Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy a 2018. december 15-ei szombati munkanapon az elektronikus csatornán bankon kívüli bankszámla javára kezdeményezett forint átutalási megbízások esetében 13:00 óra a végső benyújtási határidő.

A devizában adott fizetési megbízások, konverziót igénylő fizetési műveletek és deviza számla javára beérkező jóváírások szempontjából a szombati munkanapok nem minősülnek Banki munkanapnak, ezen megbízásokat a Bank átveszi, de azokat az azt követő első Banki munkanapon teljesíti.

Egyéb fizetési műveletek tekintetében a szombati munkanapon a Bank a Hirdetményében közzétett teljesítési rend szerint jár el.

Üdvözlettel:
Erste Bank Hungary Zrt.

Hasznos tudnivalók a hitelkártyákról

Ezekre érdemes odafigyelnie, amikor hitelkártyáját használja

Fordulónap

Az Ön hitelkártyájára vonatkozóan minden hónapban egy adott napon (úgynevezett fordulónapon) a Bank összesíti az azt megelőző 30 napban történt költéseket, amely alapján elkészíti az Ön felhasznált hitelkeretét tartalmazó számlakivonatot (a számlakivonat tartalmazza a tranzakciókat, befizetéseket, kamatokat, díjakat). Ha a fordulónap munkaszüneti napra esik, akkor a számlakivonatot az azt követő banki munkanapon készítjük el.

Visszafizetés

A fordulónaptól számított 15 napos türelmi időn belül kell a befizetésnek – legalább a minimum összegnek – a hitelkártya számlára beérkeznie. A befizetési határidőt a havi számlakivonaton is feltüntetjük. A befizetés történhet banki átutalással vagy Erste fiókban történő befizetéssel. Továbbá az Erste Bank befizetésre alkalmas ATM-jein is befizetheti hitelkártya tartozását. A minimum összegre beszedési megbízást is adhat, illetve a TeleBankon vagy NetBankon keresztül kényelmesen gondoskodhat a visszafizetésről.

Tranzakciók kamatozása

Amennyiben Ön a fizetési határidőig a fordulónapon felhasznált hitelkeretet* teljes egészében törleszti, úgy a fordulónap és az előző fordulónap közötti vásárlások kamatmentesek és a vásárlásokat semmilyen egyéb költség nem terheli. A készpénzfelvétel nem kamatmentes tranzakció. 

Amennyiben Ön a felhasznált hitelkeretnek csak egy részét fizeti vissza a fizetési határidőig, akkor a bank minden hónapban, a mindenkori Hirdetményben meghatározott kamatot számítja fel a kinnlevő tartozások után. A hitelkamat a tranzakció terhelésének napjától a visszafizetés időpontjáig kerül kiszámításra, terhelése a számlakivonat készítésének napján történik.

*A fordulónapon felhasznált hitelkeret: a vásárlás és készpénzfelvétel tőkeösszegei, esetleges kamatok, késedelmi kamatok, díjak, számlázott hitelkártya részletfizetési szolgáltatások törlesztő részletének összege. Illetve nem csak a törlesztőrészlet összege csökkenti a hitelkeretet, hanem a teljes részletfizetési szolgáltatás összege. A részletfizetési szolgáltatás törlesztőrészlete a minimum fizetendő összeget növeli.

Minimum összeg

A befizetési határidő napjáig elegendő a fordulónapon felhasznált hitelkeret 5%-át, de minimum 2 000 Ft-ot visszafizetni. Ez a kötelező minimum összeg. A fennmaradó összeg visszafizetési ütemét szabadon meghatározhatja. Tájékoztatjuk, hogy Ön a minimum összegnél nagyobb összeget is befizethet, ezáltal előbb rendezheti tartozását. A fennálló tartozás csökkenti a felhasználható hitelkeretet, míg a visszafizetett összeg feltölti azt, így ismételten felhasználható.

Késedelem

Amennyiben legalább a minimum összeg a türelmi időn belül nem kerül befizetésre, úgy Ön fizetési késedelembe esik. Ez esetben hitelkeretét a kamaton túl az alkalmanként felszámított késedelmi díj is terheli.

Hitelkeret túllépés

POS terminálon történő vásárlással nem lehet túllépni a hitelkeretet. Hitelkeret túllépés egyes díjtételek (pl. késedelmes fizetés díja) terhelésekor fordulhat elő. A hitelkeret esetleges túllépéséért minden esetben a kártyabirtokos tartozik kizárólagos felelősséggel, melynek díja alkalmanként kerül felszámításra a hitelkeret terhére.

További hitelkártyák