beszedést is adhat.

Tranzakciók kamatozása

Amennyiben Ön a fizetési határidőig a fordulónapon felhasznált hitelkeretet* teljes egészében törleszti, úgy a fordulónap és az előző fordulónap közötti betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlások belföldön és külföldön (hitelkártyával, a továbbiakban vásárlás) kamatmentesek és a vásárlásokat semmilyen egyéb költség nem terheli. A készpénzfelvétel belföldön vagy külföldön (továbbiakban: készpénzfelvétel) nem minősül kamatmentes tranzakciónak.

Amennyiben Ön a felhasznált hitelkeretnek csak egy részét fizeti vissza a fizetési határidőig, akkor a bank minden hónapban, a mindenkori Hirdetményben meghatározott kamatot számítja fel az elszámolási időszakban kezdeményezett összes vásárlás után. A hitelkamat a tranzakció terhelésének napjától a visszafizetés időpontjáig kerül kiszámításra, terhelése a számlakivonat készítésének napján történik. 

*A fordulónapon felhasznált hitelkeret: a vásárlás és készpénzfelvétel belföldön és külföldön (készpénzfelvétel) tőkeösszegei, esetleges kamatok, késedelmi kamatok, díjak, számlázott hitelkártya részletfizetési szolgáltatások törlesztő részletének összege. Illetve nem csak a törlesztőrészlet összege csökkenti a hitelkeretet, hanem a teljes részletfizetési szolgáltatás összege. A részletfizetési szolgáltatás törlesztőrészlete a minimum fizetendő összeget növeli.

Minimum összeg

A befizetési határidő napjáig elegendő a fordulónapon felhasznált hitelkeret 5%-át, de minimum 2 000 Ft-ot visszafizetni. Ez a kötelező minimum összeg. A fennmaradó összeg visszafizetési ütemét szabadon meghatározhatja. Tájékoztatjuk, hogy Ön a minimum összegnél nagyobb összeget is befizethet, ezáltal előbb rendezheti tartozását. A fennálló tartozás csökkenti a felhasználható hitelkeretet, míg a visszafizetett összeg feltölti azt, így ismételten felhasználható.

Késedelem

Amennyiben legalább a minimum összeg a türelmi időn belül nem kerül befizetésre, úgy Ön fizetési késedelembe esik. Ez esetben hitelkeretét a kamaton túl az alkalmanként felszámított késedelmi díj is terheli, valamint ideiglenesen korlátozhatjuk hitelkártya használatát.

Hitelkeret túllépés

A hitelkeret esetleges túllépéséért minden esetben a kártyabirtokos tartozik kizárólagos felelősséggel, melynek díja alkalmanként kerül felszámításra a hitelkeret terhére.

Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye valamint a Lakossági Hitelkártya Általános Feltételei tartalmazzák. A hirdetményben meghirdetett időpontig az ügyfelek számára elérhető marad az Erste Mobilbank szolgáltatás is.

További hitelkártyák