Átutalás euróban (SEPA) [SEPA átutalás] vagy átutalás egyéb devizában [átutalás]

Információ az Erste Bank által nyújtott speciális átutalás típusokról

SEPA átutalás

A SEPA és a T-napos átutalás elektronikus csatornákon keresztül vehető igénybe.

Mi az a SEPA-átutalás (SEPA Credit Transfer)?

A 32 európai országot (EU tagállamok, továbbá Svájc, Norvégia, Lichtenstein, Monacó, San Marino és Izland) magában foglaló Egységes Euro-Pénzforgalmi Övezet (Single Euro Payment Area) 2008. január 28-val indította el a SEPA Credit Transfer átutalást. Ennek célja, hogy a tagországok átutalásait euróban egységesítse, és lebonyolításukat biztonságosabbá, gyorsabbá tegye. Az átutalási rendszerhez induláskor Európa több ezer bankja csatlakozott, köztük a nemzetközi Erste Csoport többi tagjával egyidejűleg az Erste Bank Hungary is.

SEPA-átutalás (SEPA Credit Transfer)

 • Automatikusan lebonyolódó, EUR devizanemű, elektronikus átutalás.
 • Minden ügyfél (küldő, fogadó) a saját bankja által felszámított jutalékot fizeti (SHA költségviselés).
 • A SEPA átutalás teljes összegét jóváírják a kedvezményezett számláján, azaz a küldött összegből nem vonható le semmilyen díj, költség a közvetítő bankok által sem. A lebonyolító bankok saját hirdetményük szerinti jutalékukat külön tételben számíthatják fel (a terhelés külön tételben jelenik meg a számlakivonaton).
 • A SEPA átutalás feltétele, hogy az indító és kedvezményezett bank egyaránt tagja legyen a SEPA klíringrendszernek.

A SEPA átutalás kötelező adattartalma:

A SEPA átutalásoknál is az EGT-n belüli euró átutalásokra vonatkozó jogszabályi előírások kerülnek alkalmazásra.

 • Kedvezményezett ügyfél IBAN formátumú nemzetközi számlaszáma: A BIC (SWIFT) kódot a bank a megadott IBAN alapján hozzárendeli a megbízáshoz. Amennyiben a BIC (SWIFT) kód is megadásra kerül, az a megadott IBAN alapján – szükség esetén - módosulhat.
 • SHA költségviselés: A bank az átutalásokat minden esetben SHA költségviseléssel teljesíti. Amennyiben ettől eltérő költségviselési mód kerül megadásra, a bank azt figyelmen kívül hagyja.

Az átutalási megbízás rögzítése és elküldése előtt lehetősége van annak ellenőrzésére, hogy a fogadó fél bankja SEPA tagbank-e.

Amennyiben ez az ellenőrzés elmaradt, és olyan címzett bankot jelöl meg SEPA átutalási megbízásában kedvezményezett számlavezető bankjaként (pl. offline üzemmód esetén Erste Electrában), amely nem tagja az adott átutalási rendszernek, Bankunk a rendelkezésére álló legelőnyösebb fizetési útvonalon teljesíti az átutalást, amelynek módjáról a számlakivonaton informáljuk Önt.

Azokat a sztenderd deviza átutalásként (elektronikus csatornán)  benyújtott EGT-n belüli euró illetve SEPA tagállamba indított euró átutalási megbízásokat, amelyek adattartalma megfelel a SEPA Credit Transfer feltételeinek, a Bank SEPA átutalásként teljesíti a pontos és a vállalt teljesítési határidőn belüli lebonyolítás biztosítása érdekében. Mindamellett az Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson [vállalati NetBankon és az Erste Electra-n] keresztül a SEPA átutalás kifejezetten a SEPA Credit Transfer menüpontból is indítható.

Mi az a T-napos átutalás?

 • EUR/USD devizanemű számláról indított konverzió nélküli átutalás euróban és átutalás egyéb devizában (USD-ban)  tranzakciók lebonyolítása a megbízás benyújtásának napján.

Az ügyfél számláját a megbízás napján megterheljük és a SWIFT üzenet is T értéknappal kerül kiküldésre.

Célszerű ezen fenti esetekben a pontos teljesíthetőség érdekében szintén SWIFT kód, és – ha van – IBAN nemzetközi számlaszám használata. 

