Ajánlataink a közszférában dolgozók számára

Kedvezményes pénzügyi szolgáltatások széles köre

Az ajánlat a közszférában dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők és államigazgatási szervek alkalmazottai részére érhető el.

 • Kedvezmények és alacsonyabb banki költségek
 • Személyes tanácsadás a megfelelő megoldások megtalálásához
 • Szolgáltatások széles köre

Kedvezményes ajánlatok:

 • Kedvezményes bankszámlavezetési szolgáltatások1 (EBKM: 0,01%) a hirdetményi feltételek teljesülése esetén
  • Kedvezményes ügyfélkapcsolati díj .
  • Beszedési megbízások teljesítése: 0 Ft
  • Kibocsátási díj a betétikártya-szolgáltatás keretében az adott díjcsomagban elsőként igényelt és meghatározott bankkártya típus esetén2: 0 Ft
  • Kedvezményes éves kártyadíj az adott díjcsomagban elsőként igényelt és meghatározott bankkártya* típus esetén2
  • Kedvezményes átutalás belföldön forintban [utalás] internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson [George Web, George App] keresztül3.
  • Kedvezményes SMS-szolgáltatási [Őrszem szolgáltatás] díj a választott díjcsomagtól függően az igénylést követő 6/12 hónapra vagy a szerződés teljes időtartalma alatt
  • Kedvezményes készpénz felvétel a Bank saját ATM-jénél és külföldön az Erste Bankcsoport ATM-jeiből
 • Erste Közszféra jelzáloghitelek maximum 0,25% kamatkedvezménnyel4
 • Erste Munkavállalói Értékpapír-számlacsomag kedvezményes kondíciókkal

 *betétikártya-szolgáltatás keretében igényelt bankkártya [bankkártya]

További előnyök: 

 • Fix havi ügyfélkapcsolati díjért cserébe korlátlan számban nyithat forint- és devizaszámla a díjcsomagon belül.
 • Ugyanaz a bankkártya díjcsomagon belül nyitott bármely bankszámlához George Web-en és George App-on keresztül szabadon és díjmentesen hozzárendelhető, majd használható

Feltételek

oba

EBKM: 0,01%

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. A termékekre vonatkozó részletes kondíciókat és szerződéses feltételeket, a bankszámla, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások esetében a Bank mindenkori hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye, a Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye valamint az Erste Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei tartalmazzák, amelyek megtalálhatóak a www.erstebank.hu oldalon. A befektetési szolgáltatásokat nyújtó Erste Befektetési Zrt. a Budapesti Értéktőzsde Zrt. és a Deutsche Börse AG tőzsdetagja. A tényleges szolgáltatás igénybevételekor érvényes, adott termék vonatkozásában aktuális Hirdetményekről/Díjjegyzékről érdeklődjön fiókjainkban, illetve kérje Hirdetményeinket/Díjjegyzékünket kollégáinktól. Ezen dokumentumokról ügyfeleink a bankfiókokban és az Erste Bank, valamint az Erste Befektetési Zrt. honlapján értesülhetnek.

Az Erste Bank Hungary Zrt. az Országos Betétbiztosítási Alap (továbbiakban: OBA) tagintézete. A Banknál vezetett bankszámlán és betétszámlán nyilvántartott megtakarítások az OBA által, a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény 209-219.§-ban foglaltak szerint - biztosított. További részletek és feltételek a www.oba.hu oldalon találhatóak.

1 A bankszámla, és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások részletes kondícióit a Bank mindenkori hatályos Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetménye és annak 2.2. és 2.5. számú melléklete tartalmazza.

2 A részletes kondíciókat és szerződéses feltételeket az Erste Bank mindenkor hatályos Lakossági Bankkártya Általános Szerződési Feltételei és a Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény és annak 3. számú tartalmazza.

3 Az internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatások további feltételeit és kondícióit a mindenkor hatályos Lakossági elektronikus csatorna szolgáltatások Hirdetménye valamint a Lakossági Banki Szolgáltatások Általános Feltételei tartalmazzák.

4 További részletek, illetve feltételek a mindenkori hatályos Lakossági Hitel Hirdetményben szerepelnek. A termék igénybe vételéhez a bank zálogjogával terhelt vagyonbiztosítás megkötése valamint az Erste Banknál vezetett lakossági bankszámla szükséges.