Tervezett karbantartás / Planned maintenance

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a magyarországi Erste Bank Csoport elektronikus rendszerein 2020. január 24. 22:00 óra és 2020. január 25. 8:00 óra közötti időszakban tervezett és ütemezett rendszer-karbantartási munkálatokat végzünk, amely több szolgáltatásunk (Erste Lakossági NetBank, Erste Vállalati NetBank, Erste MobilBank, Electra, Internetes Vásárlást Ellenőrző SMS kód, sms szolgáltatások, weboldal szolgáltatások) működését is befolyásolja. A karbantartás 2020. január 24. 21:00 óra és 2020. január 26. 24:00 óra közötti időszakban a TeleBank szolgáltatás működését is befolyásolja.

 

We hereby inform you that planned maintenance and development activities will be performed between this Friday, Saturday and Sunday on certain electronic systems of the Hungarian Erste Group, affecting the following dates and services:Between 10:00 p.m. on January 24, 2020 and 8 a.m. on January 25, 2020 the operation of Erste Retail NetBank, Erste Corporate NetBank, Electra, Erste MobilBank, 3D Secure Code, sms services, website services will be suspended. Between 9 p.m. on January 24, 2020 and midnight of January 26, 2020 the operation of Erste TeleBank will be suspended.

 

A részletekért kattintson!/Please click here for details


Köszönjük a türelmet! / Thank you for your patience

Hasznos tudnivalók a hitelkártyákról

Ezekre érdemes odafigyelnie, amikor hitelkártyáját használja

ERSTE_Max_hitelkartya_infografika_190314.png

Fordulónap

Az Ön hitelkártyájára vonatkozóan minden hónapban egy adott napon (úgynevezett fordulónapon) a Bank összesíti az azt megelőző időszakban történt költéseket, amely alapján elkészíti az Ön felhasznált hitelkeretét tartalmazó számlakivonatot (a számlakivonat tartalmazza a könyvelt tranzakciókat, jóváírásokat, kamatokat, díjakat). Ha a fordulónap munkaszüneti napra esik, akkor a számlakivonatot az azt követő banki munkanapon készítjük el.

Visszafizetés

A fordulónaptól számított 15 napos türelmi időn belül kell a befizetésnek – legalább a minimum összegnek – a hitelkártya számlára beérkeznie. A befizetési határidőt a havi számlakivonaton is feltüntetjük. A befizetés történhet átutalással forintban belföldön vagy Erste fiókban történő vagy  az Erste Bank befizetésre alkalmas ATM-jein készpénzbefizetéssel belföldön is befizetheti hitelkártya tartozását. A minimum összegre beszedést is adhat, illetve az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson (továbbiakban NetBank) telefonos banki szolgáltatáson (továbbiakban TeleBank) keresztül kényelmesen gondoskodhat a visszafizetésről.

Tranzakciók kamatozása

Amennyiben Ön a fizetési határidőig a fordulónapon felhasznált hitelkeretet* teljes egészében törleszti, úgy a fordulónap és az előző fordulónap közötti betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlások belföldön és külföldön (hitelkártyával, a továbbiakban vásárlás) kamatmentesek és a vásárlásokat semmilyen egyéb költség nem terheli. A készpénzfelvétel belföldön vagy külföldön (továbbiakban: készpénzfelvétel) nem minősül kamatmentes tranzakciónak.

Amennyiben Ön a felhasznált hitelkeretnek csak egy részét fizeti vissza a fizetési határidőig, akkor a bank minden hónapban, a mindenkori Hirdetményben meghatározott kamatot számítja fel az elszámolási időszakban kezdeményezett összes vásárlás után. A hitelkamat a tranzakció terhelésének napjától a visszafizetés időpontjáig kerül kiszámításra, terhelése a számlakivonat készítésének napján történik. 

*A fordulónapon felhasznált hitelkeret: a vásárlás és készpénzfelvétel belföldön és külföldön (készpénzfelvétel) tőkeösszegei, esetleges kamatok, késedelmi kamatok, díjak, számlázott hitelkártya részletfizetési szolgáltatások törlesztő részletének összege. Illetve nem csak a törlesztőrészlet összege csökkenti a hitelkeretet, hanem a teljes részletfizetési szolgáltatás összege. A részletfizetési szolgáltatás törlesztőrészlete a minimum fizetendő összeget növeli.

Minimum összeg

A befizetési határidő napjáig elegendő a fordulónapon felhasznált hitelkeret 5%-át, de minimum 2 000 Ft-ot visszafizetni. Ez a kötelező minimum összeg. A fennmaradó összeg visszafizetési ütemét szabadon meghatározhatja. Tájékoztatjuk, hogy Ön a minimum összegnél nagyobb összeget is befizethet, ezáltal előbb rendezheti tartozását. A fennálló tartozás csökkenti a felhasználható hitelkeretet, míg a visszafizetett összeg feltölti azt, így ismételten felhasználható.

Késedelem

Amennyiben legalább a minimum összeg a türelmi időn belül nem kerül befizetésre, úgy Ön fizetési késedelembe esik. Ez esetben hitelkeretét a kamaton túl az alkalmanként felszámított késedelmi díj is terheli, valamint ideiglenesen korlátozhatjuk hitelkártya használatát.

Hitelkeret túllépés

POS terminálon történő vásárlással nem lehet túllépni a hitelkeretet. Hitelkeret túllépés egyes díjtételek (pl. késedelmes fizetés díja) terhelésekor fordulhat elő. A hitelkeret esetleges túllépéséért minden esetben a kártyabirtokos tartozik kizárólagos felelősséggel, melynek díja alkalmanként kerül felszámításra a hitelkeret terhére.

További hitelkártyák