Deviza átutalások

Ismerje meg az Erste Bank által nyújtott devizaátutalás típusokat!

Segítünk eligazodni az átutalások között!

Használja kalkulátorunkat, mely alapján könnyebb eligazodni, melyik átutalási formában fog tranzakciót indítani!

Mi az a SEPA-átutalás (SEPA Credit Transfer)?

Az Egységes Euro-Pénzforgalmi Övezet tagországai közötti euró (EUR) devizanemben teljesített átutalások:

  • Egységes Euro-Pénzforgalmi Övezet vagyis a SEPA (Single Euro Payments Area)
  • nem sürgősséggel indított.

Jogszabályi háttér:

Az EU tagországain belül az EUR devizanemű átutalások csak SEPA átutalásként teljesíthetők uniós szintű jogszabályi előírás alapján (kivétel: sürgősséggel indított megbízások). Egyéb SEPA tagországokba irányuló, a SEPA átutalás feltételeinek megfelelő átutalási megbízásokat a Bank automatikusan SEPA átutalásként teljesíti.

  • SEPA tagországok: az EU tagországai, valamint Izland, Norvégia, Lichtenstein, Svájc, Monaco és San Marino, Vatikán, Andorra, Egyesült Királyság.
  • SEPA átutalás feltétele: az indító és a kedvezményezett fél bankja egyaránt tagja legyen a SEPA átutalási rendszernek.

A SEPA átutalás kötelező adattartalma:

  • Kedvezményezett ügyfél IBAN formátumú nemzetközi számlaszáma: A Bank a megadott IBAN szám alapján hozzárendeli a megbízáshoz kedvezményezett számlavezető bankját azonosító BIC (SWIFT) kódot. SEPA átutalások esetén a BIC-et akkor sem szükséges megadni az átutalási megbízáson, ha egyébként ismert, mivel azt az IBAN alapján a bank megállapítja, és feltünteti a továbbított megbízásban. Amennyiben a BIC (SWIFT) kód is megadásra kerül, és az nem egyezik meg az IBAN által megjelölt bank kódjával, akkor a Bank az indító fél által adott BIC (SWIFT) kódot figyelmen kívül hagyja.
  • Megosztott (SHA) költségviselés: Mind az indító, mind a kedvezményezett fél a saját bankja által felszámított jutalékot fizeti. A Bank az átutalásokat minden esetben SHA költségviseléssel teljesíti, abban az esetben is, ha ettől eltérő költségviselési mód kerül megadásra.

Mi az a T-napos átutalás?

Sürgős teljesítésre benyújtott konverzió nélküli EUR vagy USD átutalási megbízás, mely a megbízás beadása szerinti tárgynapon (T-napon) kerül teljesítésre.

A T-napos átutalás jellemzői:

  • Elektronikus ügyfélcsatornán keresztül sürgős teljesítéssel benyújtott megbízás.
  • Konverzió nélküli EUR vagy USD átutalási megbízás, vagyis a terhelendő számla devizaneme megegyezik a tranzakció devizanemével.
  • A megbízó számlájának terhelési értéknapja, és a kedvezményezett bankjának továbbított megbízásban feltüntetett teljesítési értéknap megegyezik a megbízás beadásának napjával (T-nap). A jóváírás időpontját befolyásolhatja a kedvezményezett számlavezető bankjának feldolgozási rendje.

Minden esetben SWIFT átutalásként teljesül (akkor is, ha megfelel a SEPA feltételeinek).

Mi az a Fit Payment?

Egyéb fontos információk

Fogalmak