Erste EgySzámla díjcsomag

 • Bankolási szokások alapján választható kedvezmények
 • Egy havi díj ellenében több számla nyitható díjcsomagon belül
 • Jövedelemmel vagy kártya használattal* csökkenthető havi díj

*Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön és külföldön (4)

Választható kedvezmények

Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson [George Web, George App6] keresztüli átutalás belföldön forintban [továbbiakban forint átutalási] kedvezmény

Korlátlan számú kedvezményes internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül indított forint átutalás belföldön1

 SMS szolgáltatásunkat (Őrszem) vegye igénybe kedvezményesen

Kövesse figyelemmel számlaforgalmát, kártyás költéseit az Őrszem SMS szolgáltatásunk segítségével ! Az Őrszem alszolgáltatások havi díja 50%-os kedvezménnyel2 választható az Erste Egyszámla Díjcsomag keretszerződésen belül nyitott forint számlákhoz és az ahhoz kapcsolódóan igényelt bankkártyákhoz. Az értesítéseket kérheti SMS-ben vagy akár George App értesítéssel (push üzenetben) is.

Betétikártya-szolgáltatás [továbbiakban bankkártya] kedvezmény

Dombornyomott bankkártya éves kártyadíj kedvezmény3, amivel egy elektronikus bankkártya éves kártyadíjáért élvezheti a dombornyomott bankkártya előnyeit, úgymint a díjmentes, külföldön érvényes utas-, baleset-és poggyászbiztosítás

Előnyök

Korlátlan számban díjmentesen nyitható forint és devizaszámla a díjcsomagon belül

Számlák között szabadon kapcsolgatható bankkártya

Családtagok számára hozzáférés biztosítható a meghatározott számlákhoz

Egy választható és bármikor módosítható kedvezmény

Kedvezményes ügyfélkapcsolati díj4

Nyugdíjasoknak kedvező, alacsonyabb jövedelmi feltételek

Diákoknak 0 Ft a havi díj5

Kiegészítő szolgáltatások a kényelemért

 • Bankkártyák
 • SMS-értesítések
 • Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás 6
 • Elektronikus számlakivonat
 • Számlavezetés devizában is
 • Beszedés fix havidíjjal és kedvezményes tranzakciós díjjal [Csoportos beszedési megbízás csomag]
 • Készpénzfelvétel belföldön ATM-en keresztül fix havidíjjal és kedvezményes tranzakciós díjjal [Korlátlan ATM készpénzfelvételi csomag]
 • Erste CélBetét rendszeres megtakarításhoz 

Egyéb termékek

Feltételek

EBKM: 0,01%. 

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek. Erste EgySzámla Díjcsomag és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások szerződési feltételeit a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, továbbá a Bank Üzletszabályzata, az aktuális kondíciókat és a számlavezetési kedvezmények feltételeit a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye tartalmazza.

A számla és betéti termékekkel kapcsolatos további termékleírások, összehasonlítást segítő alkalmazások a

Magyar Nemzeti Bank honlapján találhatóak: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Az Erste Bank Hungary Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) tagintézete. A Banknál vezetett bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott megtakarítások az OBA által, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 209-219.§-ban foglaltak szerint - biztosított. További részletek és feltételek a www.oba.hu oldalon találhatóak.


1 Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül indított valamennyi eseti forint átutalás kedvezményes díja, összeghatártól függetlenül: 0 Ft + (0,30%, maximum 6 000 Ft). A +(0,3% max. 6 000 Ft) díjrész az átutalt összeg 20 000 Ft feletti részére kerül felszámításra.

2  Az Őrszem szolgáltatás aktuális kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági Elektronikus Csatorna Szolgáltatások Hirdetménye tartalmazza.

3 A Visa Classic és a Mastercard Standard típusú bankkártya kibocsátási díja és éves kártyadíja a Visa Electron/Mastercard Start típusú bankkártya kibocsátási díjával és éves kártyadíjával egyezik meg.

Kedvezményes ügyfélkapcsolati díj elektronikus számlakivonat igénylése és jövedelem jóváírás vagy betéti bankkártyás vásárlási feltételek teljesítése esetén. Nyugdíjas kedvezménnyel igénybe vett EgySzámla Díjcsomag esetén nem feltétel az elektronikus számlakivonat igénybevétele. Az EgySzámlához kizárólag a Betétikártya-szolgáltatás keretein belül igényelt betéti bankkártya kérhető. 

Az Erste EgySzámla Díjcsomagot 0 Ft havi ügyfélkapcsolati díjért vehetik igénybe azon diákok, akik már elmúltak 14 évesek, de még nem töltötték be 26. életévüket, továbbá rendelkeznek érvényes diákigazolvánnyal.

6 Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye tartalmazza.