Európán kívülre irányuló megbízások esetében feltétlenül szükséges megadni a kedvezményezett bankjának az adott országban használatos egyéb bankazonosítóját (Fedwire, sortcode, chips, ABA stb.), amennyiben a kedvezményezett bank SWIFT kódja nem áll rendelkezésre.

ERSTE bankcsoporton belüli (a bankcsoport valamely másik tagjához kimenő) átutalás euróban (FIT payment) Bankcsoportunk külföldi tagjainak bármely fiókjában vezetett ügyfélszámlára irányuló átutalásokat bankunk összeghatártól függetlenül a standard átutalás díjához képest kedvezőbb jutalék felszámítása mellett teljesíti.

Az Erste Bank Csoport bankjai:

Fit Payment

Átutalás euróban [FIT Payment átutalás]

 • Az Erste Csoport tagbankjai közötti átutalás euróban, (az indító és a fogadó bank is az Erste Csoport tagja)
 • Elektronikus csatornán benyújtott megbízás esetén T, egyéb esetben T+1 napos teljesítési határidő
 • Csak EUR devizanemű bankszámláról indítható
 • A standard átutalás egyéb devizában tranzakciókkal azonos módon nyújtható be (külön menüpont FIT Payment átutalás indítására nincs, a bank automatikusan alkalmazza a feltételek fennállása esetén a kedvezményes jutalékot).
 • A tranzakció devizaneme minden esetben EUR, továbbá a FIT payment átutalás típusú terheléshez a terhelendő számla devizanemének, míg FIT payment átutalás típusú jóváíráshoz a jóváírandó számla devizanemének is EUR-nak kell lennie.

Egyéb fontos információk

Külföldi bankok javára történő, nem EGT-n belüli euró illetve nem SEPA tagállamba indított euró átutalások többsége esetében a választott fizetési módozat lebonyolítási módjától függetlenül elvárás a SWIFT (BIC) kód és az IBAN formátumú nemzetközi számlaszám használata. Ezek hiányában vagy nem megfelelő megadásuk esetén előfordulhat, hogy a partnerbank visszautasítja a megbízásteljesítését, vagy többletköltség felszámítása mellett teljesíti azt.

Ezért javasoljuk, hogy partnereiktől szíveskedjenek ezeket az adatokat az átutalási megbízások elindítását megelőzően beszerezni, illetve Önök is lássák el partnereiket ugyanezen adataikkal. Az egyes országokban használatos IBAN nemzetközi számlaszámról részletesen tájékozódhat a http://www.swift.com/dsp/resources/documents/IBAN_Registry.pdf  oldalon.

Az Erste Bank BIC / SWIFT kódja: GIBAHUHB
amennyiben 11 karakterű kódra van szükség: GIBAHUHBXXX

IBAN nemzetközi számlaszám ellenőrzése

Európán kívüli viszonylatokban fontos a kedvezményezett bankjának országában használatos bankazonosító (Fedwire, sortcode, chips, ABA stb.) megadása is a pontos teljesíthetőség érdekében – ha a kedvezményezett bank SWIFT-kódja nem áll rendelkezésre.

Fogalmak

IBAN – nemzetközi bankszámlaszám (angolul International Bank Account Number). Felépítése: kétbetűs országkód, kétjegyű ellenőrző kód, az adott országban szabvány karakterszámú bankszámlaszám. (A magyarországi IBAN nemzetközi számlaszámok egységesen a HU karakterekkel kezdődnek, ezt követi a kétjegyű ellenőrző kód és a magyar szabvány szerinti 24 karakterű számlaszám.)

SWIFT-kód vagy BIC-kód – a bankot jelölő kód, 8 vagy 11 karakterből állhat, de SEPA átutalás esetében mindig 11 karakteres kódot kell megadni!
8 karakteres SWIFT kódot általában a bankközpontok vagy olyan bankok használnak, amelyek nem rendelkeznek saját külön SWIFT-kóddal bíró fiókokkal. Ilyenkor a 8 karaktert 3 db X-szel kell 11 karakterre kiegészíteni SEPA átutalások esetében.
11 karakterrel megadott SWIFT-kód esetében az utolsó 3 karakter az adott bankcsoport olyan fiókját jelzi, amely saját SWIFT-kóddal rendelkezik.
Pl: DEUTDESS611 SWIFT-kód a Deutsche Bank AG Esslingeni fiókjának saját SWIFT kódja.

A felsorolt fizetések díjai a vonatkozó Hirdetményekben találhatók.