George Számla

Bankolj szabadon 3 hónapig akár 0 Ft-os csomagdíjjal!

Alkalmazkodik hozzád,

a szokásaidhoz, hiszen elektronikus utalásaid* havi összegéhez igazítja a havi csomagdíjat.

Kiszámítható,

mert a csomagon belül szabadon utalhatsz*, plusz díjak és költségek nélkül.

 

Próbáld ki 3 hónapig, akár 0 Ft-os havi csomagdíjjal!1, 2

Igényeld egyedi George bankkártyával!

*Átutalás belföldön forintban [utalás]

Mit kell még tudnod?

  • A csomagdíj magában foglalja a havi számlavezetési díjat és az elektronikus forint utalások díját is.
  • Több számla is nyitható ugyanazért a csomagdíjért.
  • A George Számla akár online számlanyitással is elérhető asztali gépeken/laptopon és Android mobileszközökön.
  • Betétikártya szolgáltatás keretén belül választható hozzá trendi George bankkártya 2021. június 31-ig kártyakibocsátási díj nélkül3, mely a csomaghoz tartozó bármely számlával (akár deviza számlával) használható.

Mit kell tenned az online számlanyitáshoz?

Ha már használod az Erste NetBankot vagy a George Webet, akkor lépj be az e-csatorna azonosítóddal. A bejelentkezés után már csak néhány lépés, hogy te is George számlát és kártyát használó ügyfél lehess.

Ha még nem használod az internetbanki szolgáltatásainkat, esetleg még nem vagy bankunk ügyfele, egy gyors regisztrációra van szükséged. Ezután már indíthatod is a számlaigénylést.

Tudj meg többet
a George kártyáról!

Mekkora havi csomagdíjjal2 számolj?

A kedvezményes csomagdíj havi összege az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson, a George Appon, George Weben és Erste Netbankon indított4 tranzakciók tárgyhavi összértékétől függően havonta eltérő lehet.

A feltételek nem teljesítése esetén a havi csomagdíj 1.990 Ft

 

A kedvezményes havi csomagdíj feltétele2:

  • minimum havi 100.000 Ft jóváírás egy összegben és
  • elektronikus számlakivonat valamennyi, a keretszerződéshez tartozó bankszámla esetében és
  • számlatulajdonos által megadott e-mail cím és
  • internetbanki tevékenység jóváhagyása George App szolgáltatáson keresztül (SMS nélkül).

Fix csomagdíjért korlátlan számban kezdeményezhetsz a George Appon, George Weben és Erste Netbankon4 keresztül átutalást vagy rendszeresen átutalást belföldön forintban, és teljesíthetsz csoportos beszedési megbízásokat összesen havi 400 000 Ft értékben.3

 

Az Erste Bank Hungary Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) tagintézete. A Banknál vezetett bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott megtakarítások az OBA által, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 209-219.§-ban foglaltak szerint - biztosított. További részletek és feltételek a www.oba.hu oldalon találhatóak.

EBKM: 0,01%

1 A Díjcsomagot azon nagykorú devizabelföldi vagy devizakülföldi természetes személyek igényelhetik, akik a Díjcsomagban elsőként nyitott számla nyitásának hónapjában vagy az azt megelőző 6 hónapon belül nem rendelkeztek az Erste Banknál élő lakossági bankszámlával főtulajdonosként.

2 Nyitási akció keretében a 2021. február 08. - 2021. június 30. között kötött szerződések esetén a szerződéskötés hónapjában és az azt követő első 3 naptári hónapban a Havi csomagdíj Kedvezményes szinten 0 Ft forgalomtól függetlenül. 2021. június 30. után kötött szerződések esetén, valamint a 2021. február 08. - 2021. június 30. között kötött szerződések esetén a szerződéskötést követő első 3 hónapot követően a Havi csomagdíj a tárgyhavi forgalom alapján a Díjcsomagon belül nyitott bankszámlák számától függetlenül az alábbiak szerinti:

A Bank a Díjcsomag nyitásának hónapjában a feltétel teljesítéshez kötött kedvezményes Havi csomagdíjat számítja fel.

A Havi csomagdíjhoz meghatározott tárgyhavi forgalomba a Bank a Díjcsomag keretén belül vezetett forint bankszámlá(k)on tárgyhóban - tárgyhó utolsó napján 23:00 óráig - teljesített belföldi forint megbízásokat (a Bank Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatásain keresztül indított eseti és állandó belföldi forint átutalásokat, továbbá a csoportos beszedési megbízásokat) veszi figyelembe. Ezen megbízások teljesítése összesen havi 400.000 Ft összeghatárig (továbbiakban Csomaglimit) 0 Ft. A tárgyhónap utolsó napján a 23:00-24:00 óra között könyvelt megbízások esetén a Csomaglimit feletti tranzakciós díj kerül felszámításra megbízásonként.

A Kedvezményes szint teljesítésének feltételvizsgálata során a Bank

- a tárgyhót megelőző hónap 15. napjától a tárgyhó 14. napjáig tartó időszakban, a Díjcsomag keretén belül vezetett bankszámlá(ko)n jóváírt jövedelem/nyugdíjjóváírást vizsgálja. A Bank mind Magyarország határain belülről, mind azon kívülről forintban és devizában (akár VIBER-en) érkezett jövedelem-/nyugdíjjóváírást fogadja el. Az első feltétel vizsgálati időszak során a jóváírás jogcíme nem kerül vizsgálatra.

- az előírt elektronikus kivonat meglétét a tárgyhó utolsó munkanapját megelőző munkanap végén vizsgálja a keretszerződéshez tartozó valamennyi bankszámla esetén.

- az e-mail cím meglétét a tárgyhó utolsó előtti munkanap végén vizsgálja;

- az internetbanki tevékenység jóváhagyásai esetén a tárgyhót megelőző hónap utolsó munkanapjától a tárgyhó utolsó előtti munkanapjáig tartó időszakot vizsgálja. Az internetbanki belépés-, megbízás-jóváhagyás során a Bank George App push üzenet vagy George App vizuális kód alkalmazását várja el erős ügyfélhitelesítésként (SMS hitelesítés nélkül).

3 A George kártya kedvezmény az újonnan nyitott George bankszámlán érvényes, a kibocsátási díj az akciós időszakot követően 6.290 Ft

4 A mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetményében meghirdetett időpontig az Erste MobilBank is elérhető az ügyfél számára, ekként az Erste MobilBankon kezdeményezett tranzakciókra összege is hozzáadódik az egyéb internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson kezdeményezett tranzakciók összegéhez és a havi csomagdíj magában foglalja az Erste Mobilbankon kezdeményezett átutalás, rendszeresen átutalás belföldön forintban csoportos beszedési megbízások díját is a fent részletezett feltételek szerint.

A tájékoztatás nem teljeskörű, a lakossági George Díjcsomag és a bankszámlához kapcsolódó szolgáltatások szerződési feltételeit a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei, továbbá a Bank Üzletszabályzata. és a Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye, az aktuális kondíciókat és a számlavezetési kedvezmények feltételeit a Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye tartalmazza.